--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--
TRANG CHỦ Giới thiệu Các tổ chức hoạt động KHCN Chuyên gia KHCN Đề tài KHCN Hỏi đáp KHCN CSDL nông nghiệp, nông thôn
--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

BẢN TIN THÔNG TIN KH&CN

Số 1-2013

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

ĐỀ TÀI KHCN THỦY LỢI

BÁO CÁO ĐỀ MỤC: SỬ DỤNG MÔ HÌNH 2D LƯỚI CONG ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP KHCN CẢI THIỆN CHẾ ĐỘ THOÁT LŨ, CHỐNG XÓI BỒI KHU VỰC NGÃ BA SÔNG ĐÁY, SÔNG ĐÀO NAM ĐỊNH - THUỘC ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH ĐỀ XUẤT CƠ SỞ KHOA HỌC ĐỂ CẢI TẠO NÂNG CẤP HỆ THỐNG THOÁT LŨ SÔNG ĐÁY PHỤC VỤ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO ĐBBB

Chủ nhiệm: TS. Trương Văn Bốn

Đơn vị thực hiện: Viện Khoa học Thủy Lợi

Đề tài cấp: Nhà nước

Tóm tắt: Đánh giá khả năng tải của lòng dẫn của Sông Đáy từ Ninh Mật đến Hồng Thái. Nghiên cứu giải pháp hạn chế lượng nước chảy từ sông Đào và sông Đáy. Kiến nghị việc sử dụng khả năng thoát của dòng dẫn đoạn Ninh Mật - Hồng Thái trong hệ thống PLSĐ hợp lý.

File đính kèm: Viện Khoa học Thủy Lợi

Đề tài cùng lĩnh vực

Báo cáo tổng kết khoa học kỹ thuật đề tài: Nghiên cứu dự bào xói lở bồi lắng lòng dẫn và đề xuất các biện pháp phòng chống cho hệ thống sông ở đồng bằng sông Cửu Long

Báo cáo tổng dự án: Nghiên cứu dự báo phòng chống xói lở bờ sông Cửu Long

Báo cáo tổng kết khoa học kỹ thuật dự án: Hoàn thiện công nghệ thiết kế, chế tạo và thi công đập cao su bằng vật liệu trong nước

Báo cáo tổng kết khoa học kỹ thuật đề tài: Các giải pháp công trình thuỷ lợi phục vụ nuôi trồng thuỷ sản tại các vùng sinh thái khác nhau

Báo cáo kết quả khảo sát địa hình - Thuộc đề tài: Nghiên cứu mô hình đề xuất cơ sở khoa học để cải tạo nâng cấp hệ thống thoát lũ sông Đáy phục vụ công tác phòng chống lụt bão ĐBBB

Báo cáo kết quả khảo sát thuỷ hải văn - Thuộc đề tài: Nghiên cứu mô hình đề xuất cơ sở khoa học để cải tạo nâng cấp hệ thống thoát lũ sông Đáy phục vụ công tác phòng chống lụt bão ĐBBB

Báo cáo chuyên đề: Phân tích giải đoán ảnh hàng không đánh giá thực trạng mặt bằng đường phân lũ sông Đáy - Thuộc đề tài: Nghiên cứu mô hình đề xuất cơ sở khoa học để cải tạo nâng cấp hệ thống thoát lũ sông Đáy phục vụ công tác phòng chống lụt bão ĐBBB

Nghiên cứu đề xuất cơ sở khoa học phục vụ quy hoạch, quản lý môi trường và phân tích hiệu quả kinh tế xã hội của các giải pháp cải tạo nâng cấp làm sống lại sông Đáy cho vùng hạ du sông Đáy - - Thuộc đề tài: Nghiên cứu mô hình đề xuất cơ sở khoa học để cải tạo nâng cấp hệ thống thoát lũ sông Đáy phục vụ công tác phòng chống lụt bão ĐBBB

Báo cáo đề mục: Sử dụng mô hình 2D - Mike 11 đánh giá khả năng thoát lũ hiện trạng của lòng dẫn sông Đáy khi phân lũ lớn, mô phỏng quá trình lan truyền lũ trong các khu trữ lũ của hệ thống thoát lũ sông Đáy

Báo cáo đề mục: Đánh giá khả năng thoát lũ hiện trạng và đề xuất các giải pháp cải tạo lòng dẫn từ hạ du đập đáy đến eo tân lang khi phân lũ lớn và lũ thường xuyên - Thuộc đề tài: Nghiên cứu mô hình đề xuất cơ sở khoa học để cải tạo nâng cấp hệ thống thoát lũ sông Đáy phục vụ công tác phòng chống lụt bão ĐBBB

Báo cáo kết quả: Nghiên cứu thí nghiệm mô hình vật lý chính thái cụm đầu mối Vân Cốc - Hát Môn xác định khả năng tháo và tính thuỷ lực thương hạ lưu công trình khi phân lũ từ 1000m3/s đến 3000m3/s - Thuộc đề tài: Nghiên cứu mô hình đề xuất cơ sở khoa học để cải tạo nâng cấp hệ thống thoát lũ sông Đáy phục vụ công tác phòng chống lụt bão ĐBBB

Báo cáo kết quả nghiên cứu thí nghiệm mô hình vật lý chính thái cụm đầu mối đập đáy để phân lũ thường quyên Q ≤ 1000m3/S và khi xả lũ lớn

Báo cáo đề mục sử dụng mô hình 1D đánh giá hiệu quả hệ thống thoát lũ sông Đáy đến hạ thấp mực nước lũ cho Hà Nội ở các giai đoạn 1,2,3, khả năng phân lũ thường xuyên và đề xuất giải pháp khoa học công nghệ cải tạo nâng cấp hệ thống thoát lũ sông Đáy - Thuộc đề tài: Nghiên cứu mô hình đề xuất cơ sở khoa học để cải tạo nâng cấp hệ thống thoát lũ sông Đáy phục vụ công tác phòng chống lụt bão ĐBBB

Báo cáo đề mục: Nghiên cứu xây dựng cơ sở khoa học xây dựng các kịch bản lũ phục vụ kiểm soát lũ ĐBSH và nâng cấp hệ thống thoát lú sông Đáy - Thuộc đề tài: Nghiên cứu mô hình đề xuất cơ sở khoa học để cải tạo nâng cấp hệ thống thoát lũ sông Đáy phục vụ công tác phòng chống lụt bão ĐBBB

Báo cáo tổng kết khoa học và kỹ thuật: Nghiên cứu mô hình đề xuất cơ sở khoa học để cải tạo và nâng cấp hệ thống thoát lũ sông đáy phục vụ công tác phòng chống lụt bão đồng bằng Bắc Bộ

Báo cáo nghiên cứu các đặc trưng thuỷ văn, động lực học và nhiễm bẩn khu vực cửa sông Dinh, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Báo cáo nghiệm thu kết quả nghiên cứu 1992-1994: Cơ chế kinh tế trong cân bằng khai thác sử dụng và bảo vệ nguồn nước quốc gia (báo cáo tóm tắt)

Cân bằng bảo vệ và sử dụng nguồn nước quốc gia - Các vấn đề về phương pháp luận - Tập 3: Phương pháp nghiên cứu kinh tế trong cân bằng quản lý nước

Báo cáo tổng hợp: Bổ sung quy hoạch thuỷ lợi sông Nghèn - Hà Tĩnh

Báo cáo tổng hợp: Quy hoạch thuỷ lợi lưu vực sông Ô Lâu hạ du nam thạch hãn tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế

Báo cáo bổ sung quy hoạch thuỷ lợi lưu vực sông hương - Quyển 1: Báo cáo tổng hợp

Quy hoạch tưới và cấp nước sông Hiếu tỉnh Nghệ An - Quyển 1: Báo cáo tổng hợp

Báo cáo tổng hợp tổng quan lưu vực sông Mã

Báo cáo tổng hợp: Quy hoạch giảm nhẹ thiên tai nhằm phát triển kinh tế xã hội vùng sônh hoạt - Hà Trung và Phụ Cận

Báo cáo: Đánh giá khă năng khai thác nguồn nước ngầm để phục vụ cấp nước sinh hoạt và tưới cây trồng cạn tại xã Tĩnh Hải - Tĩnh Gia - Thanh Hoá

Báo cáo tóm tắt: Nghiên cứu - dự báo phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển

Báo cáo tóm tắt dự án khoa học công nghệ: Nghiên cứu dự báo phòng chống xói lở bờ sông Cửu Long

Báo cáo khoa học: Nghiên cứ ứng dụng các giải pháp công nghệ tưới hiện đại, tiết kiệm nước cho các vùng khan hiếm nước

Nghiên cứu thiết kế và công nghệ để chế tạo toàn cụm thiết bị bơm nước có lưu lượng 36000 m3/h - Thuộc chương trình - Công nghệ chế tạo máy

Nghiên cứu thiết kế kết cấu bơm HT145 - Thuộc đề tài: Nghiên cứu thiết kế và công nghệ để chế tạo toàn cụm thiết bị bơm nước có lưu lượng 36000 m3/h

Quy trình lắp ráp và vận hành bơm hướng trục HT - 145 - Thuộc đề tài: Nghiên cứu thiết kế và công nghệ để chế tạo toàn cụm thiết bị bơm nước có lưu lượng 36000 m3/h

Báo cáo công nghệ một số chi tiết chính - Thuộc đề tài: Nghiên cứu thiết kế và công nghệ để chế tạo toàn cụm thiết bị bơm nước có lưu lượng 36000 m3/h

Nghiên cứu thiết kế và công nghệ để chế tạo toàn cụm thiết bị bơm nước có lưu lượng 36000 m3/h - Cơ sở pháp lý

Nghiên cứu thiết kế và công nghệ để chế tạo toàn cụm thiết bị bơm nước có lưu lượng 36000 m3/h - Cơ sở lý thuyết tính toán phần dẫn dòng, lựa chọn thông số thiết kế bơm HT - 145

Báo cáo thuyết minh: Tính toán phần dẫn dòng bơm HT145 - Thuộc đề tài: Nghiên cứu thiết kế và công nghệ để chế tạo toàn cụm thiết bị bơm nước có lưu lượng 36000 m3/h

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ phục vụ xây dựng hệ thống đê biển, đê ngăn mặn Nam Bộ - Sản phẩm 8: Báo cáo đánh giá sơ bộ hiệu quả môi trường kinh tế - xã hội và môi trường sinh thái

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ phục vụ xây dựng hệ thống đê biển, đê ngăn mặn Nam Bộ - Sản phẩm 7: Báo cáo ứng dụng kết quả nghiên cứu để thiết kế xây dựng đê biển Cù Lao Dung tỉnh Sóc Trăng

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ phục vụ xây dựng hệ thống đê biển, đê ngăn mặn Nam Bộ - Sản phẩm 6: Hướng dẫn công nghệ thi công đê biển đê ngăn mặn cửa sông Nam Bộ

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ phục vụ xây dựng hệ thống đê biển, đê ngăn mặn Nam Bộ - Sản phẩm 5: Hướng dẫn thiết kế đê biển và đê ngăn mặn cửa sông Nam Bộ

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ phục vụ xây dựng hệ thống đê biển, đê ngăn mặn Nam Bộ - Sản phẩm 4: Đánh giá các đặc trưng mực nước và sóng biển cực trị để xác lập cơ sở khoa học tính toán cao trình đinh đê tính toán cao trình đê biển

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ phục vụ xây dựng hệ thống đê biển, đê ngăn mặn Nam Bộ -Sản phẩm 3: Báo cáo tóm tắt quy hoạch tuyến đê biển, đê ngăn mặn cửa sông

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ phục vụ xây dựng hệ thống đê biển, đê ngăn mặn Nam Bộ - Sản phẩm 2: Báo cáo kết quả điều tra khảo sát hiện trạng đê biển đê cửa sông ngăn mặn và điều tra khảo sát thu thập tài liệu cơ bản

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ phục vụ xây dựng hệ thống đê biển, đê ngăn mặn Nam Bộ - Sản phẩm 1: Báo cáo tổng quan sự hình thành đê biển, đê ngăn mặn cửa sông qua các thời kỳ và mục tiêu nội dung nghiên cứu

Báo cáo khoa học đề tài: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ phục vụ xây dựng hệ thống đê biển, đê ngăn mặn Nam Bộ

Báo cáo tổng kết thực hiện đề tài: Xây dựng các phương án cảnh báo và dự báo hạn ngắn lũ các sông chính miền trung trên máy vi tính

Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu đánh giá khả năng thoát lũ sông Thái Bình đoạn Cát Khê - Ngọc Điểm

Báo cáo tổng kết đề án KHCN: Nghiên cứu, dự báo, phòng chống sạt lở bờ biển miền trung (từ Thanh Hóa đến Bình Thuận)

Báo cáo tổng kết đề tài: Nghiên cứu các giải pháp thuỷ lợi tiên tiến để khai thác nước phù sa nâng cao độ phì của đất đồng bằng sông Hồng - Thuộc chương trình: Phát triển nông nghiệp đa dạng và từng bước hiện đại hóa

Báo cáo khoa học tổng kết đề mục: Nghiên cứu biến động chất lượng nước mặt hệ thống sông hồng và sông Thái Bình do việc thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Hồng

Diễn biến môi trường liên quan đến công trình thuỷ điện Sơn La

Báo cáo đề tài: Khảo sát thiết kế kỹ thuật hệ thống thuỷ lợi khu nuôi tôm Xuân Mỹ

Dự án: Thử nghiệm và hoàn thiện công nghệ xử lý bùn và đào sâu đáy mỏ cọc sáu dưới mức thoát nước tự chảy trong điều kiện mưa mùa nhiệt đới

Báo cáo tổng hợp đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của công trình thuỷ điện Hoà Bình đến biến đổi thuỷ văn lòng dẫn hạ du và giải pháp chống xói bồi, bảo vệ các công trình và khu dân sinh kinh tế quan trọng

Báo cáo khoa học đề tài: Nâng cao hiệu quả khai thác công trình thuỷ điện Trị An (năm 1994)

Đề tài nghiên cứu khoa học: Nâng cao hiệu quả khai thác công trình thủy điện Hoà Bình - Báo cáo kết quả thực hiện

Nâng cao hiệu quả khai thác công trình thuỷ điện Hoà Bình - Phần: Nghiên cứu dòng chảy thượng, hạ lưu công trình thuỷ điện Hoà Bình (Báo cáo năm 1994)

Báo cáo kết quả thực hiện đề tài: Nâng cao hiệu quả khai thác thủy điện Hoà Bình (Phần tổng hợp báo cáo)

Báo cáo tổng hợp đề tài: Ứng dụng tự động hoá trong các hệ thống thuỷ lợi, thủy văn và phòng chống lũ lụt

Báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu Khoa học Công nghệ: Nghiên cứu quá trình thấm ở đập thủy điện Hoà Bình bằng kỹ thuật chỉ thị đông vị

Báo cáo tổng kết đề tài: Nghiên cứu đánh giá tài nguyên nước lưu vực suối Nậm La nhằm giải quyết các nhu cầu về nước cho các đối tượng dùng nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng thị xã Sơn La

Tính toán kiểm tra ổn định đập đất đá thuỷ điện Hoà Bình - Phần: Kiểm tra ổn định hạ lưu thủy điện Hoà Bình (Báo cáo năm 1993)

Tính toán kiểm tra ổn định đập đất đá thuỷ điện Hoà Bình - Phần: Ổn định thấm và xói ngầm của đập

Tính toán kiểm tra ổn định đập đất đá thuỷ điện Hoà Bình

Báo cáo tổng kết đề tài: Nghiên cứu và áp dụng các cơ sở khoa học các giải pháp kinh tế kỹ thuật để quy hoạch thiết kế lưu vực phòng hộ xây dựng rừng phòng hộ nguồn nước, rừng chống gió bão ven biển

Đặc điểm lũ tiểu mãn sông ngòi Bắc Trung Bộ và các biện pháp phòng chống

Bước đầu nghiên cứu quan hệ xã nước hồ dầu tiếng với việc đẩy mặn và khai thác có hiệu quả vùng ngọt hoá lưu vực sông Vàm Cỏ Đông Tỉnh Long An

Lũ ngập lụt và phương hướng quy hoạch phòng tránh lũ cho vùng ngập lụt Tỉnh Long An

Báo cáo khoa học đề tài: Một số dạng thiên tai thừơng xảy ra ở tỉnh Lào Cai và cách phòng tránh

Hiện trạng môi trường nước tỉnh Long An

Tính trữ lượng nguồn nước dưới đất nhà máy nước Tân An - Tỉnh Long An

Báo cáo tổng kết điều tra khảo sát khí tượng thuỷ văn khu vực Rạch Cát - Cần Đước tỉnh Long An 1991-1992

Nghiên cứu về nước ngầm của tỉnh Long An

Xây dựng phương pháp cản báo, dự báo nguy cơ ngập lụt ở QNĐN

Nghiên cứu đánh giá bồi lắng hồ chứa Hoà Bình và một số biện pháp hạn chế bồi lắng

Báo cáo tổng kết đề tài: Dự báo hạn dài dòng chảy sông lớn (Sông Hồng và Sông Thái Bình)

Báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài: Nguồn nước và khả năng cấp nước trong cạn của sông suối vùng núi, trung du Bắc Bộ và các tỉnh ven biển nam Trung Bộ

Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học: Xác định lượng nước cần tiêu thoát do mưa cho khu vực cục bộ ở thành phố Hà Nội

Báo cáo tổng kết đề tài: Tính toán các đặc trưng nguồn nuớc hồ hoà bình phục vụ cân bằng nước và điều tiết dòng chảy

Báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài: Kiểm kê và xác định các đặc trưng hình thái lưu vực sông suối nhỏ thuộc hệ thống sông Hồng

Phụ lục 2: Kết quả thực nghiệm nghiên cứu công nghệ nhận dạng lũ trong điều hành hồ Hoà Bình chống lũ hạ du và ảnh hưởng của nó tới đồng bằng sông Hồng - Thái Bình

Phụ lục 1: Kết quả thực nghiệm nghiên cứu công nghệ nhận dạng lũ trong điều hành hồ Hoà Bình chống lũ hạ du

Nghiên cứu công nghệ nhận dạng lũ trong điều hành hồ Hoà Bình chống lũ hạ du và ảnh hưởng của nó tới đồng bằng sông Hồng- Thái Bình - Tập 2: Hoạt động điều tiết của hồ Hoà Bình và những vấn đề của hạ du

Nghiên cứu công nghệ nhận dạng lũ trong điều hành hồ Hoà Bình chống lũ hạ du - Tập 1

Nghiên cứu đánh giá việc áp dụng các quy trình vận hành hồ Hoà Bình trong những năm đầu hoạt động 1990-1991-1992 - Thuộc đề tài: Nghiên cứu công nghệ nhận dạng lũ trong điều hành hồ Hòa Bình chống lũ hạ du và ảnh hưởng của nó tới đồng bằng Sông Hồng - Thái Bình

Xây dựng bản đồ ngập lụt, phương án cảnh báo, dự báo nguy cơ ngập lụt vùng hạ lưu các sông

Mô phỏng biến đổi lòng dẫn sông Thu Bồn bằng mô hình HEC-6

Nghiên cứu các biện pháp bảo vệ và phòng tránh thiệt hại do bão lũ gây ra đối với các công trình giao thông bưu điện

Nghiên cứu các biện pháp bảo vệ và phòng tránh thiệt hại do lũ bão gây ra đối với các công trình bưu điện cho các tỉnh miền Trung

Phụ lục 4: Tình hình thiệt hại do lũ bão gây ra ở nước ta

Phụ lục 2: Đánh giá khái quát tính chất đặc điểm bão ở Việt Nam

Phụ lục 1: Khái quát một số định hướng phát triển kinh tế, xã hội các vùng ở Việt Nam đến năm 2000

Báo cáo tổng kết đề tài: Nghiên cứu chiến lược phòng tránh và hạn chế thiệt hại do bão lũ gây ra ở nước ta đặc biệt là các tỉnh ven biển miền Trung

Báo cáo tổng kết đề tài: Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật phòng chống bảo lụt cho nhà ở và công trình xây dựng

Báo cáo nghiên cứu đánh giá khả năng thoát lũ sông Hồng và sông Thái Bình

Đề mục biện pháp kỹ thuật hạn chế thiệt hại đối với đê diều miền Trung

Phụ lục 7: Những tổn thất do bão, lũ gây ra ở Việt Nam và trên thế giới

Phụ lục 6: Quản lý hồ chứa nước

Phụ lục 4: Bảo vệ mái thượng lưu đập đất của hồ chứa nước

Phụ lực 3: Lũ tính toán dùng cho thiết kế một số hồ chứa ở vùng ven biển

Phụ lục 2: Tính toán thiết kế Điều tiết lũ và xác định quy mô tràn sự cố cho hồ chứa nước. Lớp lọc đệm dưới lớp gia cố mái thượng lưu đập hồ chứa

Phụ lục 1: Tần suất lũ thiết kế công trình thuỷ lợi

Biện pháp kỹ thuật để phòng tránh và hạn chế các thiệt hại do bão lũ gây ra đối với các công trình của hồ chứ nước ở miền Trung

Báo cáo tổng kết đề tài: Đánh giá khả năng thoát lũ tối đa của sông hồng và sông Thái Bình các biện pháp công trình và biện pháp khác nhằm phòng tránh và hạn chế thiệt hại cho các công trình thuỷ lợi

Nghiên cứu phòng tránh và hạn chế thiệt hại do thiên tai bão lũ gây ra ở nước ta đặc biệt là các tỉnh ven biển miền Trung

Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu: Xây dựng phương pháp tính toán dự báo nước dâng do bão cho ven biển tỉnh Bình Trị Thiên

Mô phỏng quá trình nước lũ trên toàn mạng sông Hồng và sông Thái Bình bằng phương pháp thuỷ lực

Nghiên cứu khoa học vận hành hồ chứ Hoà Bình phòng lũ và phát điện

Nghiên cứu diễn biến động thái cửa Ba Lạt - Sông Hồng và các kiến nghị kỹ thuật trong công tác quai đê lấn biển

Một số biện pháp thuỷ lợi hợp lý cải tạo và sử dụng đất phèn mặn báo đảo Cà Mau

Báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài: Nâng cao hiệu suất hệ thống thuỷ nông Bắc Hưng Hải

Báo cáo kết quả đề tài: Nghiên cứu các quá trình thuỷ thạch động lực làm cơ sở cho việc xây dựng, duy tu và cải tạo các cảng biển

Quy trình xác định mực nước cực trị

Mô hình ghép nối một - hai chiều mô phỏng dòng chảy và chế độ mặn ở cửa sông

Nghiên cứu các quá trình động lực học vùng bờ biển mở

Báo cáo tổng hợp đề tài: Nghiên cứu các quá trình thuỷ thạch động lực vùng bờ biển mở và cửa sông ven biển

Máy bơm TX55-1100-12 thử nghiệm dùng cho vùng bãi Vĩnh Lạc - Vĩnh Phúc

Nghiên cứu thiết kế bơm cho vùng bãi, với dao động mực nước bể hút 10m

Nghiên cứu công nghệ nhận dạng lũ trong điều hành Hồ Hòa Bình chống lũ hạ du và ảnh hưởng của nó tới đồng bằng sông Hồng - Thái Bình

Nghiên cứu công nghệ nhận dạng lũ trong điều hành hồ Hòa Hình chống lũ hạ du và ảnh hưởng của nó tới đồng bằng sông hồng - Thái Bình - Tập 2 - Hoạt động điều tiết của Hồ Hòa Bình và những vấn đề của hạ du

Nghiên cứu công nghệ nhận dạng lũ trong điều hành hồ Hòa Bình chống lũ hạ du mùa lũ năm 1992- Phụ lục 1

Nghiên cứu công nghệ nhận dạng lũ trong điều hành Hồ Hòa Bình chống lũ hạ du - Tập 1

Nghiên cứu công nghệ nhận dạng lũ trong điều hành hồ Hòa Bình chống lũ hạ du và ảnh hưởng của nó tới đồng bằng sông Hồng - Thái Bình - Việc áp dụng các quy trình vận hành Hồ Hòa Bình trong những năm đầu hoạt động 1990-1991-1992

Nghiên cứu cải tạo môi sinh vùng cát ven biển miền trung bằng biện pháp Thủy lợi kết hợp với các biện pháp khác

Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học: Sơ bộ đánh giá xói mòn trên lưu vực sông SêSan thông qua số liệu thực nghiệm

Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu sự xuất hiện của một số đặc trưng dòng chảy trên một số sông chính ở Việt Nam

Báo cáo tổng kết đề tài: Nghiên cứu đánh giá cân bằng nước hạ lưu sông Mã có xét đến hồ chứa cửa Đạt và thác Quýt

Đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ phòng chống xói lở, bồi lấp và dịch chuyển cửa sông Đà Rằng - Phú Yên

Báo cáo chuẩn bị đầu tư công trình chỉnh trị ổn đinh cửa Đà Rằng

Báo cáo chuẩn bị đầu tư công trình chỉnh trị ổn đinh cửa Mỹ Á

Báo cáo chuẩn bị đầu tư công trình chỉnh trị ổn định cửa Tư Hiền

Đề xuất các khu trú ẩn cho tàu thuyền khi có bão

Đánh giá các giải pháp khoa học công nghệ cho cửa sông Tư Hiền (Thừa Thiên Huế)

Đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ phòng chống xói lở, bồi lấp và dịch chuyển cửa sông Mỹ Á - Quảng Ngãi

Đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ phòng chống xói lở, bồi lấp và dịch chuyển cửa sông Tư Hiền - Thừa Thiên Huế

Lựa chọn, hoàn thiện mô hình toán, tính toán dự báo diễn biến cho các cửa sông được lựa chọn

Đánh giá tình hình quản lý vùng bờ, vùng cửa sông ven biển trong quá trình phát triển KTXH khu vực cửa Tư Hiền (Thừa Thiên Huế)

Nghiên cứu xác định nguyên nhân gây bồi lắp, xói lở khu vực cửa sông

Tổng hợp kết quả khảo sát địa hình, thủy hải văn cửa sông Tư Hiền, Mỹ Á và Đà Rằng từ 2007 đến 2009

Chuyên đề Nghiên cứu tổng quan về diễn biến các cửa sông, đặc biệt các cửa sông đặc trưng ở miền trung (Tư Hiền, Mỹ Á, Đà Nẵng)

Nghiên cứu đề xuất giải pháp ổn định các cửa sông miền Trung

Báo cáo chung đề tài khoa học: Nghiên cứu các giải pháp giảm nhẹ thiên tai hạn hán ở các tỉnh duyên hải miền trung (từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận) tập 2

Báo cáo chung đề tài khoa học: Nghiên cứu các giải pháp giảm nhẹ thiên tai hạn hán ở các tỉnh duyên hải miền trung (từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận) tập 1

Báo cáo tổng kết đề tài khoa học công nghệ: Sử dụng kỹ thuật đồng vị trong nghiên cứu nước ngầm ở đồng bằng Sông Hồng

Báo cáo tổng hợp đề tài: Nghiên cứu khai thác tổng hợp để nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên vùng úng trũng đồng bằng Sông Hồng

Báo cáo tổng kết thực hiện đề tài: Xây dựng các phương án cảnh báo và dự báo hạn ngắn lũ các sông chính miền trung trên máy vi tính

Nghiên cứu đánh giá khả năng thoát lũ sông Thái Bình đoạn Cát Khê - Ngọc Điểm

Nghiên cứu dự báo xói lở hạ du lô, gâm khi công trình thủy điện Tuyên Quang đưa vào vận hành phát điện và chống lũ

Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất chính sách về phân cấp quản lý khai thác công trình thủy lợi

Nghiên cứu xây dựng quy trình và phương pháp lập định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý khai thác công trình thủy lợi

Nghiên cứu giải pháp khoa học và công nghệ xây dựng đê biển chống được bão cấp 12 triều cường (từ Quảng Ninh đến Ninh Bình)

Xác định chiều cao sóng trong tính toán thiết kế đê biển từ Quảng Ninh đến Quảng Nam

Báo cáo tổng hợp Dự án sản xuất thử nghiệm: Sản xuất thử nghiệm máy bơm chìm công suất 37; 55; 75KW phục vụ nông nghiệp

Báo cáo chuyên đề đề tài: Hợp tác nghiên cứu phát triển tổ máy thủy điện nhỏ và hệ thống tự động hóa cho trạm thủy điện

Báo cáo tổng kết chuyên đề nghiên cứu: Nghiên cứu thiết kế bảo vệ hệ thống - Hợp tác nghiên cứu phát triển tổ máy thủy điện nhỏ và hệ thống tự động hóa cho trạm thủy điện

Báo cáo tổng kết chuyên đề đề tài: Hợp tác nghiên cứu phát triển tổ máy thủy điện nhỏ và hệ thống tự động hóa cho trạm thủy điện - Kết quả điều tra đánh giá tình hình phát triển thủy điện vừa và nhỏ, đề xuất các sơ đồ công nghệ.

Báo cáo tổng kết chuyên đề đề tài: Hợp tác nghiên cứu phát triển tổ máy thủy điện nhỏ và hệ thống tự động hóa cho trạm thủy điện - Báo cáo kết quả về công nghệ ĐL-ĐK-TĐH qua các chuyến đi học tập tại Trung Quốc

Báo cáo tổng kết chuyên đề nghiên cứu: Nghiên cứu hệ thống kích thích và tự động điều chỉnh điện áp cho máy phát trạm thủy điện nhỏ - Hợp tác nghiên cứu phát triển tổ máy thủy điện nhỏ và hệ thống tự động hóa cho trạm thủy điện

Báo cáo chuyên đề đề tài: Hợp tác nghiên cứu phát triển tổ máy thủy điện nhỏ và hệ thống tự động hóa cho trạm thủy điện - Nghiên cứu phần mềm điều khiển-bảo vệ thiết bị trạm thủy điện điện áp cao và thấp

Báo cáo chuyên đề đề tài: Hợp tác nghiên cứu phát triển tổ máy thủy điện nhỏ và hệ thống tự động hóa cho trạm thủy điện - Nghiên cứu tình hình sử dụng thiết bị ĐL-ĐK-TĐH, xây dựng sơ đồ công nghệ ĐL-ĐK-TĐH

Báo cáo tổng hợp kết quả Khoa học kỹ thuật đề tài: Hợp tác nghiên cứu phát triển tổ máy thủy điện nhỏ và hệ thống tự động hóa cho trạm thủy điện

Các biện pháp công trình và các biện pháp khác nhằm phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại do bão lụt gây ra đối với nền kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ Tỉnh đặc biệt là vùng đồng bằng và ven biển- Phụ lục

Các biện pháp công trình và các biện pháp khác nhằm phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại do bão lụt gây ra đối với nền kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ Tỉnh đặc biệt là vùng đồng bằng và ven biển

Các cơ sở khoa học về biện pháp chỉ đạo chỉ huy phòng chống lụt bão - Phụ lục

Các cơ sở khoa học về biện pháp chỉ đạo chỉ huy phòng chống lụt bão - phụ lục 2

Các cơ sở khoa học về biện pháp chỉ đạo chỉ huy phòng chống lụt bão

Tình hình thiệt hại do lũ bão gây ra ở nước ta - phụ lục 4

Báo cáo tổng kết - Nghiên cứu chiến lược phòng tránh và hạn chế thiệt hại do bão lũ gây ra ở nước ta đặc biệt là các tỉnh ven biển miền trung

Đánh giá khái quát tính chất đặc điểm bão ở Việt Nam - phụ lục 2

Khát quát một số bệnh hướng phát triển kinh tế, xã hội các vùng ở Việt Nam đến năm 2000 - phụ lục 1

Nghiên cứu tính chất, đặc điểm lũ các vùng của Việt Nam

Mô hình toán hai chiều (2 -D) dòng chảy lũ gây ra đổ vỡ đập

Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật phòng chống bão lụt cho nhà ở và công trình xây dựng

Báo cáo Nghiên cứu đánh giá khả năng thoát lũ sông Hồng và sông Thái Bình

Tràn xả lũ hồ chứa - Phụ lục 5

Quản lý hồ chứa nước - phụ lục 6

Những tổn thất do bão, lũ gây ra ở Việt Nam và trên thế giới - Phụ lục 7

Biện pháp kỹ thuật hạn chế thiệt hại đối với đê biển miền trung

Bảo vệ mái thượng lưu đập đất của Hồ chứa nước - phụ lục 4

Tính toán thiết kế - phụ lục 2

Lũ tính toán dùng cho thiết kế một số hồ chứa ở vùng ven biển - Phụ lục 3

Tần suất lũ thiết kế công trình thủy lợi

Biện pháp kỹ thuật để phòng tránh và hạn chế các thiệt hại do bão lũ gây ra đối với các công trình của hồ chứa nước ở miền trung

Đánh giá khả năng thoát lũ tối đa của sông Hồng và sông Thái Bình các biện pháp công trình và biện pháp khác nhằm phòng tránh và hạn chế thiệt hại cho các công trình thủy lợi

Sự hình thành và đặc điểm vận động của bão lũ

Nghiên cứu phòng tránh và hạn chế thiệt hại do thiên tai bão lũ gây ra ở nước ta đặc biệt là các tỉnh ven biển Miền Trung

Xây dựng phương pháp tính toán dự báo nước dâng do bão cho ven biển tỉnh Bình - Tri - Thiên

Đặc điểm hạn hán (khí hậu) ở vùng đồng bằng bắc bộ và bắc trung bộ Việt Nam

Nghiên cứu phương pháp tính toán đặc trưng dòng chảy năm và phân phối dòng chảy trong năm của sông suối nhỏ trong trường hợp thiếu số liệu

Quy trình vận hành hồ chứa hòa - bình phát triển và chống lũ

Kết quả bước đầu nghiên cứu phòng mối cho đập

Mô phỏng quá trình nước lũ trên toàn mạng sông hồng và sông thái bình bằng phương pháp thủy lực

Lập biểu đồ điều phối tối ưu hồ chứa hòa bình để phòng lũ phát điện và cấp nước

Nghiên cứu khoa học vận hành hồ chứa hòa bình phòng lũ và phát điện - Sử dụng hồ chứa hòa bình để chống lũ trong năm 1990

Nghiên cứu diễn biến động thái cửa Ba Lạt - sông hồng và các kiến nghị kỹ thuật trong công tác quai đê lấn biển

Nhu cầu dùng nước để phát triển sản xuất nông nghiệp chủ yếu là lúa ở đồng bằng sông cửu long

Một số biện pháp thủy lợi hợp lý cải tạo và sử dụng đất phèn mặn bán đảo cà mau

Nâng cao hiệu suất hệ thống thủy nông bắc hưng hải

Nghiên cứu các loại cống tự động thủy lực phục vụ tưới tiêu ở hai đồng bằng sông Hồng và sông cửu Long

Mô hình hóa một số quá trình động lực ven bờ và cửa sông

Phân tích chuỗi số liệu thủy văn nhiều năm và các chỉ số thủy văn liên quan đến sự biến đổi của khí hậu

Những cơ sở khoa học cho việc khai thác tổng hợp công trình thủy điện Hòa Bình

Những vấn đề chống lũ hạ du và phát hiện của công trình hòa bình

Nội dung các qui định kỹ thuật về chế độ làm việc hợp lý của công trình thủy điện Hòa Bình

Nghiên cứu sét và chống sét ở Việt Nam

Nước dâng do bão và gió mùa

Cấu trúc thủy văn và động lực biển đông và các vùng kế cận

Nghiên cứu bảo vệ đê điều và quá trình biến đổi lòng dẫn và các biện pháp chính tri sông khi có công trình thủy điện hòa bình

Mô hình khai thác tài nguyên thiên nhiên về khí tượng thủy văn phục vụ sản xuất và hiệu quả của việc sử dụng thông tin KTTV

Phân vùng gió mạnh, gió bão ở Việt Nam

Nghiên cứu ứng dụng mô hình dòng không ổn định 1,2 chiều vào tính toán và dự báo dòng chảy vùng hạ du hệ thống sông Hồng + Thái Bình và sông Cửu Long

Phân tích và sự báo bão

Nghiên cứu những nguyên lý cơ bản dự báo sự nảy sinh của bão với thời hạn trước ba ngày

Nghiên cứu máy đào kênh Kh1200

Báo cáo tổng hợp kết quả Khao học công nghệ đề tài: Nghiên cứu cơ sở Khoa học cho việc xóa các khu chậm lũ sông Hồng, sông Đáy, sông Hoàng Long

Nghiên cứu để cập nhật, chi tiết hóa bộ số liệu cơ bản về triều, nước dân dọc bờ biển từ Quảng Ninh đến Quảng Nam phục vụ tính toán thiết kế, củng cố nâng cấp đê biển - Phụ lục

Nghiên cứu để cập nhật, chi tiết hóa bộ số liệu cơ bản về triều, nước dân dọc bờ biển từ Quảng Ninh đến Quảng Nam phục vụ tính toán thiết kế, củng cố nâng cấp đê biển

Nghiên cứu phát triển phần mềm dự báo sóng biển ven bờ và cửa sông khu vực nam bộ

Nghiên cứu đề xuất mặt cắt ngang đê biển hợp lý với từng loại đê và phù hợp với điều kiện từng vùng từ Quảng Ninh đến Quảng Nam

Xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn đánh giá dòng chảy môi trường, ứng dụng cho hạ lưu sông cầu - Các chuyên đề nguyên cứu

Xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn đánh giá dòng chảy môi trường, ứng dụng cho hạ lưu sông cầu

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới (Mike 21) vào đánh giá và dự báo phòng chống sạt lở bờ sông (miền bắc, miền trung, miền nam) - Các chuyên đề nghiên cứu

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới (Mike 21) vào đánh giá và dự báo phòng chống sạt lở bờ sông (miền bắc, miền trung, miền nam)

Nghiên cứu phương pháp tính giá trị kinh tế của nước cho các hộ sử dụng nước khác nhau tại lưu vực sông Hồng - tài liệu dịch

Đề tài: Nghiên cứu cơ sở Khoa học và đề xuất các giải pháp Khoa học Công nghệ bảo đảm sự ổn định và độ bền của đê biển hiện có trong trường hợp sóng, triều cường tràn qua đê - Nhật ký khảo sát địa hình, địa chất đê biển tỉnh Nam Định, tỉnh Hà Tĩnh

Đề tài: Nghiên cứu cơ sở Khoa học và đề xuất các giải pháp Khoa học Công nghệ bảo đảm sự ổn định và độ bền của đê biển hiện có trong trường hợp sóng, triều cường tràn qua đê - Phụ lục 2: Phụ lục 2: Các bài báo cáo trong nước và quốc tế và sản phẩm nghiên cứu đăng ký sở hữu trí tuệ

Đề tài: Nghiên cứu cơ sở Khoa học và đề xuất các giải pháp Khoa học Công nghệ bảo đảm sự ổn định và độ bền của đê biển hiện có trong trường hợp sóng, triều cường tràn qua đê - Phụ lục 1: Kết quả đào tạo sau đại học

Đề tài: Nghiên cứu cơ sở Khoa học và đề xuất các giải pháp Khoa học Công nghệ bảo đảm sự ổn định và độ bền của đê biển hiện có trong trường hợp sóng, triều cường tràn qua đê - Báo cáo phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu

Đề tài: Nghiên cứu cơ sở Khoa học và đề xuất các giải pháp Khoa học Công nghệ bảo đảm sự ổn định và độ bền của đê biển hiện có trong trường hợp sóng, triều cường tràn qua đê - Thuyết minh thiết kế mẫu đê biển tràn nước cho vùng nghiên cứu trọng điểm đê biển Giao Thủy-Nam Định

Nghiên cứu phương pháp tính giá trị kinh tế của nước cho các hộ sử dụng nước khác nhau tại lưu vực sông hồng - Tính toán giá trị kinh tế và cầu đối với nước tưới, nước dùng cho thủy sản và nước công nghiệp

Nghiên cứu phương pháp tính giá trị kinh tế của nước cho các hộ sử dụng nước khác nhau tại lưu vực sông hồng - Các chuyên đề tính toán

Đề tài: Nghiên cứu cơ sở Khoa học và đề xuất các giải pháp Khoa học Công nghệ bảo đảm sự ổn định và độ bền của đê biển hiện có trong trường hợp sóng, triều cường tràn qua đê - Thuyết minh thiết kế mẫu đê biển tràn nước cho vùng nghiên cứu trọng điểm đê biển Thạch Kim-Hà Tĩnh

Nghiên cứu phương pháp tính giá trị kinh tế của nước cho các hộ sử dụng nước khác nhau tại lưu vực sông hồng

Đề tài: Nghiên cứu cơ sở Khoa học và đề xuất các giải pháp Khoa học Công nghệ bảo đảm sự ổn định và độ bền của đê biển hiện có trong trường hợp sóng, triều cường tràn qua đê - Báo cáo nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới tăng khả năng chịu tải của đê và nền đê

Đề tài: Nghiên cứu cơ sở Khoa học và đề xuất các giải pháp Khoa học Công nghệ bảo đảm sự ổn định và độ bền của đê biển hiện có trong trường hợp sóng, triều cường tràn qua đê - Hướng dẫn thiết kế quy trình công nghệ xử lý đất cho đê tràn nước áp dụng ở Việt Nam

Đề tài: Nghiên cứu cơ sở Khoa học và đề xuất các giải pháp Khoa học Công nghệ bảo đảm sự ổn định và độ bền của đê biển hiện có trong trường hợp sóng, triều cường tràn qua đê - Báo cáo so sánh đánh giá hiệu quả của đề tài

Đề tài: Nghiên cứu cơ sở Khoa học và đề xuất các giải pháp Khoa học Công nghệ bảo đảm sự ổn định và độ bền của đê biển hiện có trong trường hợp sóng, triều cường tràn qua đê - Báo cáo nghiên cứu cơ chế phá hoại đê biển trong bão và triều cường

Đề tài: Nghiên cứu cơ sở Khoa học và đề xuất các giải pháp Khoa học Công nghệ bảo đảm sự ổn định và độ bền của đê biển hiện có trong trường hợp sóng, triều cường tràn qua đê - Báo cáo, nghiên cứu, phân tích, xây dựng bài toán tương tác nước đất đê khi đê tràn nước

Đề tài: Nghiên cứu cơ sở Khoa học và đề xuất các giải pháp Khoa học Công nghệ bảo đảm sự ổn định và độ bền của đê biển hiện có trong trường hợp sóng, triều cường tràn qua đê - Báo cáo nghiên cứu thí nghiệm mô hình vật lý mô phỏng về cơ chế phá hoại đê biển khi tổ hợp sóng lớn triều cường tràn đỉnh

Đề tài: Nghiên cứu cơ sở Khoa học và đề xuất các giải pháp Khoa học Công nghệ bảo đảm sự ổn định và độ bền của đê biển hiện có trong trường hợp sóng, triều cường tràn qua đê - Báo cáo xác định tần suất mực nước đê biển hiện có để đánh giá tần suất thiết kế và xác định các tổ hợp sóng, triều và nước dâng có thể xảy ra trong vùng biển nước ta

Đề tài: Nghiên cứu cơ sở Khoa học và đề xuất các giải pháp Khoa học Công nghệ bảo đảm sự ổn định và độ bền của đê biển hiện có trong trường hợp sóng, triều cường tràn qua đê - Báo cáo, nghiên cứu đánh giá hiện trạng các dạng kết cấu, điều kiện thủy lực, đặc điểm địa kỹ thuật điển hình của đê biển 02 vùng trọng điểm nghiên cứu, lựa chọn điều kiện biên cho các mô hình

Đề tài: Nghiên cứu cơ sở Khoa học và đề xuất các giải pháp Khoa học Công nghệ bảo đảm sự ổn định và độ bền của đê biển hiện có trong trường hợp sóng, triều cường tràn qua đê - Báo cáo nghiên cứu tổng quan các vấn đề khoa học nghiên cứu công nghệ tăng cường ổn định cho đê

Đề tài: Nghiên cứu cơ sở Khoa học và đề xuất các giải pháp Khoa học Công nghệ bảo đảm sự ổn định và độ bền của đê biển hiện có trong trường hợp sóng, triều cường tràn qua đê - Báo cáo khảo sát bổ sung tài liệu về địa hình, địa chất, khí tượng thủy văn 02 vùng trọng điểm nghiên cứu Nam Định và Hà Tĩnh

Đề tài: Nghiên cứu cơ sở Khoa học và đề xuất các giải pháp Khoa học Công nghệ bảo đảm sự ổn định và độ bền của đê biển hiện có trong trường hợp sóng, triều cường tràn qua đê - Báo cáo điều tra đánh giá tài liệu, số liệu (khí tượng, thủy văn, địa hình, địa chất, bùn cát) các tài liệu nghiên cứu có liên quan

Báo cáo tổng hợp kết quả Khoa học Công nghệ đề tài: Nghiên cứu cơ sở Khoa học và đề xuất các giải pháp Khoa học Công nghệ bảo đảm sự ổn định và độ bền của đê biển hiện có trong trường hợp sóng, triều cường tràn qua đê

Nghiên cứu công nghệ để thiết kế, xây dựng các công trình ngăn sông lớn vùng triều

Tổng kết thiết kế, thi công đập bê tông đầm lăn định bình - Kỷ yếu

Tổng kết thiết kế, thi công đập bê tông đầm lăn định bình - Một số kết luận và kiến nghị qua tổng kế thiết kế, thi công đập bê tông đầm lăn Định Bình

Tổng kết thiết kế, thi công đập bê tông đầm lăn định bình - Cửa van, máy đóng mở và thiết bị cơ điện thủy công của đập bê tông đầm lăn Định Bình

Tổng kết thiết kế, thi công đập bê tông đầm lăn định bình - Ổn định và độ bền đập bê tông đầm lăn

Tổng kết thiết kế, thi công đập bê tông đầm lăn định bình - Các biện pháp bảo ôn, xử lý nứt và khe lạnh tiếp giáp trong thi công đập bê tông đầm lăn

Tổng kết thiết kế, thi công đập bê tông đầm lăn định bình - Các biện pháp khống chế nhiệt trong thi công đập bê tông đầm lăn

Tổng kết thiết kế, thi công đập bê tông đầm lăn định bình - Các giải pháp chống thấm cho đập bê tông đầm lăn Định Bình

Tổng kết thiết kế, thi công đập bê tông đầm lăn định bình - Khoan phụt xử lý nền đập định bình

Tổng kết thiết kế, thi công đập bê tông đầm lăn định bình - Kiểm định chất lượng thi công đập bê tông đầm lăn

Tổng kết thiết kế, thi công đập bê tông đầm lăn định bình - Điều kiện kỹ thuật thi công đập bê tông đầm lăn và áp dụng cho đập BTĐL Định Bình

Tổng kết thiết kế, thi công đập bê tông đầm lăn định bình - Cấp phối bê tông đầm lăn

Tổng kết thiết kế, thi công đập bê tông đầm lăn định bình - Chất kết dính và phụ gia cho đập bê tông đầm lăn

Tổng kết thiết kế, thi công đập bê tông đầm lăn định bình - Điều chỉnh thiết kế trong quá trình xây dựng đập bê tông đầm lăn định bình và các bài học kinh nghiệm

Tổng kết thiết kế, thi công đập bê tông đầm lăn định bình - Một số tiêu chuẩn của nước ngoài để thiết kế đập bê tông đầm lăn và vạn dụng vào điều kiện Việt Nam

Tổng kết thiết kế, thi công đập bê tông đầm lăn định bình - Các tiêu chuẩn của Việt Nam dùng để thiết kế đập bê tông đầm lăn Định Bình - Những vấn đề phù hợp và bất cập

Tổng kết thiết kế, thi công đập bê tông đầm lăn định bình

Đánh giá nguy hiểm động đất sóng thần tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và vi phân vùng động đất thành phố Vũng Tàu

Nghiên cứu ứng dụng lưới thép không gian 3 chiều (3D) trong kết cấu bê tông cốt thép công trình thủy lợi

Quy chuẩn thiết kế đê biển (dự thảo)

Khảo sát tổng quan nhựa phế thải và định hướng nghiên cứu trong gia cố bảo vệ đê biển

Điều tra địa chất từ Hải Phòng đến Quảng Nam

Điều tra địa chất tỉnh Quảng Ninh

Các chuyên đề thuộc đề tài: Nghiên cứu giải pháp đắp đê bằng vật liệu địa phương và đắp trên nền đất yếu từ Quảng Ninh đến Quảng Nam

Nghiên cứu thiết kê, chế tạo các module phục vụ đo lường giám sát trong trạm khí tượng tự động

Tổng quan địa chất vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Nam; Cơ sở khoa học phân loại địa chất nền và thân đê; Xây dựng hệ thống tiêu chí phân loại

Nghiên cứu ứng dụng sợi Carbon để chế tại cửa van hoàn toàn bằng Composite

Nghiên cứu tổng kết các công nghệ phủ bọc bảo vệ và gia cường kết cấu bê tông, lựa chọn công nghệ thích hợp cho các cống dưới đê biển

Quy định kỹ thuật về công trình trên đê

Quy định về công duy tu bảo dưỡng

Quan trắc đê biển trong thời gian thi công và sau khi thi công xong

Hướng dẫn đầm nén và yêu cầu kỹ thuật đầm nén cho các loại đất khác nhau và công nghệ thi công khác nhau

Hướng dẫn kỹ thuật tổ chức thi công khai thác vật liệu tại chỗ bằng tàu hút

Hướng dẫn kỹ thuật tổ chức thi công khai thác vật liệu tại chỗ bằng cơ giới

Hướng dẫn kỹ thuật tổ chức thi công khai thác vật liệu tại chỗ bằng lao động thủ công

Hướng dẫn thiết kế thảm cỏ Vetiver bảo vệ mái đê

Nghiên cứu cơ chế và tác dụng của thảm cỏ bảo vệ mái đê

Hướng dẫn thiết kế bảo vệ mái đê biển bằng vật liệu xây dựng

Nghiên cứu, phân tích, đánh giá các giải pháp bảo vệ từ xa

Đánh giá hiệu quả của một số giải pháp công nghệ đối với đê biển

Nghiên cứu giải pháp xử lý nền bằng bơm hút chân không

Nghiên cứu giải pháp xử lý nền bằng gia tải nén trước

Nghiên cứu giải pháp xử lý nền bằng thoát nước thẳng đứng + gia tải trước

Nghiên cứu giải pháp xử lý nền bằng cọc cát

Nghiên cứu giải pháp xử lý nền bằng cọc xi măng đất

Nghiên cứu giải pháp đắp đê biển theo công nghệ đất có cốt VĐKT

Thu thập, tổng hợp, phân tích đánh giá các giải pháp truyền thống đã và đang thực hiện

Các chuyên đề thuộc đề tài: Nghiên cứu giải pháp đắp đê bằng vật liệu địa phương và đắp trên nền đất yếu từ Quảng Ninh đến Quảng Nam

Nghiên cứu cơ chế phá hoại và những nguyên tắc chung xử lý đê biển

Các phương pháp khảo sát kỹ thuật phù hợp với đê vùng ven biển

Chỉ tiêu đầm nén vật liệu của đất đắp

Chỉ tiêu đất nền tự nhiên để xác định chỉ tiêu chịu lực

Phân loại đất phục vụ xây dựng đê biển từ Quảng Ninh đến Quảng Nam

Những khái niệm về kỹ thuật công trình biển, Tổng quan hệ thống đê biển từ Quảng Nam đến Quảng Ninh

Nghiên cứu giải pháp đắp đê bằng vật liệu địa phương và đắp trên nền đất yếu từ Quảng Ninh đến Quảng Nam

Xây dựng công nghệ dự báo dòng chảy 5 ngày đến các hồ chứa lớn trên hệ thống sông Đà và sông Lô

Nguyên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái của các loài mối gây hại chính đối với đạp ở Tây Nguyên- Nghiên cứu phòng trừ mối hại cây công nghiệp cà phê cao su và công trình thủy lợi ở các tỉnh Tây Nguyên -

Nghiên cứu xây dựng phần mềm thủy lực kết hợp với truyền tải chất ô nhiễm trên các hệ thống sông tích hợp với công nghệ GIS

Hệ phần mềm xử lý số liệu thủy văn vùng sông ảnh hưởng triều HYDTID 1.0 - Phụ lục 8 - Chuyên gia đánh giá chuyên đề và nhận xét của các dải KTTV khu vực về phần mềm HYDTID 1.0.

Xây dựng hệ phần mềm xử lý số liệu thủy văn vùng sông ảnh hưởng thủy triều Hydtid 1.0 - Thử nghiệm chỉnh biên tài liệu lưu lương nước và lưu lượng chất lơ lửng năm 2005-2006 bằng thủ công và HYDTID 1.0

Hướng dẫn sử dụng phần mềm HYDTID 1.0 - Xây dựng hệ phần mềm xử lý số liệu thủy văn vùng sông ảnh hưởng thủy triều Hydtid 1.0

Thuyết minh kỹ thuật hệ phần nềm xử lý số liệu thủy văn vùng sông ảnh hưởng triều HYDTID 1.0

Xây dựng hệ thống xử lý số liệu thủy văn vùng sông ảnh hưởng thủy triều - Phụ lục 2 - Cấu trúc bảng cơ sở dữ liệu thủy văn vùng sông ảnh hưởng thủy triều HYDTDDB

Xây dựng hệ phần mềm xử lý số liệu thủy văn vùng sông ảnh hưởng thủy triều Hydtid 1.0 - Phụ lục 1 - Phân tích và thiết kế hệ thống

Xây dựng hệ phần mềm xử lý số liệu thủy văn vùng sông ảnh hưởng thủy triều Hydtid 1.0

Nghiên cứu hiện tượng mực nước biển dâng dị thường không phải do bão xẩy ra tại các vùng cửa sông ven biển Việt Nam

Nghiên cứu, ứng dụng mô hình dòng ngầm ba chiều để xác định lượng cung cấp và trữ lượng có thể khai thác của nước dưới đất khu vực các tỉnh phía tây sông hậu - các chuyên đề nghiên cứu

Nghiên cứu, ứng dụng mô hình dòng ngầm ba chiều để xác định lượng cung cấp và trữ lượng có thể khai thác của nước dưới đất khu vực các tỉnh phía tây sông hậu

Nghiên cứu xây dựng qui trình đánh giá tài nguyên nước mặt và áp dụng cho vùng kinh tế Đông Nam Bộ

Nghiên cứu xây dựng công nghệ dự báo lũ phục vụ điều tiết hồ Hòa Bình trong công tác phòng chống lũ lụt

Báo cáo tổng hợp kết quả Khoa học Công nghệ đề tài nghiên cứu phát triển hệ thống đo giám sát đê

Hoàn thiện công nghệ, thiết kế, chế tạo và vận hành thiết bị khoan phụt vữa gia cố đê phục vụ công tác phòng, chống lụt, bão và bảo vệ đê điều

Báo cáo tổng kết nghiên cứu Khoa học Công nghệ cấp Bộ đề tài: Nghiên cứu giải pháp Khoa học Công nghệ để xây dựng đê biển chống được các cơn bão và triều cường theo tần suất thiết kế

Báo cáo tổng kết nghiên cứu Khoa học Công nghệ cấp Bộ đề tài: Nghiên cứu xây dựng yêu cầu xác định tuyến đê biển mới ở vùng chưa có đê và điều chỉnh cục bộ tuyến đê biển hiện có từ Quảng Ninh đến Quảng Nam

Nghiên cứu thử nghiệm dự báo mưa lớn ở Việt Nam bằng mô hình MM5

Nghiên cứu các vấn đề xói lở bờ biển khu vực Hồ Tràm - Hồ Cốc ( huyện Xuyên Mộc). Đề xuất giải pháp xử lý xói lở bờ biển góp phần phát triển bền vững địa phương - Tập phục lục tư liệu khảo sát và tính toán

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

Chuyên trang Thông tin khoa học công nghệ phục vụ nông thôn và miền núi

Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Địa chỉ: 204 Hùng Vương - Đông Hà - Quảng Trị