HỎI - ĐÁP
Gửi câu hỏi

 
STT Nội dung hỏi Đơn vị trả lời
1 Hỏi :Làm thế nào để áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 một cách có hiệu lực và hiệu quả ? Sở Công thương
2 Hỏi :Tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 khi đã ban hành chưa và khi nào có hiệu lực? Sở Công thương
3 Thủ tục cấp phép xây dựng nhà 4 tầng Sở Xây dựng
4 Thủ tục hành chính và vai trò của thủ tục hành chính Sở Khoa học và Công nghệ
5 Ngoài ISO 9001:2008 còn tiêu chuẩn nào khác về hệ thống quản lý chất lượng? Sở Khoa học và Công nghệ
6 Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008 có hiệu lực trong bao lâu? Sở Khoa học và Công nghệ
7 ISO 9000 là gì? Sở Khoa học và Công nghệ
8 Lợi ích của việc áp dụng ISO 9000? Sở Khoa học và Công nghệ
9 Sau khi được chứng nhận, làm thế nào để duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng? Sở Khoa học và Công nghệ
10 Tổ chức, doanh nghiệp nào có thể áp dụng ISO 9000? Sở Khoa học và Công nghệ

Trang 1 / 2 |< << >> >|

Thông báo triển khai cập nhật sửa đổi, bổ sung hệ thống quản lý chất lượng ISO của Sở (Sở Công thương) Tải về
Thông báo hướng dẫn cập nhật, bổ sung các quy trình trên Cổng thông tin giao tiếp ISO điện tử (Sở Công thương) Tải về
Thông báo tài khoản và mật khẩu đăng nhập phần mềm ISO trực tuyến (Sở Công thương) Tải về
Kết quả xét tuyển viên chức năm 2012 (Sở Tài nguyên - Môi trường) Tải về
Thông báo về việc đề xuất các dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ thực hiện trong 2 năm 2013 - 2014 (Sở Khoa học và Công nghệ) Tải về
Thông báo về đường dây nóng liên quan chất lượng xăng, dầu (Sở Khoa học và Công nghệ)
Thông báo từ sở Tài nguyên môi trường (Sở Tài nguyên - Môi trường) Tải về