2
20/03
Sáng
8h00: Dự họp Phiên họp toàn thể tại TTDVHN - Giám đốc [Xe 00340]
8h00: Dự lễ ký kết hợp tác với Cty TNHHSX TM Đại Nam, UBND các huyện thị xã tại KS Hữu nghị - PGĐ Bình.
9h00: Tập huấn NEDO tại HT Sở - PGĐ Thiềm, BĐH, thành phần mời
Chiều
14h00: Dự họp Phiên họp toàn thể tại TTDVHN - Giám đốc [Xe 00340]
3
21/03
Sáng
6h00: Tham dự đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy - PGĐ Thiềm
8h00: Họp HĐ tuyển dụng viên chức của TTUD tại phòng HT 305 - Giám đốc, HĐTD
13h30: Tham dự đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy - PGĐ Thiềm
Chiều
14h00: Hội ý chuẩn bị về HT chính sách nhân rộng tại phòng HT 305 - Ban Giám đốc, Tổ soạn thảo
4
22/03
Sáng
6h00: Tham dự đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy - PGĐ Thiềm
7h30: Kiểm tra vùng nguyên liệu dứa tại Cam Lộ - Giám đốc [Xe 2386]
8h00: Tập huấn ISO cho các Sở, ngành tại HT - Chi cục TĐC, Các phòng đơn vị của Sở; thành phần mời
9h00: Họp Ban điều hanh dự án đèn LED tại phòng HT 305 - Giám đốc, BĐH, thành phần mời
Chiều
13h30: Tham dự đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy - PGĐ Thiềm
14h00: Tập huấn ISO các Sở, ngành, UBND huyện thị, thành phố tại HT - Chi cục TĐC, Các phòng đơn vị của Sở; thành phần mời
14h00: HĐTV thẩm định TMĐC giao trực tiếp nhiệm vụ KHCNCS dự án:”Trồng tỏi tía trên đất cát ...” tại phòng HT 305 - Giám đốc, HĐTV, khách mời
18h30: Dự lễ khai mạc Hội chợ Thương mại Triệu Phong tại Sân vận động TP - Giám đốc [Xe 00340]
5
23/03
Sáng
9h00: Làm việc với NEDO tại phòng HT 305 - Giám đốc, PGĐ Thiềm, các đ/c: Tuấn Anh, Thám, Ngọc, Mỹ Anh
Chiều
14h00: Thẩm định thuyết minh nhiệm vụ cơ sở: SX thử nghiệm rau an toàn TX Quảng Trị - Giám đốc, HĐTV, khách mời
6
24/03
Sáng
8h00: Tập huấn ISO cho UBND phường xã, thị trấn tại HT - PGĐ Thiềm; thành phần mời
8h30: Dự lễ kỷ niệm 60 năm xây dựng và PT trường ĐHKH Huế tại TTVHTT TTH - Giám đốc, PGĐ Thiềm [Xe 00340]
Chiều
14h00: Tập huấn ISO cho UBND phường xã, thị trấn tại HT - PGĐ Thiềm; thành phần mời
2
20/03
Sáng
8h00: Dự họp Phiên họp toàn thể tại TTDVHN - Giám đốc [Xe 00340]
8h00: Dự lễ ký kết hợp tác với Cty TNHHSX TM Đại Nam, UBND các huyện thị xã tại KS Hữu nghị - PGĐ Bình.
9h00: Tập huấn NEDO tại HT Sở - PGĐ Thiềm, BĐH, thành phần mời
Chiều
14h00: Dự họp Phiên họp toàn thể tại TTDVHN - Giám đốc [Xe 00340]
3
21/03
Sáng
6h00: Tham dự đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy - PGĐ Thiềm
8h00: Họp HĐ tuyển dụng viên chức của TTUD tại phòng HT 305 - Giám đốc, HĐTD
13h30: Tham dự đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy - PGĐ Thiềm
Chiều
14h00: Hội ý chuẩn bị về HT chính sách nhân rộng tại phòng HT 305 - Ban Giám đốc, Tổ soạn thảo
4
22/03
Sáng
6h00: Tham dự đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy - PGĐ Thiềm
7h30: Kiểm tra vùng nguyên liệu dứa tại Cam Lộ - Giám đốc [Xe 2386]
8h00: Tập huấn ISO cho các Sở, ngành tại HT - Chi cục TĐC, Các phòng đơn vị của Sở; thành phần mời
9h00: Họp Ban điều hanh dự án đèn LED tại phòng HT 305 - Giám đốc, BĐH, thành phần mời
Chiều
13h30: Tham dự đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy - PGĐ Thiềm
14h00: Tập huấn ISO các Sở, ngành, UBND huyện thị, thành phố tại HT - Chi cục TĐC, Các phòng đơn vị của Sở; thành phần mời
14h00: HĐTV thẩm định TMĐC giao trực tiếp nhiệm vụ KHCNCS dự án:”Trồng tỏi tía trên đất cát ...” tại phòng HT 305 - Giám đốc, HĐTV, khách mời
18h30: Dự lễ khai mạc Hội chợ Thương mại Triệu Phong tại Sân vận động TP - Giám đốc [Xe 00340]
5
23/03
Sáng
9h00: Làm việc với NEDO tại phòng HT 305 - Giám đốc, PGĐ Thiềm, các đ/c: Tuấn Anh, Thám, Ngọc, Mỹ Anh
Chiều
14h00: Thẩm định thuyết minh nhiệm vụ cơ sở: SX thử nghiệm rau an toàn TX Quảng Trị - Giám đốc, HĐTV, khách mời
6
24/03
Sáng
8h00: Tập huấn ISO cho UBND phường xã, thị trấn tại HT - PGĐ Thiềm; thành phần mời
8h30: Dự lễ kỷ niệm 60 năm xây dựng và PT trường ĐHKH Huế tại TTVHTT TTH - Giám đốc, PGĐ Thiềm [Xe 00340]
Chiều
14h00: Tập huấn ISO cho UBND phường xã, thị trấn tại HT - PGĐ Thiềm; thành phần mời
THÔNG BÁO
  • CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CỦA CBCC,VC SỞ KH&CN QUẢNG TRỊ
  • 1. Với Tổ quốc - Trung thành, phấn đấu vì "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" và phát triển KH&CN là quốc sách hàng đầu, là nền tảng và động lực đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước.
  • 2. Với nhân dân - Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân; phục vụ nhân dân, hỗ trợ nhân dân ứng dụng và triển khai có hiệu quả các TB KH&CN vào thực tiễn sản xuất và đời sống.
  • 3. Với công tác KH&CN - Trách nhiệm, tận tụy, sáng tạo, kỷ cương, chí công vô tư, chuẩn hóa thông tin, chuẩn hóa quy trình làm việc, kịp thời và linh hoạt. Phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với ngành, với sự phát triển của quê hương, thường xuyên đổi mới hoạt động KH&CN phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ KT-XH.
  • 4. Với đồng nghiệp - Đoàn kết, thân ái, hợp tác, cùng tiến bộ
  • 5. Với bản thân - Nêu gương cần, kiệm, liêm, chính; biết nhẫn nại và kiềm chế; biết diễn đạt rõ ràng; có đủ kiến thức và kỹ năng, kinh nghiệm giải quyết công việc được giao.
  • Đề nghị CBCCVC trong toàn Sở thực hiện nghiêm Chỉ thị 02/CT-UBND ngày 10/01/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc tăng cường công tác quản lý thời gian làm việc của CBCCVC Nhà nước.
  • Nghỉ Tết Âm lịch từ thứ 5, ngày 26/01/2017 (26 tháng chạp năm Bính Thân) đến hết thứ 4 ngày 01/02/2017 (05 tháng Giêng năm Đinh Dậu). Gặp mặt CBCNVC đầu năm lúc 7h30 ngày 02/02/2017 thứ 5 (ngày 06/01 Đinh Dậu) tại Sở
 In lịch