--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--
TRANG CHỦ Giới thiệu Các tổ chức hoạt động KHCN Chuyên gia KHCN Đề tài KHCN Hỏi đáp KHCN CSDL nông nghiệp, nông thôn
--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

BẢN TIN THÔNG TIN KH&CN

Số 1-2013

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

HỎI ĐÁP KỸ THUẬT NUÔI GIA CẦM

HỎI ĐÁP KỸ THUẬT NUÔI GIA SÚC

HỎI ĐÁP GIỐNG NÔNG NGHIỆP

HỎI ĐÁP KỸ THUẬT NUÔI THỦY SẢN

Cho biết quy trình cơ bản sản xuất giống nhân tạo tôm càng xanh?

Khi nuôi tôm càng xanh thương phẩm, sử dụng loại thức ăn nào tốt nhất? Làm thế nào để biết tôm ăn thiếu hay thừa? Lượng thức ăn cho ăn hàng ngày là bao nhiêu, cách tính toán như thế nào?

Nuôi tôm càng xanh thương phẩm có cần thay nước không, thay bao nhiêu là thích hợp?

Trong khi nuôi tôm thương phẩm, khi kiểm tra tôm nuôi thấy hiện tượng đóng rong trên vỏ tôm, tại sao xảy ra hiện tượng này?

Nuôi tôm càng xanh thương phẩm bằng con giống sản xuất nhân tạo, thời gian nuôi thường kéo dài, cho biết biện pháp nuôi đạt hiệu quả nhất, hoặc rút ngắn thời gian nuôi?

HỎI ĐÁP CÔNG NGHỆ NÔNG THÔN

CSDL NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN

ĐỀ TÀI KHCN

Báo cáo tổng kết khoa học kỹ thuật đề tài: Nghiên cứu dự bào xói lở bồi lắng lòng dẫn và đề xuất các biện pháp phòng chống cho hệ thống sông ở đồng bằng sông Cửu Long

Báo cáo tổng dự án: Nghiên cứu dự báo phòng chống xói lở bờ sông Cửu Long

Báo cáo tổng kết khoa học kỹ thuật dự án: Hoàn thiện công nghệ thiết kế, chế tạo và thi công đập cao su bằng vật liệu trong nước

Báo cáo tổng kết khoa học kỹ thuật đề tài: Các giải pháp công trình thuỷ lợi phục vụ nuôi trồng thuỷ sản tại các vùng sinh thái khác nhau

Báo cáo kết quả khảo sát địa hình - Thuộc đề tài: Nghiên cứu mô hình đề xuất cơ sở khoa học để cải tạo nâng cấp hệ thống thoát lũ sông Đáy phục vụ công tác phòng chống lụt bão ĐBBB

Báo cáo kết quả khảo sát thuỷ hải văn - Thuộc đề tài: Nghiên cứu mô hình đề xuất cơ sở khoa học để cải tạo nâng cấp hệ thống thoát lũ sông Đáy phục vụ công tác phòng chống lụt bão ĐBBB

Báo cáo chuyên đề: Phân tích giải đoán ảnh hàng không đánh giá thực trạng mặt bằng đường phân lũ sông Đáy - Thuộc đề tài: Nghiên cứu mô hình đề xuất cơ sở khoa học để cải tạo nâng cấp hệ thống thoát lũ sông Đáy phục vụ công tác phòng chống lụt bão ĐBBB

Nghiên cứu đề xuất cơ sở khoa học phục vụ quy hoạch, quản lý môi trường và phân tích hiệu quả kinh tế xã hội của các giải pháp cải tạo nâng cấp làm sống lại sông Đáy cho vùng hạ du sông Đáy - - Thuộc đề tài: Nghiên cứu mô hình đề xuất cơ sở khoa học để cải tạo nâng cấp hệ thống thoát lũ sông Đáy phục vụ công tác phòng chống lụt bão ĐBBB

Báo cáo đề mục: Sử dụng mô hình 2D - Mike 11 đánh giá khả năng thoát lũ hiện trạng của lòng dẫn sông Đáy khi phân lũ lớn, mô phỏng quá trình lan truyền lũ trong các khu trữ lũ của hệ thống thoát lũ sông Đáy

Báo cáo đề mục: Sử dụng mô hình 2D lưới cong đề xuất các giải pháp KHCN cải thiện chế độ thoát lũ, chống xói bồi khu vực ngã ba sông Đáy, sông Đào Nam Định - Thuộc đề tài: Nghiên cứu mô hình đề xuất cơ sở khoa học để cải tạo nâng cấp hệ thống thoát lũ sông Đáy phục vụ công tác phòng chống lụt bão ĐBBB

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

Chuyên trang Thông tin khoa học công nghệ phục vụ nông thôn và miền núi

Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Địa chỉ: 204 Hùng Vương - Đông Hà - Quảng Trị