THỨ NGÀY BUỔI NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN
2
10/12
Sáng
Hoàn thiện biên bản họp Thường trực LHH Đ/c Nhiệm
Làm việc với sở Nội vụ về Đề án vị trí việc làm Đ/c Dung
Chiều
3
11/12
Sáng
Hoàn thiện đề cương/ danh mục biên tập Đặc san Đ/c Hà
Làm việc với Đài phát thanh truyền hình tỉnh Quảng Trị về Hội thi Đ/c Dung
Chiều
4
12/12
Sáng
Làm việc với Trung tâm phát triển nông thôn bền vững Đ/c Nhân, Đ/c Hùng
Chiều
5
13/12
Sáng
Xử lý công việc cơ quan
Chiều
6
14/12
Sáng
Hoàn thiện kế hoạch hoạt động năm 2019, kế hoạch Hội nghị Ban thường vụ, Ban Chấp hành Đ/c Nhiệm
7h30: Dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 tại KS Đồng Trường Sơn Đ/c Dung
Chiều
2
10/12
Sáng
Hoàn thiện biên bản họp Thường trực LHH Đ/c Nhiệm
Làm việc với sở Nội vụ về Đề án vị trí việc làm Đ/c Dung
Chiều
3
11/12
Sáng
Hoàn thiện đề cương/ danh mục biên tập Đặc san Đ/c Hà
Làm việc với Đài phát thanh truyền hình tỉnh Quảng Trị về Hội thi Đ/c Dung
Chiều
4
12/12
Sáng
Làm việc với Trung tâm phát triển nông thôn bền vững Đ/c Nhân, Đ/c Hùng
Chiều
5
13/12
Sáng
Xử lý công việc cơ quan
Chiều
6
14/12
Sáng
Hoàn thiện kế hoạch hoạt động năm 2019, kế hoạch Hội nghị Ban thường vụ, Ban Chấp hành Đ/c Nhiệm
7h30: Dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 tại KS Đồng Trường Sơn Đ/c Dung
Chiều
 Đăng nhập
Bản quyền thuộc về Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị