--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--
TRANG CHỦ Giới thiệu Các tổ chức hoạt động KHCN Chuyên gia KHCN Đề tài KHCN Hỏi đáp KHCN CSDL nông nghiệp, nông thôn
--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

BẢN TIN THÔNG TIN KH&CN

Số 1-2013

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

CHUYÊN GIA KHCN THẾ GIỚI

Tổng số: 87 chuyên gia

1

Ahn Hyo Sok

Lĩnh vực: Tập tính nhiệt và cơ khí của chất rắn

Địa chỉ: 39-1 Hawolgok-Dong, Sungpook, Seoul 136-791, Korea

Học vị: Tiến sĩ

Học hàm:

Đề tài thực hiện: Công nghệ chất rắn

2

Chan Seong Cheong

Lĩnh vực: Hoá học

Địa chỉ: P.O.Box 131 , Cheongryang,Seoul 130-650, Korea

Học vị: Tiến sĩ

Học hàm:

Đề tài thực hiện: Hoá sinh

3

Chang Ho Kim

Lĩnh vực: Công nghệ chế tạo máy

Địa chỉ: 39-1 Hawolgok-Dong, Sungpook, Seoul 136-791, Korea

Học vị: Tiến sĩ

Học hàm:

Đề tài thực hiện: Công nghệ chế tạo máy

4

Choi Chu Rim

Lĩnh vực: Polymer và Composite

Địa chỉ: P.O.Box 131 , Cheongryang,Seoul 130-650, Korea

Học vị: Tiến sĩ

Học hàm:

Đề tài thực hiện: Công nghệ sản xuất polymer và composite

5

Choi Kyung Li

Lĩnh vực: Hoá hữu cơ

Địa chỉ: P.O.Box 131 , Cheongryang,Seoul 130-650, Korea

Học vị: Tiến sĩ

Học hàm:

Đề tài thực hiện: Công nghệ hoá sinh

6

Choi Ung Su

Lĩnh vực: Hóa lý

Địa chỉ: P.O.Box 131 , Cheongryang,Seoul 130-650, Korea

Học vị: Tiến sĩ

Học hàm:

Đề tài thực hiện: Công nghệ hóa chất

7

Choi Won Jun

Lĩnh vực: Lượng tử điện môi

Địa chỉ: 130- 650.P. O. Box 131 , Cheongryang,Seoul , Korea

Học vị: Tiến sĩ

Học hàm:

Đề tài thực hiện: Lượng tử điện môi

8

Choi Won Jun

Lĩnh vực: Quang học

Địa chỉ: 130- 650.P. O. Box 131 , Cheongryang,Seoul , Korea

Học vị: Tiến sĩ

Học hàm:

Đề tài thực hiện: Vi điện tử, lượng tử

9

Deock Soo Cheong

Lĩnh vực: Công nghệ gốm

Địa chỉ: P.O.Box 131 , Cheongryang,Seoul 130-650, Korea

Học vị: Tiến sĩ

Học hàm:

Đề tài thực hiện: Vật liệu gốm composite nano

10

Dong Ju Moon

Lĩnh vực: Công nghệ hóa chất

Địa chỉ: P.O.Box 131 , Cheongryang,Seoul 130-650, Korea

Học vị: Tiến sĩ

Học hàm:

Đề tài thực hiện:

Công nghệ hóa chất

11

Dow Bin Hyun

Lĩnh vực: Khoa học vật liệu

Địa chỉ: 39-1 hawolgok-dong, sungpook, seoul 136-791, korea

Học vị: Tiến sĩ

Học hàm:

Đề tài thực hiện: Công nghệ chế tạo vật liệu mới

12

Eun Kyu Kim

Lĩnh vực: Vật lý bán dẫn

Địa chỉ: Hawolgok-Dong 39-1, Seongbook-Gu, Seoul, Korea

Học vị: Tiến sĩ

Học hàm:

Đề tài thực hiện: Ứng dụng thiết bị và cấu trúc lượng tử bán dẫn

13

Eunhee Bae Lee

Lĩnh vực: Y sinh

Địa chỉ: 39-1 Hawolgok-Dong, Sungpook, Seoul 136-791, Korea

Học vị:

Học hàm:

Đề tài thực hiện: Sản xuất mô

14

Evgueni A. Kainov

Lĩnh vực: Chế tạo máy

Địa chỉ: 11, Byusov Per., 103009, Moscow, Russia

Học vị: Kỹ sư

Học hàm:

Đề tài thực hiện: Chuyển giao công nghệ chế tạo máy, mỏ, luyện kim, công nghiệp nhẹ, nông lâm, ngư nghiệp Nga

15

Ghim Young Sung

Lĩnh vực: Chế tạo hoá chất

Địa chỉ: 130- 650.Box 131 , Cheongryang,Seoul 130-650, Korea

Học vị: Tiến sĩ

Học hàm:

Đề tài thực hiện: Công nghệ sạch. mô hình hoá quang. hiện tượng Ozone bề mặt. phân tán khí quyển

16

Goo Dae Kim

Lĩnh vực: Công nghệ gốm

Địa chỉ: P.O.Box 131 , Cheongryang,Seoul 130-650, Korea

Học vị: Tiến sĩ

Học hàm:

Đề tài thực hiện: Công nghệ tậndụng chất phế thải công nghiệp. công nghệ gốm. xử lý bằng gelatin (chất đông) sol

17

H. A. Wimalagunawardhana

Lĩnh vực:

Địa chỉ: 320 T. B. Jayah Mawatha, Colombo 10, Srilanka

Học vị:

Học hàm:

Đề tài thực hiện: Chuyển giao công nghệ Srilanka

18

Hahn Taek Sang

Lĩnh vực: Khoa học và công nghệ vật liệu

Địa chỉ: P.O.Box 131 , Cheongryang,Seoul 130-650, Korea

Học vị: Tiến sĩ

Học hàm:

Đề tài thực hiện: Công nghệ chế tạo vật liệu siêu dẫn

19

Han Kyong Sop

Lĩnh vực: Công nghệ gốm

Địa chỉ: P.O.Box 131 , Cheongryang,Seoul 130-650, Korea

Học vị: Kỹ sư

Học hàm:

Đề tài thực hiện: Công nghệ gốm

20

Hang Sik Park

Lĩnh vực:

Địa chỉ: Gwacheon, Kyunggi-Do, 427-760, Republic Of Korea

Học vị:

Học hàm:

Đề tài thực hiện:

Môi giới, tư vấn chuyển giao công nghệ Hàn Quốc

21

Hệ thống trao đổi thông tin công nghệ- ties

Lĩnh vực: Thu nhận và đánh giá các điều khoản thương mại của hợp đồng li xăng, bản quyền,... - phát triển các hệ thống quốc gia theo dõi các hợp đồng chuyển gia

Địa chỉ: Ties, Technology Group Unido, Po Box 300, Vienna International Center, 1400 Vienna, Austria.

Học vị:

Học hàm:

Đề tài thực hiện: Thu nhận và phổ cập các chi tiết của hợp đồng chuyển giao công nghệ. - chuyển giao, ký kết hợp đồng mua, bán công nghệ.

22

Hesson Chung

Lĩnh vực: Hoá học

Địa chỉ: P.O.Box 131 , Cheongryang,Seoul 130-650, Korea

Học vị:

Học hàm:

Đề tài thực hiện: Hoá lý sinh chất béo

23

Hoh Gyu Hahn

Lĩnh vực: Hoá hữu cơ

Địa chỉ: P.O.Box 131 , Cheongryang,Seoul 130-650, Korea

Học vị: Tiến sĩ

Học hàm:

Đề tài thực hiện: Công nghệ hóa hữu cơ

24

Hyesoon Jeong

Lĩnh vực: Tự động hoá

Địa chỉ: 206. Cheongryangri-Dong, Dongdaemun-Gu, Seoul 130-742, Korea

Học vị: Tiến sĩ

Học hàm:

Đề tài thực hiện: Chuyển giao công nghệ. đánh giá, thẩm định, lập dự án đầu tư chuyển giao công nghệ. đào tạo người dụng tin công nghệ. trình diễn công nghệ

25

Hyung Min Rho

Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

Địa chỉ: Hawolgok-Dong 39-1, Seongbook-Gu, Seoul, Korea

Học vị: Tiến sĩ

Học hàm:

Đề tài thực hiện: Kế hoạch hoá qui trình bằng máy tính. tịch hợp thông tin sản xuất

26

Hyun-Yang Cho

Lĩnh vực: Chế tạo máy

Địa chỉ: P.O. Box 122, Yusong, Taejon, Korea

Học vị: Tiến sĩ

Học hàm:

Đề tài thực hiện: Chuyển giao công nghệ. thẩm định, đánh giá công nghệ. lập dự án chuyển giao công nghệ

27

Iee Yong Sup

Lĩnh vực: Hoá học

Địa chỉ: P.O.Box 131 , Cheongryang,Seoul 130-650, Korea

Học vị: Tiến sĩ

Học hàm:

Đề tài thực hiện: Hoá hữu cơ tổng hợp. hoá học sản phẩm thiên nhiên

28

In Hwan Oh

Lĩnh vực: Hóa chất

Địa chỉ: 39-1 Hawolgok-Dong, Sungpook, Seoul 136-791, Korea

Học vị:

Học hàm:

Đề tài thực hiện: Công nghệ hóa chất

29

Jae Chepl Jo

Lĩnh vực: Quang học

Địa chỉ: 130- 650.P. O. Box 131 , Cheongryang,Seoul , Korea

Học vị:

Học hàm:

Đề tài thực hiện: Sợi quang

30

Jae Chul Lee

Lĩnh vực: Công nghệ luyện kim

Địa chỉ: P.O.Box 131 , Cheongryang,Seoul 130-650, Korea

Học vị:

Học hàm:

Đề tài thực hiện: Vật liệu mới

Trang: 1   2   3  

Bạn đang xem trang: 1/3 trang

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

Chuyên trang Thông tin khoa học công nghệ phục vụ nông thôn và miền núi

Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Địa chỉ: 204 Hùng Vương - Đông Hà - Quảng Trị