--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--
TRANG CHỦ Giới thiệu Các tổ chức hoạt động KHCN Chuyên gia KHCN Đề tài KHCN Hỏi đáp KHCN CSDL nông nghiệp, nông thôn
--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

BẢN TIN THÔNG TIN KH&CN

Số 1-2013

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

CÁC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG KHCN

Địa phương

Tổng số: 3 tổ chức

1

Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông Quảng trị

Địa chỉ: 28 Trần Hưng Đạo - Tp. Đông Hà - Quảng Trị

Điện thoại: 0533 250 005

Giới thiệu: Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông Quảng trị với những nhiệm vụ chính sau:

+ Tư vấn, tham mưu cho Lãnh đạo Sở quản lý các hoạt động nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông.
+Hỗ trợ ứng dụng mạng khẩn cấp cho các tổ chức, công dân...
+Giải cáp điện thoại cố định cho tất cả các mạng (116)
+Nghiên cứu ứng dụng, phát triển và sản xuất phần mềm tin học, thiết kế Website...
+Đào tạo phát triển nguồn lực bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin.
+Lập dự án, thiết kế dự toán công trình thuộc lĩnh vực Bưu chính viễn thông, CNTT.
+Thực hiện các dịch vụ khác.

2

Trung tâm Tin học -Thông tin KH&CN

Địa chỉ: 204 - Hùng Vương - TP. Đông Hà - Quảng Trị

Điện thoại: 053.3562004

Giới thiệu:

      Trung tâm Tin học -Thông tin khoa học và công nghệ Quảng Trị tiền thân là Trung tâm CNTT & TKTBKT(thành lập theo Quyết định số 1432/QĐ -UBND ngày 27/12/1995 của UBND tỉnh Quảng Trị), là đơn vị sự nghiệp khoa học, trực thuộc Sở khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị quản lý, có chức năng và nhiệm vụ:
- Thực hiện chức năng triển khai các hoạt động Tin học-Thông tin khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh; Thừa ủy quyền của Giám đốc Sở KH&CN thực hiện một số nhiệm vụ quản lý Nhà nước về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ tại địa phương. 
- Xây dựng nguồn lực Thông tin KHCN.
- Tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ; Cung cấp tài nguyên thông tin KHCN cho các đối tượng có nhu cầu.
- Biên soạn, dịch thuật, xuất bản các loại ấn phẩm khoa học công nghệ.
- Tổ chức triển lãm thành tựu khoa học công nghệ; chợ công nghệ và thiết bị (Techmart).
- Quản lý và tổ chức duy trì hoạt động Website KHCN và Đặc san KHCN&KT của Sở KH&CN Quảng Trị.
- Nghiên cứu, triển khai ứng dụng , đào tạo, chuyển giao công nghệ, phát triển và sản xuất phần mềm tin học, thiết kế Website, tư vấn, thiết kế, lập dự toán các dự án thuộc lĩnh vực CNTT.
 

3

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị

Địa chỉ: 43 Lê Lợi, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Điện thoại: 0533553404

Giới thiệu:

      Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KHCN Quảng Trị là đơn vị sự nghiệp khoa học thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị, được thành lập theo quyết định số 942/2004/ QĐ-UB ngày 12/4/2004 của UBND tỉnh Quảng Trị.

Chức năng và nhiệm vụ
     Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KHCN thực hiện chức năng nghiên cứu, lựa chọn và tổ chức ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ trong và ngoài nước vào sản xuất, đời sống và bảo vệ môi trường.
    Tư vấn, đào tạo, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nông-lâm-ngư, môi trường, năng lượng, sở hửu trí tuệ, đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, an toàn bức xạ và lập báo cáo tác động môi trường.
    Thực hiện các hợp đồng dịch vụ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ phù hợp với quy định của pháp luật: Cung ứng giống cây trồng, giống nấm ăn và nấm dược liệu, hoa cây cảnh, các chế phẩm sinh học và vật tư KHKT.
     Trong những năm qua, Trung tâm đã thực hiện thành công nhiều dự án và chuyển giao các công nghệ tiến bộ trong sản xuất nông-lâm-ngư nghiệp, như: 
     Dự án: "Ứng dụng KHCN phát triển kinh tế hộ gia đình cải thiện điều kiện sống, khai thác hợp lý tiềm năng của vùng sản xuất hàng hóa ở vùng đồng bào dân tộc Vân Kiều xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị". Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý. (Năm 2005-2008).
     Dự án: "Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô và giâm hom cây lâm nghiệp tỉnh Quảng Trị". Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý. (Năm 2007-2010).
     Dự án: "Xây dựng mô hình sản xuất giống, nuôi trồng, chế biến và tiêu thụ nấm ăn, nấm dược liệu tại tỉnh Quảng Trị". Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý. (Năm 2009-2010).
    Dự án: "Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ sản xuất giống hoa và hoa thương phẩm chất lượng cao tại tỉnh Quảng Trị". Bộ Khoa học và Công nghệ ủy quyền đại phương quản lý. (Năm 2010-2011).

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

Chuyên trang Thông tin khoa học công nghệ phục vụ nông thôn và miền núi

Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Địa chỉ: 204 Hùng Vương - Đông Hà - Quảng Trị