THỨ NGÀY BUỔI NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN
2
29/05
Sáng
7h30 Dự Lễ tuyên dương học sinh đạt giải Hội thi KHKT quốc tế tại Trường THPT TX Quảng Trị Trường THPT TX Quảng Trị chủ tịch + CVP
Chiều
3
30/05
Sáng
xử lý công việc cơ quan
Chiều
4
24/05
Sáng
lhh phối hợp với BTG làm việc với UBND Huyện ĐaKrông UBND huyện Đakrong Chủ tịch + TTK+ CVP
Chiều
5
01/06
Sáng
xử lý công việc cơ quan
16 h tham gia mít tinh Cửa tùng - Vĩnh Linh tổng thư ký
Chiều
6
02/06
Sáng
xử lý công việc cơ quan
Chiều
2
29/05
Sáng
7h30 Dự Lễ tuyên dương học sinh đạt giải Hội thi KHKT quốc tế tại Trường THPT TX Quảng Trị Trường THPT TX Quảng Trị chủ tịch + CVP
Chiều
3
30/05
Sáng
xử lý công việc cơ quan
Chiều
4
24/05
Sáng
lhh phối hợp với BTG làm việc với UBND Huyện ĐaKrông UBND huyện Đakrong Chủ tịch + TTK+ CVP
Chiều
5
01/06
Sáng
xử lý công việc cơ quan
16 h tham gia mít tinh Cửa tùng - Vĩnh Linh tổng thư ký
Chiều
6
02/06
Sáng
xử lý công việc cơ quan
Chiều
 Đăng nhập
Bản quyền thuộc về Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị