--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--
TRANG CHỦ Giới thiệu Các tổ chức hoạt động KHCN Chuyên gia KHCN Đề tài KHCN Hỏi đáp KHCN CSDL nông nghiệp, nông thôn
--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

BẢN TIN THÔNG TIN KH&CN

Số 1-2013

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

HỎI ĐÁP LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Tổng số: 30

STT

Nội dung câu hỏi

1

Đối tượng quyền sở hữu công nghiệp được Nhà nước bảo hộ bao gồm những đối tượng nào?

2

Trường hợp có nhiều người cùng có một đối tượng sở hữu công nghiệp thì việc xác lập việc bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp được thực hiện như thế nào?

3

Việc bảo hộ đối với các đối tượng sở hữu công nghiệp được chấm dứt khi nào?

4

Thế nào là kiểu dáng công nghiệp?

5

Những đối tượng nào được quyền nộp đơn xin yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp?

6

Thế nào là tên gọi xuất xứ hàng hóa với tư cách là đối tượng sở hữu công nghiệp?

7

Trong trường hợp nào Nhà nước không bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp?

8

Phạm vi quyền sử dụng đối với các đối tượng sở hữu công nghiệp được thể hiện như thế nào?

9

Khi đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp bị xâm phạm thì cơ chế bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp được thực hiện như thế nào?

10

Hãy cho biết thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hóa ở Việt Nam?

11

Hãy cho biết thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hóa ở Việt Nam?

12

Hãy cho biết thủ tục đăng ký độc quyền sáng chế hiện nay ở Việt Nam.

13

Có những điểm khác nhau giữa các quy định hiện hành của Việt Nam và Hiệp định Thương mại Việt - Mỹ về đăng ký độc quyền bằng sáng chế. Vậy việc giải quyết khác biệt này được giải quyết như thế nào?

14

Hãy cho biết thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp hiện nay của Việt Nam được quy định như thế nào?

15

Hãy cho biết những điểm khác nhau giữa Hiệp định Thương mại Việt - Mỹ và quy chế hiện hành của Việt Nam về bảo hộ kiểu dáng công nghiệp sẽ được xử lý như thế nào?

16

Quyền của tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm khi bị xâm phạm quyền tác giả / quyền sở hữu

17

Thủ tục đăng ký và nộp đơn yêu cầu bảo hộ quyền tác giả, quyền sở hữu tác phẩm?

18

Pháp luật Việt Nam quy định như thế nào về giải pháp hữu ích?

19

Người biểu diễn có nghĩa vụ gì?

20

Hiệp định Thương mại Việt - Mỹ đề cập như thế nào về quyền của người biểu diễn âm nhạc?

21

Một doanh nghiệp muốn bán lại xí nghiệp của mình cho một người chủ khác thì họ có phải bán luôn cả nhãn hiệu hàng hóa mà xí nghiệp sử dụng hay không theo quy định của Hiệp định Thương mại Việt - Mỹ?

22

Hãy cho biết quy trình đăng ký nhãn hiệu hàng hóa theo Hiệp định Thương mại Việt - Mỹ.

23

Các doanh nghiệp ở Việt Nam có thể đăng ký nhãn hiệu hàng hóa ra nước ngoài hay không? Làm thế nào để đăng ký được?

24

Khi chủ hàng không thể sử dụng được nhãn hiệu hàng hóa đã đăng ký, trường hợp nào được coi là chính đáng theo quy định tại Hiệp Định Thương Mại Việt – Mỹ?

25

Trường hợp nào được coi là sử dụng bất hợp pháp thiết kế bố trí mạch tích hợp?

26

Hiệp định quy định như thế nào về thời hạn bảo hộ thiết kế bố trí mạch tích hợp?

27

Trong trường hợp kinh doanh bất hợp pháp thiết kế bố trí mạch tích hợp nhưng bản thân người sử dụng không biết là bất hợp pháp thì giải quyết như thế nào?

28

Ở Việt Nam có quy định về việc bảo hộ thiết kế bố trí mạch tích hợp hay không?

29

Hãy cho biết thông tin nào được coi là thông tin mật theo quy định của Hiệp định Thương mại Việt – Mỹ?

30

Hãy cho biết hành vi nào được coi là chiếm đoạt thông tin bí mật?

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

Chuyên trang Thông tin khoa học công nghệ phục vụ nông thôn và miền núi

Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Địa chỉ: 204 Hùng Vương - Đông Hà - Quảng Trị