THỨ NGÀY BUỔI NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN
2
18/02
Sáng
Làm việc với Sở Nội vụ về đề án vị trí việc làm và công tác tuyển dụng Đ/c Dung
Xây dựng Kế hoạch Tư vấn Phản biện năm 2019 Đ/c Nhiệm
Chiều
3
19/02
Sáng
Họp Hội đồng Tư vấn KHCN Đ/c Nhân
Chiều
4
20/02
Sáng
Hoàn thiện các Văn bản chuẩn bị công tác tư vấn phản biện và giám định xã hội tháng 3/2019 Đ/c Nhiệm
Chiều
5
21/02
Sáng
Phối hợp với Hội Khoa học Kinh tế chuẩn bị Đại hội Đ/c Dung, các cán bộ VP
Chiều
6
22/02
Sáng
Phối hợp với Hội Khoa học Kinh tế chuẩn bị Đại hội Đ/c Dung. các cán bộ VP
Chiều
2
18/02
Sáng
Làm việc với Sở Nội vụ về đề án vị trí việc làm và công tác tuyển dụng Đ/c Dung
Xây dựng Kế hoạch Tư vấn Phản biện năm 2019 Đ/c Nhiệm
Chiều
3
19/02
Sáng
Họp Hội đồng Tư vấn KHCN Đ/c Nhân
Chiều
4
20/02
Sáng
Hoàn thiện các Văn bản chuẩn bị công tác tư vấn phản biện và giám định xã hội tháng 3/2019 Đ/c Nhiệm
Chiều
5
21/02
Sáng
Phối hợp với Hội Khoa học Kinh tế chuẩn bị Đại hội Đ/c Dung, các cán bộ VP
Chiều
6
22/02
Sáng
Phối hợp với Hội Khoa học Kinh tế chuẩn bị Đại hội Đ/c Dung. các cán bộ VP
Chiều
 Đăng nhập
Bản quyền thuộc về Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị