DANH SÁCH LĨNH VỰC DỊCH VỤ
AN TOÀN VÀ KIỂM SOÁT BỨC XẠ
+ Cấp giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế
+ Xin gia hạn giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế
+ Sửa đổi, bổ sung giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế
+ Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ
TIÊU CHUẨN-ĐO LƯỜNG-CHẤT LƯỢNG
+ Đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu
+ Công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận
+ Công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá
+ Công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận
+ Công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá
HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
+ Cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ
+ Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN của Văn phòng đại diện, chi nhánh
+Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh
Thủ tục Cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ
ĐĂNG KÝ HỒ SƠ TRỰC TUYẾN


CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ  tại Bộ phận Tổ một cửa của Sở Khoa học và Công nghệ;

- Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ; yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ chưa hoàn thiện.

- Bước 3: Tổ chức thẩm tra hồ sơ.

- Bước 4: Trả kết quả

2. Cách thức thực hiện:

a) Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ.

- Địa chỉ: 204 Hùng Vương - Đông Hà - Quảng Trị.

- Điện thoại: 053.3562024, 053.3550622               Fax: 053.3852811.

b) Có thể gửi hồ sơ qua mạng điện tử (nhưng vẫn phải nộp 01 bộ hồ sơ gốc bằng giấy cho Sở Khoa học và Công nghệ)

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Giấy đề nghị chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ;

- Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh (Bản sao có công chứng);

- Dự án sản xuất, kinh doanh;

- Đối với doanh nghiệp thành lập từ việc chuyển đổi tổ chức khoa học và công nghệ công lập, trong hồ sơ phải có thêm Quyết định phê duyệt Đề án chuyển đổi của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Khoa học và Công nghệ

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy Chứng nhận

8. Lệ phí: Không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Giấy đề nghị chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Có

Doanh nghiệp được công nhận là doanh nghiệp khoa học và công nghệ khi đáp ứng các điều kiện sau:

- Đối tượng thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ hoàn thành việc ươm tạo và làm chủ công nghệ từ kết quả khoa học và công nghệ được sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp thuộc các lĩnh vực: công nghệ thông tin- truyền thông, đặc biệt công nghệ phần mềm tin học; công nghệ sinh học, đặc biệt công nghệ sinh học phục vụ nông nghiệp, thuỷ sản và y tế; công nghệ tự động hoá; công nghệ vật liệu mới, đặc biệt công nghệ nano; công nghệ bảo vệ môi trường; công nghệ năng lượng mới; công nghệ vũ trụ và một số công nghệ khác do Bộ Khoa học và Công nghệ quy định;

- Chuyển giao công nghệ hoặc trực tiếp sản xuất trên cơ sở công nghệ đã ươm tạo và làm chủ theo quy định trên.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Khoa học và Công nghệ;

- Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ;

- Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngày 18/6/2008 của Liên Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ tài chính, Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ./.
File đính kèm:
ĐĂNG KÝ HỒ SƠ TRỰC TUYẾN