DANH SÁCH LĨNH VỰC DỊCH VỤ
AN TOÀN VÀ KIỂM SOÁT BỨC XẠ
+ Cấp giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế
+ Xin gia hạn giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế
+ Sửa đổi, bổ sung giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế
+ Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ
TIÊU CHUẨN-ĐO LƯỜNG-CHẤT LƯỢNG
+ Đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu
+ Công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận
+ Công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá
+ Công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận
+ Công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá
HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
+ Cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ
+ Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN của Văn phòng đại diện, chi nhánh
+Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh
Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ của văn phòng đại diện, chi nhánh
ĐĂNG KÝ HỒ SƠ TRỰC TUYẾN


CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, CHI NHÁNH
1. Trình tự thực hiện:
 - Bước 1:  Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ;

 - Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và chuyển toàn bộ hồ sơ cho Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ;

- Bước 3: Văn phòng Sở nhận hồ sơ, xem xét và đối chiếu các quy định và tiến hành thẩm định hồ sơ;

 - Bước 4: Trả kết quả

2.  Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ
- Địa chỉ: 204 Hùng Vương - Đông Hà - Quảng Trị.
 - Điện thoại: 053.3562024, 053.3550382  Fax: 053.3852811.
 (Có thể gửi hồ sơ qua mạng điện tử nhưng tổ chức vẫn phải nộp 01 bộ hồ sơ gốc bằng giấy cho Sở Khoa học và Công nghệ)

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

           
- Đơn đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh theo Mẫu 14 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN;

- Quyết định thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh;

- Tài liệu chứng minh về người đứng đầu, nhân lực, trụ sở của văn phòng đại diện, chi nhánh: áp dụng như đối với tổ chức khoa học và công nghệ quy định tại Điều 6 Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN;

- Bản sao (có chứng thực hợp pháp) Giấy chứng nhận và Điều lệ tổ chức và hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệchủ quản.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Khoa học và Công nghệ

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận

8. Lệ phí:  1.300.000 đ (Một triệu ba trăm ngàn đồng chẵn)

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh (Mẫu 14 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN).    

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Lĩnh vực hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh phải phù hợp với lĩnh vực hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ.

- Việc thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ.

- Văn phòng đại diện phải có ít nhất 02 (hai) người có trình độ cao đẳng trở lên; chi nhánh phải có ít nhất 03 (ba) người có trình độ đại học trở lên, trong đó ít nhất 01 (một) người có trình độ chuyên môn trong lĩnh vực chủ yếu xin đăng ký hoạt động. Người đứng đầu phải có trình độ đại học trở lên và làm việc chính thức tại văn phòng đại diện, chi nhánh.

- Văn phòng đại diện, chi nhánh phải có trụ sở như đối với tổ chức khoa học và công nghệ quy định tại Nghị định08/2014/NĐ-CP.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 - Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013;

 - Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

 - Nghị định số 64/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ;

Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức  khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ;

 - Thông tư số 187/2009/TT-BTC ngày 29/9/2009 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định điểu kiện hoạt động về khoa học và công nghệ và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN./.
File đính kèm:
ĐĂNG KÝ HỒ SƠ TRỰC TUYẾN