THỨ NGÀY BUỔI NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN
2
20/08
Sáng
Lãnh đạo LHH đi công tác ở Sài gòn PCT Nguyễn Thái Nhân +Đ/c Nhiệm + Đ/c Dung
Chiều
3
21/08
Sáng
Lãnh đạo LHH đi công tác ở Sài gòn Đ/c Nhân + Đ/c Nhiệm + Đ/c Dung
Chiều
4
22/08
Sáng
Tham dự Hội nghị giao ban các tỉnh phía nam Tiền Giang Đ/c Nhân + Đ/c Nhiệm + Đ/c Dung
Chiều
5
23/08
Sáng
Tham dự Hội nghị giao ban các tỉnh phía nam Tiền Giang Đ/c Nhân + Đ/c Nhiệm + Đ/c Dung
Chiều
6
24/08
Sáng
Tham dự Hội nghị giao ban các tỉnh phía nam Tiền Giang PCT Nguyễn Thái Nhân +Đ/c Nhiệm + Đ/c Dung
Chiều
2
20/08
Sáng
Lãnh đạo LHH đi công tác ở Sài gòn PCT Nguyễn Thái Nhân +Đ/c Nhiệm + Đ/c Dung
Chiều
3
21/08
Sáng
Lãnh đạo LHH đi công tác ở Sài gòn Đ/c Nhân + Đ/c Nhiệm + Đ/c Dung
Chiều
4
22/08
Sáng
Tham dự Hội nghị giao ban các tỉnh phía nam Tiền Giang Đ/c Nhân + Đ/c Nhiệm + Đ/c Dung
Chiều
5
23/08
Sáng
Tham dự Hội nghị giao ban các tỉnh phía nam Tiền Giang Đ/c Nhân + Đ/c Nhiệm + Đ/c Dung
Chiều
6
24/08
Sáng
Tham dự Hội nghị giao ban các tỉnh phía nam Tiền Giang PCT Nguyễn Thái Nhân +Đ/c Nhiệm + Đ/c Dung
Chiều
 Đăng nhập
Bản quyền thuộc về Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị