THỨ NGÀY BUỔI NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN
2
23/04
Sáng
Xử lý công việc cơ quan
Chiều
3
24/04
Sáng
Tổng hợp thông tin công tác khen thưởng về nghiên cứu, ứng dụng KHCN Đ/c Dung
Tổng hợp tham luận Hội thảo đ/c Nhiệm
Họp Hội đồng Tư vấn KHCN Đ/c Nhân
Chiều
4
25/04
Sáng
Nghĩ Lễ giỗ tổ Hùng Vương
Chiều
5
26/04
Sáng
Họp Chi bộ LHH
Chiều
6
27/04
Sáng
Họp Hội đồng xét khen thưởng
Họp Thường trực LHH
Chiều
2
23/04
Sáng
Xử lý công việc cơ quan
Chiều
3
24/04
Sáng
Tổng hợp thông tin công tác khen thưởng về nghiên cứu, ứng dụng KHCN Đ/c Dung
Tổng hợp tham luận Hội thảo đ/c Nhiệm
Họp Hội đồng Tư vấn KHCN Đ/c Nhân
Chiều
4
25/04
Sáng
Nghĩ Lễ giỗ tổ Hùng Vương
Chiều
5
26/04
Sáng
Họp Chi bộ LHH
Chiều
6
27/04
Sáng
Họp Hội đồng xét khen thưởng
Họp Thường trực LHH
Chiều
 Đăng nhập
Bản quyền thuộc về Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị