THỨ NGÀY BUỔI NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN
2
14/08
Sáng
xử lý công việc cơ quan
Chiều
3
15/08
Sáng
xử lý công việc cơ quan
Chiều
4
16/08
Sáng
xử lý công việc cơ quan
Chiều
6
18/08
Sáng
xử lý công việc cơ quan
Chiều
2
14/08
Sáng
xử lý công việc cơ quan
Chiều
3
15/08
Sáng
xử lý công việc cơ quan
Chiều
4
16/08
Sáng
xử lý công việc cơ quan
Chiều
6
18/08
Sáng
xử lý công việc cơ quan
Chiều
 Đăng nhập
Bản quyền thuộc về Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị