--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--
TRANG CHỦ Giới thiệu Các tổ chức hoạt động KHCN Chuyên gia KHCN Đề tài KHCN Hỏi đáp KHCN CSDL nông nghiệp, nông thôn
--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

BẢN TIN THÔNG TIN KH&CN

Số 1-2013

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

CÁC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG KHCN

Địa phương

Tổng số: 58 tổ chức

1

Trung tâm Khuyến nông An Giang.

Địa chỉ: 04 Nguyễn Du, phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên,

Điện thoại: 076 3852246

Giới thiệu:

Tham mưu, đề xuất Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành chính sách, chương trình, dự án nhằm hỗ trợ nông dân trong việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi.

- Triển khai thực hiện các văn bản chuyên môn nghiệp vụ, định mức kinh tế kỹ thuật chuyên ngành để hướng dẫn hệ thống khuyến nông thực hiện các chủ trương kỹ thuật của Bộ, ngành.

- Thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn của Đảng và Nhà nước, tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ, thông tin thị trường giá cả; phổ biến điển hình tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh, phát triển nông nghiệp và nông thôn.

- Bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng ứng dựng kỹ thuật mới, giống mới, kiến thức quản lý kinh tế trong lĩnh vực nông nghiệp, tổ chức đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn - nghiệp vụ.

- Thực hiện công tác nghiên cứu thực nghiệm các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ đưa vào ứng dụng mô hình trình diễn về tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ phù hợp với từng vùng sinh thái trên địa bàn thành phố; xây dựng các mô hình và chuyển giao khoa học công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp, thuỷ sản.

- Tổ chức hoặc tham gia các hội thi, hội thảo, hội chợ, triển lãm, tham quan liên quan đến hoạt động khuyến nông; tham gia và tổ chức khảo sát, học tập, hợp tác trao đổi kinh nghiệm trong và ngoài nước,

- Theo dõi, đánh giá, tổng hợp, báo cáo kết quả chương trình, dự án khuyến nông trong quá trình thực hiện sau khi được cơ quan thẩm quyền phê duyệt.

- Thực hiện các văn bản hướng dẫn của cơ quan Trung ương, Bộ quản lý ngành, thực hiện một số nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân tỉnh  và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giao.

- Chuyển giao tiến bộ KHKT vào sản xuất phù hợp với điều kiện sinh thái và thực tế của địa phương.

- Điều tra, nắm bắt nhu cầu sản xuất, nguyện vọng của bà con nông dân, chủ động đề xuất giải pháp thực hiện.

- Xây dựng các mô hình trình diễn, qua đó thuyết phục nông dân ứng dụng công nghệ mới, giống mới.

- Xây dựng Câu lạc bộ Khuyến nông, mô hình các tổ, nhóm tương trợ sản xuất, xoá đói giảm nghèo, vươn lên khá giả, làm giàu.

- Phối hợp với các Cơ quan Đoàn thể, các tổ chức khác thúc đẩy phong trào thi đua ứng dụng  tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất.

- Quản lý, bồi dưỡng kiến thức kinh tế, kỹ thuật cho các khuyến nông viên cơ sở, Câu lạc bộ Khuyến nông.

2

Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang

Địa chỉ: 02 Đường Lê Lợi, P. Mỹ Bình, TP Long Xuyên , Tỉnh An Giang.

Điện thoại: (076).3852543 – 3853530

Giới thiệu:

- Về cơ sở vật chất : Là một Bệnh viện đa khoa An Giang 17 khoa lâm sàng và 05 khoa cận lâm sàng và có 06 phòng chức năng với các khoa lâm sàng - cận lâm sàng gồm: khoa cấp cứu, khoa Hồi sức, khoa Nội, Tim Mạch lão học, Nhiễm, Lao, Tâm thần, Da liễu, Y học cổ truyền, Nhi, Phụ Sản, Ngoại, Chấn thương Chỉnh hình, Phẫu thuật – Gây mê, Mắt, Tai Mũi Họng, Răng Hàm Mặt, Dược, Xét nghiệm, Chẩn đoán Hình ảnh, Giải phẫu bệnh, Chống Nhiễm khuẩn. 06 phòng chức năng: phòng kế hoạch tổng hợp, vật tư thiết bị y tế, Điều dưỡng, hành chánh quản trị, Tổ chức cán bộ, Tài chính kế toán .

- Về diện tích cơ sở : Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang có diện tích xây dựng là 23.930m2. Trong đó công trình chiếm 10.042,67 m2, diện tích khu điều trị bình quân trên 10 m2/giường bệnh. Ngoài ra các hạng mục công trình phụ như: nhà đại thể, nhà xe công vụ,...

- Về trang thiết bị và dụng cụ Y tế : Ngoài các trang thiết bị cơ bản, Bệnh viện còn trang bị các máy hiện đại như CT scanner, Siêu âm Doppler màu, Siêu âm 03 chiều, máy giúp thở, máy nội soi, Phẫu thuật Nội soi, Monitoring, máy chụp x-quang di động và cố định, ghế nha, máy xét nghiệm huyết học, sinh hoá máu, sinh hoá nước tiếu, Hematorit, máy phun khí dung, máy đo điện tim. Bệnh viện có 06 phòng mổ, có một phòng mổ Nội soi riêng. Các chuyên khoa lẽ như: Mắt, Tai Mũi Họng, Răng Hàm Mặt được trang bị khá đầy đủ về trang thiết bị phục vụ cho công tác khám chẩn đoán và điều trị .

- Về quản lý : Bệnh viện sử dụng phầm mềm Medisoft 2003 quản lý người bệnh và hồ sơ bệnh án.
 
 
 
 

3

Bưu điện tỉnh Tiền Giang

Địa chỉ: 59 đường 30/4, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: (0173) 73211 - 73214

Giới thiệu:

 
       Sở Bưu chính, Viễn thông tỉnh Tiền Giang được thành lập theo Quyết định số 45/2004/QĐ-UB ngày 26/8/2004 của UBND tỉnh. Sở Bưu chính, Viễn thông là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh về bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, điện tử, Internet, truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện và cơ sở hạ tầng thông tin (gọi chung là bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin); quản lý các dịch vụ công về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.
       Sở Bưu chính, Viễn thông chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra về nhiệm vụ chuyên môn của Bộ Bưu chính, Viễn thông. Sở có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.
       Cơ cấu tổ chức Sở Bưu chính, Viễn thông Tiền Giang gồm 04 phòng chuyên môn (Phòng Tổ chức-Hành chính, Phòng Kế hoạch-Kỹ thuật, Phòng Bưu chính-Viễn thông, Phòng Công nghệ thông tin) và Tổ chức Thanh tra Sở.
       Trong những năm qua, ngành bưu chính, viễn thông Tiền Giang không ngừng phát triển, các doanh nghiệp bưu chính viễn thông trên địa bàn tỉnh ngày càng lớn mạnh góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. Đến năm 2005, mạng lưới bưu chính, viễn thông Tiền Giang có 207 điểm phục vụ bưu điện (49 Bưu cục, 93 Bưu điện văn hoá xã, 65 Đại lý bưu điện), bán kính phục vụ bình quân đạt 1,954 km/điểm; số dân phục vụ bình quân đạt 8.207 người/điểm; mật độ thuê bao điện thoại bình quân đạt 11,84 thuê bao/100 dân; mật độ thuê bao Internet bình quân đạt 0,64 thuê bao/100 dân.

4

Chi cục tiêu chuẩn – đo lường - chất lượng tỉnh Cao Bằng

Địa chỉ: 023 Phố Cũ - Hợp Giang - Thị xã Cao Bằng

Điện thoại: 026.2211935 Fax: 026.3852542

Giới thiệu:

          Nghiên cứu, đề xuất để Giám đốc Sở KH&CN trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh các văn bản, cụ thể hoá việc thực hiện các chủ trương, chính sách và pháp luật của nhà nước về TC-ĐL-CL sản phẩm, hàng hoá phù hợp vời điều kiện cụ thể của địa phương.

          Xây dựng nhiệm vụ, chương trình, quy hoạch và kế hoạch phát triển hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật có liên quan, quản lý đo lường, quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá tại địa phương
          Hướng dẫn và tổ chức thi hành các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, quy hoạch, kế hoạch hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật có liên quan, quản lý đo lường, quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá tại địa phương.
         Tổ chức phổ biến, hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia; quy chuẩn kỹ thuật quốc gia có liên quan; quy chuẩn kỹ thuật địa phương theo yêu cầu quản lý của nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh.
         Tổ chức việc xây dựng và tham gia xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương theo quy định.
         Tiếp nhận, đăng ký và quản lý bản công bố hợp chuẩn của các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh tại đia phương. Tiếp nhận, đăng ký và quản lý bản công bố hợp quy của các tổ chức cá nhân sản xuất, kinh doanh tại địa phương đối với các đối tượng chịu sự điều chỉnh của các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ KH&CN ban hành
         Thực hiện nhiệm vụ thông báo và điểm hỏi đáp ở địa phương
         Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các quy định quản lý nhà nước về đo lường tại địa phương, đảm bảo kiểm định phương tiện đo, quy định đo lường, đơn vị hàng đóng gói sẵn, xét duyệt mẫu phương tiện đo.
         Tổ chức và quản lý mạng lưới kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo lường đáp ứng yêu cầu của tỉnh, thực hiện việc kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo lường trong các lĩnh vực và phạm vi được công nhận.
         Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực hiện việc công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình và môi trường theo phân công, phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
         Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá và ghi nhãn hàng hoá lưu thông trên thị trường và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý các tranh chấp về chất lượng sản phẩm, hàng hoá và ghi nhãn hàng hoá tại địa phương theo phân công, phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và quy định của pháp luật
        Tổ chức đánh giá, thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hoá được sản xuất, lưu thông trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu của quản lý nhà nước. Quản lý hoạt động các tổ chức dịch vụ kỹ thuật được chỉ định phục vụ công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hoá theo phân công, phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
        Tổ chức nghiên cứu, áp dụng tiến bộ KH&CN ; thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức và pháp luật về TC-ĐL-CL sản phẩm, hàng hoá tại địa phương.
        Tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về TC-ĐL-CL sản phẩm, hàng hoá tại địa phương.
        Phối hợp thực hiện thanh tra chuyên ngành về TC-ĐL-CL sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn theo phân công, phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
        Thực hiện các hoạt động dịch vụ về TC-ĐL-CL; sử dụng đúng mục đích việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí và các khoản thu khác liên quan đến hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng theo quy định của pháp luật.
         Xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật cần thiết cho hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa của địa phương.
         Quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng và tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật.

5

Chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp Tiền Giang

Địa chỉ: Dc: 31 Lê Lợi, Mỹ Tho, Tiền Giang.

Điện thoại: (0173) 72253 - 72410 -72331

Giới thiệu:

6

Công ty bảo hiểm Tiền Giang Bảo Việt

Địa chỉ: 65 đường 30/4, Phường 1, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Điện thoại: 84 -73 -3878930 Fax: 84 -73 -3875541

Giới thiệu:

Công ty Bảo hiểm Tiền Giang (Bảo Việt Tiền Giang) thuộc BẢO VIỆT: TẬP ĐOÀN TÀI CHÍNH - BẢO HIỂM VIỆT NAM. Bảo Việt Tiền Giang với chức năng kinh doanh dịch vụ bảo hiểm. Với mục tiêu đặt ra là “Phục vụ Khách hàng tốt nhất để phát triển”, thể hiện qua các công việc cụ thể sau:

Không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng và không ngừng cải tiến và hoàn thiện sản phẩm bảo hiểm cho phù hợp thị hiếu và hấp dẫn khách hàng.

Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 toàn ngành, đây là mục tiêu chiến lược phát triển toàn hệ thống Bảo Việt nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, chất lượng quản lý.

Phát triển hệ thống tư vấn viên bảo hiểm phủ kín địa bàn nhằm triển khai dịch vụ bảo hiểm đến tận người có nhu cầu và thực hiện công tác phục vụ khách hàng khi đã mua sản phẩm bảo hiểm của Bảo Việt.

Công ty hiện có hai phòng phục vụ khách hàng.

Phòng phục vụ Khách hàng số 1. Địa bàn: Cái Bè - Cai Lậy - Tân Phước. Điện thoại: 073 826 012.

Phòng phục vụ khách hàng số 2: Địa bàn: Gò Công Đông - TX Gò Công - Gò Công Tây. Điện thoại: 073 843 260. Và hàng trăm điểm bán bảo hiểm toàn tỉnh.

Hiện nay, Bảo Việt Tiền Giang cung cấp trên 30 sản phẩm bảo hiểm gồm các nhóm

ü        Bảo hiểm xe cơ giới.

ü        Bảo hiểm tàu thủy.

ü        Bảo hiểm hỏa hoạn - xây dựng lắp đặt.

ü        Bảo hiểm trách nhiệm.

ü        Bảo hiểm con người.

7

Công ty Chăn nuôi Tiền Giang

Địa chỉ: 157 Lê Thị Hồng Gấm, Phường 6, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang

Điện thoại: 0733. 870262 - Fax: 0733. 880732 Email: channuoitg@hcm.vnn.vn. Website: www.librexco.com

Giới thiệu:

Chức năng:
   + Sản xuất, kinh doanh: thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm, thuỷ hải sản; heo thịt, heo giống các loại, tinh heo; gia cầm, thuỷ cầm giống và thương phẩm; cá giống, cá thịt, thuỷ hải sản; lương thực, thực phẩm; dầu thực vật; nước đá; nguyên liệu và các chất bổ sung thức ăn chăn nuôi; vật tư nông nghiệp; vật liệu xây dựng; vật tư thiết bị chuyên ngành chăn nuôi và chế biến thức ăn gia súc.
   + Kinh doanh, chế biến lương thực, thực phẩm công nghiệp và tươi sống tiêu thụ nội địa và xuất khẩu. Kinh doanh dịch vụ bất động sản, khai thác kinh doanh mặt bằng kho tàng, bến bãi. Kinh doanh vận tải thuỷ bộ, phương tiện vận tải.

8

Công ty Cổ phần cá giống Nam Trực

Địa chỉ: Xóm 6 - Xã Nam Toàn - huyện Nam Trục - Nam Định

Điện thoại: 0350.3829959

Giới thiệu:

Nội dung hoạt động

- Triển khai thực nghiệm, sản xuất thử nghiệm trong việc chọn, tạo và nhân giống thuỷ sản; nuôi trồng thuỷ sản (nước ngọt).

- Dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực chọn, tạo và nhân giống cá nước ngọt

9

Công ty dầu thực vật Tiền Giang

Địa chỉ: 9 Lê Thị Hồng Gấm, Phường 6, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Điện thoại: 84 -73 -3883226 Fax: 84 -73 -3875101

Giới thiệu:  

   Là Doanh Nghiệp Nhà Nước, được thành lập vào năm 1983. Sau nhiều lần thay đổi tên và cơ cấu tổ chức, đến nay mang tên Công ty cổ phần Dầu Thực Vật Tiền Giang.
   Công ty có lợi thế gần vùng nguyên liệu cây có dầu, gần Cảng chính của tỉnh, thuận tiện vận chuyển đường bộ và đường sông, với mặt bằng sản xuất tập trung hơn 40.000m2. Trải qua quá trình hoạt động và xây dựng Công ty đã không ngừng phát triển. Công ty hiện có 3 phân xưởng: Phân xưởng ép dầu, Phân xưởng chế biến than, Phân xưởng chế biến xơ dừa, với tổng số trên 100 Cán bộ, Nhân viên có năng lực chuyên môn tay nghề cao.
   Với chức năng sản xuất, kinh doanh các loại dầu thực vật và các sản phẩm từ cây dừa, Công ty không ngừng nghiên cứu cải tiến thiết bị, công nghệ, đảm bảo sản xuất các mặt hàng dầu dừa, dầu nành, dầu mè, xơ dừa, than gáo dừa với chất lượng cao, ổn định, tạo được uy tín với khách hàng trong và ngoài nước. Ðặc biệt thương hiệu Dầu Dừa Tiền Giang rất được ưa chuộng và tin dùng ở thị trường Trung Quốc.
   Công ty hiện là một trong các đơn vị xuất khẩu dầu dừa công nghiệp và than gáo dừa hàng đầu của Việt Nam.
   Thị trường xuất khẩu: Trung Quốc, Ðài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc ....
   Phương châm kinh doanh cuả Công Ty là luôn quan tâm đến nhu cầu của khách hàng nhất là chất lượng sản phẩm.
Lĩnh vực hoạt động:
   Với chức năng sản xuất, kinh doanh các loại dầu thực vật và các sản phẩm từ cây dừa, Công Ty không ngừng nghiên cứu cải tiến thiết bị, công nghệ, đảm bảo sản xuất các mặt hàng dầu dừa, dầu nành, dầu mè, xơ dừa, than gáo dừa với chất lượng cao, ổn định, tạo được uy tín với khách hàng trong và ngoài nước.
   Ðặc biệt thương hiệu Dầu Dừa Tiền Giang rất được ưa chuộng và tin dùng ở thị trường Trung Quốc.
   Các mặt hàng chính công ty đang sản xuất kinh doanh:
   Dầu dừa công nghiệp: lượng xuất khẩu bình quân 6.000 tấn/năm.
   Dầu mè rang : 200 tấn/năm.
   Than gáo dừa: 3.000 tấn/năm.
   Chỉ xơ dừa: 1.000 tấn/năm.

10

Công ty Điện báo Điện thoại Tiền Giang

Địa chỉ: 59 đường 30/4.TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: (0173) 73210- 73973

Giới thiệu:

Trang: 1   2   3   4   5   6  

Bạn đang xem trang: 1/6 trang

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

Chuyên trang Thông tin khoa học công nghệ phục vụ nông thôn và miền núi

Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Địa chỉ: 204 Hùng Vương - Đông Hà - Quảng Trị