2
18/02
Sáng
8h00: Trực báo tại phòng HT 305 - Ban Giám đốc; Trưởng phó các phòng, đơn vị của Sở
Chiều
3
19/02
Sáng
8h00: HN kiểm điểm tập thể, cá nhân Lãnh đạo Sở tại phòng HT 305 - Ban Giám đốc; Trưởng phó các phòng, đơn vị của Sở; Đại diện Đoàn thể; thành phần mời
Chiều
14h00: HĐTV xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh lĩnh vực KHXH&NV tại phòng HT 305 - Ban Giám đốc; HĐTV
4
20/02
Sáng
7h00: Đi Đakrong - Giám đốc, PGĐ Thiềm, các phòng: QLKH, QLCN, QLKHCNCS [ Xe 2386, 00325]
Chiều
14h30: Dự HN tổng kết công tác hoạt động năm 2018, triển khai nhiệm vụ 2019 của Hiệp Hội DN tại KS Hữu Nghị - PGĐ Thiềm
5
21/02
Sáng
Chiều
6
22/02
Sáng
8h00: Dự họp tại Tỉnh ủy - Giám đốc
Chiều
14h00: Dự họp tại Tỉnh ủy - Giám đốc
7
23/02
Sáng
7h30: Dự Đại hội Kinh tế tỉnh Quảng Trị tại HT Sở KHCN - PGĐ Thiềm
Chiều
DỰ KIẾN TUẦN TỚI
 • -8h00 ngày 18/02/2019 (thứ 2):
 • - 15h00 Ngày 25/02/2019 (Thứ 2): Họp Chi bộ Khối VP Sở tại phòng HT 305: Ban Giám đốc; Toàn thể ĐV Khối VP Sở.
 • -7h30 ngày 28/02/2019 (thứ 5): Tập huấn ISO xã phường 2019 tại HT Sở: PGĐ Thiềm, Chi cục TĐC
2
18/02
Sáng
8h00: Trực báo tại phòng HT 305 - Ban Giám đốc; Trưởng phó các phòng, đơn vị của Sở
Chiều
3
19/02
Sáng
8h00: HN kiểm điểm tập thể, cá nhân Lãnh đạo Sở tại phòng HT 305 - Ban Giám đốc; Trưởng phó các phòng, đơn vị của Sở; Đại diện Đoàn thể; thành phần mời
Chiều
14h00: HĐTV xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh lĩnh vực KHXH&NV tại phòng HT 305 - Ban Giám đốc; HĐTV
4
20/02
Sáng
7h00: Đi Đakrong - Giám đốc, PGĐ Thiềm, các phòng: QLKH, QLCN, QLKHCNCS [ Xe 2386, 00325]
Chiều
14h30: Dự HN tổng kết công tác hoạt động năm 2018, triển khai nhiệm vụ 2019 của Hiệp Hội DN tại KS Hữu Nghị - PGĐ Thiềm
5
21/02
Sáng
Chiều
6
22/02
Sáng
8h00: Dự họp tại Tỉnh ủy - Giám đốc
Chiều
14h00: Dự họp tại Tỉnh ủy - Giám đốc
7
23/02
Sáng
7h30: Dự Đại hội Kinh tế tỉnh Quảng Trị tại HT Sở KHCN - PGĐ Thiềm
Chiều
DỰ KIẾN TUẦN TỚI
 • -8h00 ngày 18/02/2019 (thứ 2):
 • - 15h00 Ngày 25/02/2019 (Thứ 2): Họp Chi bộ Khối VP Sở tại phòng HT 305: Ban Giám đốc; Toàn thể ĐV Khối VP Sở.
 • -7h30 ngày 28/02/2019 (thứ 5): Tập huấn ISO xã phường 2019 tại HT Sở: PGĐ Thiềm, Chi cục TĐC
THÔNG BÁO
 • CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP, ĐẠO ĐỨC CÔNG VỤ CỦA CBCC,VC SỞ KH&CN QUẢNG TRỊ (QĐ 207/QĐ-SKHCN NGÀY 26.6.2018)
 • 1. Với Tổ quốc: Trung thành, phấn đấu vì "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh"
 • 2. Với nhân dân: Gần dân, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân, hiểu dân, phục vụ nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp tác của nhân dân.
 • 3. Với công việc: Hiểu biết, trách nhiệm yêu ngành, yêu nghề, vượt khó để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính tri của ngành Khoa học và công nghệ.
 • 4. Với đồng nghiệp: Đoàn kết, chân tình, thẳng thắn, hợp tác giúp nhau cùng tiến bộ.
 • 5. Với bản thân: Cần, kiệm, liêm, chính, sống làm làm việc heo Hiến pháp và pháp luật.
 • Đề nghị CBCCVC trong toàn Sở thực hiện nghiêm Chỉ thị 02/CT-UBND ngày 10/01/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc tăng cường công tác quản lý thời gian làm việc của CBCCVC Nhà nước.