::.. --:: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ::-- ..::

NÊU CAO PHẨM CHẤT BỘ ĐỘI CỤ HỒ

Với đức tính cần cù, chịu thương chịu khó, dám đương đầu và vượt qua khó khăn cùng những kinh nghiệm, kỹ năng sống được tôi rèn trong quân ngũ, những cựu chiến binh (CCB) ở huyện Vĩnh Linh mà chúng tôi gặp đã tạo dựng cho mình một cơ ngơi khá bề thế và có nhiều đóng góp cho quê hương…

 

ẢNH TƯ LIỆU

 

Theo gương Bác

Bắc Giang: Gắn thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với nhiệm vụ chính trị của địa phương
Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và thực tiễn địa phương bằng những nhiệm vụ cụ thể, với quyết tâm tạo chuyển biến tích cực trên một số mặt chủ yếu,góp phần xây dựng tổ chức Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên thật gương mẫu, trung thành, tận tụy vì nước, vì dân.

Học và làm theo Bác góp phần mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân
Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong năm qua, Đảng bộ Công an tỉnh Bình Phước luôn thấm nhuần 6 điều Bác Hồ dạy gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi chiến sĩ công an không ngừng nỗ lực, phấn đấu làm nhiều việc tốt vì nhân dân, lập nhiều chiến công xuất sắc trên lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự, góp phần mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Bắc Giang: Thực hiện Chỉ thị 05 là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên
Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Đảng bộ tỉnh xác định là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên; là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Vinh danh Việt Nam

Hậu Giang: Tôn vinh các điển hình tiên tiến xứng danh Bộ đội Cụ Hồ
Ngày 21/4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị sơ kết và gặp mặt tôn vinh, khen thưởng điển hình tiên tiến 3 năm thực hiện Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ".

Đưa vào hoạt động mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng và Nhà nước

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh lên sóng trực tiếp truyền hình Ai Cập
Đài Truyền hình Quốc gia Ai Cập tối 6/5 đã phát sóng trực tiếp quảng bá về Việt Nam lần thứ 3.

Nêu cao phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ
Với đức tính cần cù, chịu thương chịu khó, dám đương đầu và vượt qua khó khăn cùng những kinh nghiệm, kỹ năng sống được tôi rèn trong quân ngũ, những cựu chiến binh (CCB) ở huyện Vĩnh Linh mà chúng tôi gặp đã tạo dựng cho mình một cơ ngơi khá bề thế và có nhiều đóng góp cho quê hương…

Vận dụng phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII
Phong cách Hồ Chí Minh và công tác xây dựng đảng có mối liên hệ, gắn kết chặt chẽ với nhau. Học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh cũng có nghĩa là chúng ta đang thực hiện công tác xây dựng đảng thiết thực nhất, khoa học nhất.

Tác phẩm Hồ Chí Minh

Báo cáo chuyên đề “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ”
Thực hiện Kế hoạch tuyên giáo của Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ về nội dung Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhân dịp kỷ niệm 123 năm ngày sinh của Người (19/5/1890- 19/5/2013), ngày 15/5/2013, Đảng ủy Cục Sở hữu trí tuệ đã phối hợp với các tổ chức chính trị- xã hội của Cục (Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh) tổ chức buổi báo cáo chuyên đề “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ” tại Hội trường lớn với thành phần tham dự là toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức của Cục Sở hữu trí tuệ.

Văn nghệ muốn tự do thì phải tham gia cách mạng (*)
Dân tộc bị áp bức, thì văn nghệ cũng mất tự do. Văn nghệ muốn tự do thì phải tham gia cách mạng.

Từ “XUÂN” trong thơ Bác Hồ
Chúng ta đều biết từ XUÂN có nghĩa gốc (nghĩa đen) là mùa xuân. Nhưng từ nghĩa gốc đó, từ XUÂN còn được dùng với nghĩa rộng và nghĩa bóng. Hãy đọc thơ văn Bác Hồ để thấy Bác đã sáng tạo, biến hóa tài tình trong cách dùng từ XUÂN.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thiết kế: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị