THỨ NGÀY BUỔI NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN
2
16/10
Sáng
xử lý công việc cơ quan
Chiều
3
17/10
Sáng
dự lễ tổng kết và trao giải cuộc thi sáng tạo trẻ nhà VHTT PCT: Trần Kim Phụng
Chiều
4
18/10
Sáng
xử lý công việc cơ quan
Chiều
5
19/10
Sáng
Xử lý công việc cơ quan
Chiều
6
20/10
Sáng
xử lý công việc cơ quan
Chiều
2
16/10
Sáng
xử lý công việc cơ quan
Chiều
3
17/10
Sáng
dự lễ tổng kết và trao giải cuộc thi sáng tạo trẻ nhà VHTT PCT: Trần Kim Phụng
Chiều
4
18/10
Sáng
xử lý công việc cơ quan
Chiều
5
19/10
Sáng
Xử lý công việc cơ quan
Chiều
6
20/10
Sáng
xử lý công việc cơ quan
Chiều
 Đăng nhập
Bản quyền thuộc về Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị