--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--
TRANG CHỦ Giới thiệu Các tổ chức hoạt động KHCN Chuyên gia KHCN Đề tài KHCN Hỏi đáp KHCN CSDL nông nghiệp, nông thôn
--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

BẢN TIN THÔNG TIN KH&CN

Số 1-2013

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

HỎI ĐÁP KỸ THUẬT CHĂN NUÔI KHÁC

Tổng số: 6

STT

Nội dung câu hỏi

1

Xin vui lòng cho tôi biết kỹ thuật nuôi lươn thịt? Kỹ thuật cho lươn sinh sản nhân tạo? Thức ăn cho lươn? Hiện nay tại Việt Nam có ai đã thành công trong công việc cho lươn sinh sản nhân tạo chưa?

2

kỹ thuật nuôi lươn thịt? Kỹ thuật cho lươn sinh sản nhân tạo? Thức ăn cho lươn? Hiện nay tại Việt Nam có ai đã thành công trong công việc cho lươn sinh sản nhân tạo chưa?

3

Kỹ thuật nuôi lươn?

4

Kỹ thuật nuôi rắn đạt hiệu quả kinh tế cao?

5

Xin cho biết nơi cung cấp thỏ giống chất lượng cao, nuôi tăng trọng nhanh, mắn đẻ và kỹ thuật nuôi ra sao? Tôi nghe nói có giống thỏ lai của Đức, vậy nếu có xin cho biết địa chỉ bán giống?

6

Tôi đang nuôi thỏ giống nhưng không có tài liệu hướng dẫn kĩ thuật. Xin cho tôi biết một số thông tin về kĩ thuật chăn nuôi thỏ?

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

Chuyên trang Thông tin khoa học công nghệ phục vụ nông thôn và miền núi

Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Địa chỉ: 204 Hùng Vương - Đông Hà - Quảng Trị