DANH SÁCH LĨNH VỰC DỊCH VỤ
AN TOÀN VÀ KIỂM SOÁT BỨC XẠ
+ Cấp giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế
+ Xin gia hạn giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế
+ Sửa đổi, bổ sung giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế
+ Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ
TIÊU CHUẨN-ĐO LƯỜNG-CHẤT LƯỢNG
+ Đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu
+ Công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận
+ Công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá
+ Công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận
+ Công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá
HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
+ Cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ
+ Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN của Văn phòng đại diện, chi nhánh
+Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh
Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh
ĐĂNG KÝ HỒ SƠ TRỰC TUYẾN


CÔNG BỐ HỢP CHUẤN DỰA TRÊN KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ
1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Chi cục Tiêu chuẩn- Đo lường- Chất lượng.

- Bước 2: Chi cục kiểm tra, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ để xử lý theo quy định. Trường hợp bản đăng ký không hợp lệ: Chi cục hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện và gửi lại cho Chi cục Tiêu chuẩn- Đo lường- Chất lượng.

- Bước 3: Chi cục Tiêu chuẩn- Đo lường- Chất lượng thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân về việc tiếp nhận bản công bố hợp chuẩn;

Chi cục lập sổ đăng ký công bố hợp chuẩn để theo dõi, quản lý.

2. Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp (hoặc qua đường bưu điện hoặc đăng ký qua hệ thống thông tin điện tử tại trang web hệ thống một cửa http://elib.dostquangtri.gov.vn/KTCLHH) và nhận kết quả tại Chi cục Tiêu chuẩn- Đo lường- Chất lượng.

 Địa chỉ: 43 Lê Lợi, Đông Hà, Quảng Trị

 Điện thoại: 053.3553995

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

 * Thành phần hồ sơ:

Trường hợp công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh (bên thứ nhất), hồ sơ công bố hợp chuẩn gồm:

- Bản công bố hợp chuẩn (theo Mẫu 2.CBHC/HQ quy định tại Phụ lục III Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN);

- Bản sao y bản chính giấy tờ chứng minh về việc thực hiện sản xuất, kinh doanh của tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn (Giấy đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy tờ khác theo quy định của pháp luật);

- Bản sao y bản chính tiêu chuẩn sử dụng làm căn cứ để công bố;

- Trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn chưa được tổ chức chứng nhận đã đăng ký cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý (ISO 9001, ISO 22000, HACCP...), thì hồ sơ công bố hợp của tổ chức, cá nhân phải có quy trình sản xuất kèm theo kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng, áp dụng (theo Mẫu 1. KHKSCL quy định tại Phụ lục III Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN) và kế hoạch giám sát hệ thống quản lý;

- Trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn được tổ chức chứng nhận đã đăng ký cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý (ISO 9001, ISO 22000, HACCP...), thì hồ sơ công bố hợp của tổ chức, cá nhân phải có bản sao y bản chính Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý còn hiệu lực;

- Báo cáo đánh giá hợp chuẩn (theo Mẫu 5. BCĐG quy định tại Phụ lục III Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN) kèm theo bản sao y bản chính Phiếu kết quả thử nghiệm mẫu trong vòng 12 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ công bố hợp chuẩn của tổ chức thử nghiệm đã đăng ký.

Trong quá trình xem xét hồ sơ, nếu cần thiết sẽ xem xét, đối chiếu với bản gốc hoặc yêu cầu bổ sung bản sao có chứng thực.

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ nộp tại Chi cục và 01 bộ lưu giữ tại tổ chức, cá nhân)

4. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Tiêu chuẩn- Đo lường-Chất lượng 

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo tiếp nhận

8. Lệ phí: 150.000 đồng/giấy

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Bản công bố hợp chuẩn (Mẫu 2.CBHC/HQ)

- Báo cáo đánh giá hợp chuẩn (theo Mẫu 5.BCĐ)

- Kế hoạch kiểm soát chất lượng (Mẫu 1. KHKSCL quy định tại Phụ lục III Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN)

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

 - Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 Quy định chi tiết một số điều của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật;

- Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật;
 - Thông tư số 231/2009/TT-BTC, ngày 09/12/2009 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng./.
ĐĂNG KÝ HỒ SƠ TRỰC TUYẾN