DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ÁP DỤNG ISO TRONG TỈNH
STT Tên đơn vị Ngày áp dụng Danh mục tài liệu
1 Ban quản lý các khu Kinh tế
2 Phòng Nội vụ - Thường trực Ban ISO hành chính
3 Sở Công thương 01/10/2010
4 Sở Giáo dục và Đào Tạo
5 Sở Kế hoạch và Đầu tư
6 Sở Khoa học và Công nghệ 01/10/2010
7 Sở Ngoại Vụ
8 Sở Nội vụ 01/01/2008
9 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 31/07/2011
10 Sở Tài chính
11 Sở Tài nguyên - Môi trường
12 Sở Thông tin truyền thông
13 Sở Tư pháp
14 Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch
15 Sở Xây dựng
16 Sở Y Tế
17 Thanh Tra Tỉnh
18 UBND huyện Cam Lộ
19 UBND huyện Đakrông
20 UBND huyện Gio Linh

Trang 1 / 2 |< << >> >|

Thông báo triển khai cập nhật sửa đổi, bổ sung hệ thống quản lý chất lượng ISO của Sở (Sở Công thương) Tải về
Thông báo hướng dẫn cập nhật, bổ sung các quy trình trên Cổng thông tin giao tiếp ISO điện tử (Sở Công thương) Tải về
Thông báo tài khoản và mật khẩu đăng nhập phần mềm ISO trực tuyến (Sở Công thương) Tải về
Kết quả xét tuyển viên chức năm 2012 (Sở Tài nguyên - Môi trường) Tải về
Thông báo về việc đề xuất các dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ thực hiện trong 2 năm 2013 - 2014 (Sở Khoa học và Công nghệ) Tải về
Thông báo về đường dây nóng liên quan chất lượng xăng, dầu (Sở Khoa học và Công nghệ)
Thông báo từ sở Tài nguyên môi trường (Sở Tài nguyên - Môi trường) Tải về