Danh sách nhiệm vụ sử dụng ngân sách nhà nước đang tiến hành
STTTên nhiệm vụChủ nhiệm
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Trang thứ  Số tin trên 01 trang           Tổng số: 13  [Trở lại]
 
Tên truy cập
Mật khẩu
      Đăng ký

 
SỐ TRUY CẬP
0005002
Áp dụng tại: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Thiết kế: Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ Quảng Trị