2
22/04
Sáng
7h30: Dự HN đầu bờ đánh giá kết quả thực hiện dự án liên kết SX lúa Đông Xuân 2018-2019 tại HT HTX Long Hưng, Hải Phú - Giám đốc [ Xe 00340]
Chiều
14h00: Trực báo tháng 4 tại phòng HT 305 - BGĐ; Trưởng phó phòng, đơn vị của Sở.
3
23/04
Sáng
7h00: Khảo sát cây dược liệu tại các xã huyện Hướng Hóa - Giám đốc; các phòng: QLKH, QLKHCNCS [ Xe 2386]
8h00: Dự HN trực tuyến BCĐ quốc gia về Hội nhập quốc tế tại phòng họp Hiền Lương - UBND tỉnh - PGĐ Thiềm
Chiều
4
24/04
Sáng
7h30: HN sơ kết sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019 tại HT Sở NN - PGĐ Thiềm
10h00: Dự Lễ ký kết HĐ liên doanh thành lập Cty SX cát Thạch Anh cao cấp tại KS Sài Gòn-Đông Hà - Giám đốc
Chiều
15h00: Sinh hoạt Chi bộ Khối VP Sở tại phòng HT 305 - Ban Giám đốc, Toàn thể ĐV Khối VP Sở.
5
25/04
Sáng
7h30: Tham dự HT tư vấn phản biện “Địa chí Quảng Trị” tại HT - Giám đốc
8h00: Kiểm tra và đánh giá kết quả bước đầu mô hình phát triển Chanh leo tại Tân Liên, Tân Lập - PGĐ Thiềm [ Xe 2386]
Chiều
14h00: Làm việc với Đoàn công tác LHH KH&KT Việt Nam - Giám đốc
14h00: Họp BCĐ thực hiện NQ 13 về đổi mới, phát triển kinh tế tập thể tại UBND tỉnh - PGĐ Thiềm
6
26/04
Sáng
Chiều
DỰ KIẾN TUẦN TỚI
 • - 7h00 ngày 29/4/2019 (Thứ 2): Nghỉ Lễ 30/4-01/5
 • -7h00 ngày 30/4/2019 (Thứ 3): Nghỉ lễ 30/4
 • - 7h00 ngày 01/5/2019 (Thứ 4): Nghĩ lễ 01/5
 • -8h00 ngày 04/05/2019 (thứ 7): Dự Lễ phát động “Tháng Nhân đạo” tại Khu Dịch vụ - Du lịch Cửa Việt: Giám đốc
2
22/04
Sáng
7h30: Dự HN đầu bờ đánh giá kết quả thực hiện dự án liên kết SX lúa Đông Xuân 2018-2019 tại HT HTX Long Hưng, Hải Phú - Giám đốc [ Xe 00340]
Chiều
14h00: Trực báo tháng 4 tại phòng HT 305 - BGĐ; Trưởng phó phòng, đơn vị của Sở.
3
23/04
Sáng
7h00: Khảo sát cây dược liệu tại các xã huyện Hướng Hóa - Giám đốc; các phòng: QLKH, QLKHCNCS [ Xe 2386]
8h00: Dự HN trực tuyến BCĐ quốc gia về Hội nhập quốc tế tại phòng họp Hiền Lương - UBND tỉnh - PGĐ Thiềm
Chiều
4
24/04
Sáng
7h30: HN sơ kết sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019 tại HT Sở NN - PGĐ Thiềm
10h00: Dự Lễ ký kết HĐ liên doanh thành lập Cty SX cát Thạch Anh cao cấp tại KS Sài Gòn-Đông Hà - Giám đốc
Chiều
15h00: Sinh hoạt Chi bộ Khối VP Sở tại phòng HT 305 - Ban Giám đốc, Toàn thể ĐV Khối VP Sở.
5
25/04
Sáng
7h30: Tham dự HT tư vấn phản biện “Địa chí Quảng Trị” tại HT - Giám đốc
8h00: Kiểm tra và đánh giá kết quả bước đầu mô hình phát triển Chanh leo tại Tân Liên, Tân Lập - PGĐ Thiềm [ Xe 2386]
Chiều
14h00: Làm việc với Đoàn công tác LHH KH&KT Việt Nam - Giám đốc
14h00: Họp BCĐ thực hiện NQ 13 về đổi mới, phát triển kinh tế tập thể tại UBND tỉnh - PGĐ Thiềm
6
26/04
Sáng
Chiều
DỰ KIẾN TUẦN TỚI
 • - 7h00 ngày 29/4/2019 (Thứ 2): Nghỉ Lễ 30/4-01/5
 • -7h00 ngày 30/4/2019 (Thứ 3): Nghỉ lễ 30/4
 • - 7h00 ngày 01/5/2019 (Thứ 4): Nghĩ lễ 01/5
 • -8h00 ngày 04/05/2019 (thứ 7): Dự Lễ phát động “Tháng Nhân đạo” tại Khu Dịch vụ - Du lịch Cửa Việt: Giám đốc
THÔNG BÁO
 • CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP, ĐẠO ĐỨC CÔNG VỤ CỦA CBCC,VC SỞ KH&CN QUẢNG TRỊ (QĐ 207/QĐ-SKHCN NGÀY 26.6.2018)
 • 1. Với Tổ quốc: Trung thành, phấn đấu vì "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh"
 • 2. Với nhân dân: Gần dân, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân, hiểu dân, phục vụ nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp tác của nhân dân.
 • 3. Với công việc: Hiểu biết, trách nhiệm yêu ngành, yêu nghề, vượt khó để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính tri của ngành Khoa học và công nghệ.
 • 4. Với đồng nghiệp: Đoàn kết, chân tình, thẳng thắn, hợp tác giúp nhau cùng tiến bộ.
 • 5. Với bản thân: Cần, kiệm, liêm, chính, sống làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.
 • Đề nghị CBCCVC trong toàn Sở thực hiện nghiêm Chỉ thị 02/CT-UBND ngày 10/01/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc tăng cường công tác quản lý thời gian làm việc của CBCCVC Nhà nước.