THỨ NGÀY BUỔI NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN
2
12/02
Sáng
nghỉ tết nguyên đán
Chiều
3
20/02
Sáng
nghỉ tết nguyên đán
Chiều
4
21/02
Sáng
Xử lý công việc cơ quan
Chiều
5
22/02
Sáng
Xử lý công việc cơ quan
Chiều
6
23/02
Sáng
Xử lý công việc cơ quan
Chiều
2
12/02
Sáng
nghỉ tết nguyên đán
Chiều
3
20/02
Sáng
nghỉ tết nguyên đán
Chiều
4
21/02
Sáng
Xử lý công việc cơ quan
Chiều
5
22/02
Sáng
Xử lý công việc cơ quan
Chiều
6
23/02
Sáng
Xử lý công việc cơ quan
Chiều
 Đăng nhập
Bản quyền thuộc về Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị