THỨ NGÀY BUỔI NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN
2
18/06
Sáng
8h: Tham dự Hội thảo tham vấn lấy ý kiến LHH về đề án "Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp......" HĐND Tỉnh Đ/c Nhân, đ/c Hùng, Đ/c Nhiệm, Đ/c Dung
Chiều
3
19/06
Sáng
Làm việc với Văn phòng UBND Tỉnh về văn bản tham mưu Đ/c Nhân
Chiều
4
20/06
Sáng
Tổng hợp tham luận, phản biện Hội thảo Đ/c Nhiệm
Chiều
5
21/06
Sáng
Xử lý công việc cơ quan
Chiều
6
22/06
Sáng
8h: Làm việc với Ban Kinh tế ngân sách HĐND về Hội thảo Đ/c Nhân, Đ/c Nhiệm,
Chiều
2
18/06
Sáng
8h: Tham dự Hội thảo tham vấn lấy ý kiến LHH về đề án "Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp......" HĐND Tỉnh Đ/c Nhân, đ/c Hùng, Đ/c Nhiệm, Đ/c Dung
Chiều
3
19/06
Sáng
Làm việc với Văn phòng UBND Tỉnh về văn bản tham mưu Đ/c Nhân
Chiều
4
20/06
Sáng
Tổng hợp tham luận, phản biện Hội thảo Đ/c Nhiệm
Chiều
5
21/06
Sáng
Xử lý công việc cơ quan
Chiều
6
22/06
Sáng
8h: Làm việc với Ban Kinh tế ngân sách HĐND về Hội thảo Đ/c Nhân, Đ/c Nhiệm,
Chiều
 Đăng nhập
Bản quyền thuộc về Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị