STT Mã số Tên tài liệu Ngày cấp phép Đơn vị
1 QT-SCT-46 Quy trình cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm 19/12/2013 Sở Công thương
2 QT-TG1 Quy trình lĩnh vực tôn giáo thuộc thẩm quyền của tỉnh 31/07/2013 Sở Nội vụ
3 QT-SCT-16 Quy trình thẩm định các đề án khuyến công 31/07/2013 Sở Công thương
4 QT-SCT-17 Quy trình cấp phép sản xuất rượu công nghiệp có quy mô dưới 3 triệu lít/năm 31/07/2013 Sở Công thương
5 QT-SCT-15 Tham gia ý kiến về TKCS dự án đầu tư khai thác, chế biến khoáng sản rắn 31/07/2013 Sở Công thương
6 QT-SCT-44 Quy trình cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm 31/07/2013 Sở Công thương
7 QT-SCT-43 Quy trình cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (trong sản xuất, chế biến) thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương 31/07/2013 Sở Công thương
8 QT-TG2 Lĩnh vực Tôn giáo thuộc thẩm quyền của Ban Tôn giáo 20/05/2013 Sở Nội vụ
9 QT-TĐKT2 Khen thưởng - Thi đua cấp Trung ương 20/05/2013 Sở Nội vụ
10 QT-TCBM Thẩm định việc thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức sự nghiệp Nhà nước 20/05/2013 Sở Nội vụ
STT Số hiệu Trích dẫn ngắn Đơn vị cập nhật
1 1580
Ban hành: 29/07/2015
Quyết định v/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung: TTHC bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Sở Công thương
2 1887
Ban hành: 07/09/2015
Quyết định v/v Công bố các thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi thuộc lĩnh vực Công thương áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Sở Công thương
3 757
Ban hành: 01/04/2014
QĐ về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị Sở Công thương
4 1984
Ban hành: 17/09/2015
Quyết định V/v thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực: Công thương, Xây dựng thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Sở Công thương
5 1888
Ban hành: 07/09/2015
Quyết định v/v Công bố thủ tục hành chính sửa đổi thuộc lĩnh vực Công thương áp dụng tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Sở Công thương
6 2935/QĐ-TĐC
Ban hành: 05/07/2013
Về việc cấp Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước Sở Công thương
7 1541/QĐ-CT
Ban hành: 28/08/2013
Về việc Công bố các thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực Công thương áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Sở Công thương
8 1522/QĐ-CT
Ban hành: 26/08/2013
v/v Công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Sở Công thương
9 634/QĐ-CT
Ban hành: 22/04/2013
QĐ công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc lĩnh vực Công Thương áp dụng tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Sở Công thương
10 1494/QĐ-TĐC
Ban hành: 07/09/2010
QĐ về việc cấp Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước Sở Công thương
Thông báo triển khai cập nhật sửa đổi, bổ sung hệ thống quản lý chất lượng ISO của Sở (Sở Công thương) Tải về
Thông báo hướng dẫn cập nhật, bổ sung các quy trình trên Cổng thông tin giao tiếp ISO điện tử (Sở Công thương) Tải về
Thông báo tài khoản và mật khẩu đăng nhập phần mềm ISO trực tuyến (Sở Công thương) Tải về
Kết quả xét tuyển viên chức năm 2012 (Sở Tài nguyên - Môi trường) Tải về
Thông báo về việc đề xuất các dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ thực hiện trong 2 năm 2013 - 2014 (Sở Khoa học và Công nghệ) Tải về
Thông báo về đường dây nóng liên quan chất lượng xăng, dầu (Sở Khoa học và Công nghệ)
Thông báo từ sở Tài nguyên môi trường (Sở Tài nguyên - Môi trường) Tải về