--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--
TRANG CHỦ Giới thiệu Các tổ chức hoạt động KHCN Chuyên gia KHCN Đề tài KHCN Hỏi đáp KHCN CSDL nông nghiệp, nông thôn
--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

BẢN TIN THÔNG TIN KH&CN

Số 1-2013

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

HỎI ĐÁP TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

Tổng số: 66

STT

Nội dung câu hỏi

1

Có những cách gì để xử lý các nguồn nước thải do các nhà máy chế biến tinh bột sắn hay các nhà máy chế biến thực phẩm khác thải ra?

2

Môi trường có những chức năng cơ bản nào?

3

Khủng hoảng lớn hiện nay trên thế giới đều liên quan đến môi trường

4

Phải làm gì để bảo vệ môi trường?

5

Hiện nay có những vấn đề gì về môi trường toàn cầu mà thế giới đang quan tâm?

6

Vì sao phải bảo vệ tính đa dạng của sinh vật

7

Chất tẩy rửa có ảnh hưởng gì đối với môi trường?

8

Các hệ thống sản xuất tác động đến môi trường đất như thế nào?

9

Tai biến địa chất là gì?

10

Các vấn đề môi trường liên quan tới tài nguyên nước gồm những gì?

11

Các vấn đề môi trường liên quan với tài nguyên nước của Việt Nam gồm những nội dung gì?

12

Phải làm gì để bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng Việt Nam?

13

Có những vấn đề môi trường gì liên quan đến khai thác khoáng sản?

14

Cơ sở khoa học – kỹ thuật – công nghệ quản lý môi trường là gì?

15

Nội dung công tác quản lý nhà nước về môi trường của Việt Nam gồm những điểm gì?

16

Công cụ quản lý môi trường gồm những gì?

17

Phòng chống ô nhiễm chất dẻo phế thải như thế nào?

18

Vì sao có Chiến dịch Làm sạch Thế giới?

19

Nông dân giữ vai trò gì trong việc bảo vệ môi trường?

20

Phải làm gì để bảo vệ môi trường ở mỗi gia đình, khu dân cư và vơi công cộng?

21

Các yêu cầu của một thành phố sinh thái gồm những gì?

22

Có cách gì để xử lý nguồn nước thải do các nhà máy chế biến tinh bột sắn hay các nhà máy chế biến thực phẩm khác thải ra?

23

Vì sao bảo vệ môi trường lại là vấn đề cấp bách nhất thế giới hiện nay?

24

Thế nào là hệ thống sinh thái của giới tự nhiên?

25

Hiệu ứng nhà kính có ảnh hưởng gì đến sức khoẻ con người?

26

Tại sao loài người không thể tách rời khỏi môi trường tự nhiên?

27

Ảnh hưởng của loài người đối với môi trường tự nhiên như thế nào?

28

Tại sao có hiện tượng cát lún?

29

Khủng hoảng môi trường là gì?

30

Tai biến môi trường là gì?

Trang: 1   2   3  

Bạn đang xem trang: 1/3 trang

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

Chuyên trang Thông tin khoa học công nghệ phục vụ nông thôn và miền núi

Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Địa chỉ: 204 Hùng Vương - Đông Hà - Quảng Trị