DANH SÁCH LĨNH VỰC DỊCH VỤ
AN TOÀN VÀ KIỂM SOÁT BỨC XẠ
+ Cấp giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế
+ Xin gia hạn giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế
+ Sửa đổi, bổ sung giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế
+ Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ
TIÊU CHUẨN-ĐO LƯỜNG-CHẤT LƯỢNG
+ Đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu
+ Công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận
+ Công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá
+ Công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận
+ Công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá
HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
+ Cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ
+ Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN của Văn phòng đại diện, chi nhánh
+Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh
GIA HẠN GIẤY PHÉP SỬ DỤNG THIẾT BỊ X-QUANG CHẨN ĐOÁN TRONG Y TẾ
ĐĂNG KÝ HỒ SƠ TRỰC TUYẾN


XIN GIA HẠN GIẤY PHÉP SỬ DỤNG THIẾT BỊ X - QUANG TRONG CHẨN ĐOÁN Y TẾ

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý Sở hữu trí tuệ & An toàn bức xạ hạt nhân của Sở Khoa học và Công nghệ;

- Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định. Nếu hồ sơ hợp lệ, tiếp nhận hồ sơ và thông báo ngày trả kết quả;

- Bước 3: Trả kết quả 

2. Cách thức thực hiện:

a) Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Phòng Quản lý Sở hữu trí tuệ & An toàn bức xạ hạt nhân của Sở Khoa học và Công nghệ.

- Địa chỉ: 204 Hùng Vương - Đông Hà - Quảng Trị.

- Điện thoại: 053.3851508;    - Fax: 053.3852811.

b) Có thể gửi hồ sơ qua đường bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị gia hạn giấy phép sử dụng thiết bị X-quang;

- Phiếu khai báo đối với nhân viên bức xạ;

- Báo cáo đánh giá an toàn bức xạ;

- Bản sao giấy phép đã được cấp và sắp hết hạn.

b) Số lượng hồ sơ:  01  (bộ)

4. Thời hạn giải quyết: 18 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Khoa học và Công nghệ

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy gia hạn.

8. Lệ phí: 100.000 đồng.

* Phí : 1.500.000 đồng

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

a) Đơn đề nghị gia hạn giấy phép sử dụng thiết bị X-quang

b) Phiếu khai báo đối với nhân viên bức xạ

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Chậm nhất 60 ngày trước khi Giấy phép hết hạn, các cơ sở X-quang phải tiến hành làm thủ tục hồ sơ xin gia hạn giấy phép. Nếu sau thời hạn trên thì cơ sở phải làm làm thủ tục xin cấp giấy phép mới.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Năng lượng Nguyên tử số 18/2008/QH12 của Quốc hội;

- Nghị định số 07/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 25/01/2010 về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử;

- Thông tư số 08 /2010/TT-BKHCN của Bộ KH&CN ngày 22/07/2010 về việc Hướng dẫn về việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấpchứng chỉ nhân viên bức xạ;

- Thông tư số 76/2010/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 17/05/2010 về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử./.
 

File đính kèm:
Đơn đề nghị gia hạn giấy phép sử dụng thiết bị X-quang
ĐĂNG KÝ HỒ SƠ TRỰC TUYẾN