::.. --:: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ::-- ..::

LỜI HỒ CHỦ TỊCH

Đảng ta là Đảng lãnh đạo cách mạng. Ngoài lợi ích của nhân dân Đảng ta không có lợi ích nào khác. Vì vậy, cán bộ và đảng viên phải một lòng một dạ phục vụ nhân dân, phải là người đày tớ hết sức trung thành của nhân dân.

Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán hai chữ "cộng sản" là ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước. Đồng chí ta nhiều người đã làm được, nhưng vẫn còn những người hủ hóa. Đảng có trách nhiệm gột rửa cho những đồng chí đó.

Bổn phận của người dân Việt Nam, bất kỳ sỹ, nông, công, thương, binh, bất kỳ làm việc gì cũng phải thi đua. Ai cũng thi đua, ai cũng tham gia kháng chiến và kiến quốc, phong trào sôi nổi, thi đua ái quốc sẽ ăn sâu, lan rộng khắp mọi mặt và  mọi tầng lớp nhân dân, và sẽ giúp ta dẹp mọi nỗi khó khăn và mọi âm mưu của địch để đi đến thắng lợi cuối cùng.

Người đảng viên, người cán bộ tốt muốn trở nên người cách mạng chân chính không có gì là khó cả. Điều đó hoàn toàn do lòng mình mà ra. Lòng mình chỉ biết vì Đảng, vì Tổ quốc, vì đồng bào thì mình sẽ tiến đến chỗ chí công vô tư. Mình đã chí công vô tư thì khuyết điểm sẽ ngày càng ít, mà những tính tốt sẽ ngày càng thêm.

Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.

Trong bầu trời không gì quý bằng Nhân dân. Trong thế giới không có gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của Nhân dân.

Bất kỳ địa vị nào, làm công tác gì, chúng ta đều là đầy tớ nhân dân. Cơm chúng ta ăn, áo chúng ta mặc, vật liệu chúng ta dùng đều do mồ hôi nước mắt của nhân dân mà ra. Vì vậy chúng ta phải đền bù xứng đáng cho nhân dân.

Nhân dân ta có hàng chục triệu người, có hàng mấy chục triệu tai, mắt, tay, chân. Nếu biết dựa vào nhân dân thì việc gì cũng xong.

Bản chất của hòn đá là cứ ỳ ra, không nhúc nhích. Nhưng khi nhiều người đồng tâm hiệp lực mà xô đẩy, thì dù đá tảng to mấy, nặng mấy cũng phải lăn.

Mỗi tư tưởng, mỗi lời nói, mỗi chữ viết, phải tỏ rõ cái tư tưởng và lòng ước ao của quần chúng.

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

PHỤ NỮ LẠNG SƠN: ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Ảnh minh họa

      Các cấp hội chủ động bám sát nhiệm vụ của tổ chức, cấp uỷ cùng cấp, chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện, cụ thể hóa các nội dung của Chỉ thị vào chỉ tiêu thi đua, nhiệm vụ trọng tâm công tác hội, tổ chức các hoạt động phổ biến, tuyên truyền, giúp cán bộ, đảng viên, hội viên, các tầng lớp phụ nữ nhận thức sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
     Các cấp hội đã tổ chức trên 400 cuộc quán triệt, học tập với hơn 19,2 nghìn cán bộ, đảng viên, hội viên nòng cốt tiếp nhận thông tin. Thông qua hơn 2,2 nghìn cuộc phổ biến, tuyên truyền, các diễn đàn trao đổi, tọa đàm, giao lưu văn nghệ, hội thi, sinh hoạt chi hội, nhân các ngày lễ, ngày kỉ niệm, thu hút hơn 129 nghìn lượt cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ tham gia. Hằng tháng, bộ phận chuyên môn sưu tầm, biên soạn tài liệu, hướng dẫn tổ chức sinh hoạt tại Chi bộ cơ quan Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, hằng quý cung cấp và hướng dẫn sử dụng tài liệu tuyên truyền cho các cấp hội. Chỉ đạo tổ chức cơ sở hội mỗi năm xây dựng, phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và biểu dương được ít nhất 03 điển hình tiêu biểu, cung cấp giới thiệu thông tin các hoạt động của hội cho các cơ quan truyền thông đại chúng trên địa bàn. Xây dựng chuyên mục "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trên Trang thông tin điện tử của Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; đồng thời, phối hợp với Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn tăng cường tuyên truyền về các hoạt động, cá nhân, tập thể điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng đoàn Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh xác định chủ đề Đổi mới tác phong lề lối làm việc gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và rèn luyện phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ mới "Tự tin, Tự trọng, Trung hậu, Đảm đang" để đăng kí nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2017-2021, từng năm cụ thể hóa nội dung đột phá, gắn trách nhiệm đối với từng tập thể và cá nhân trong tổ chức thực hiện. Chỉ đạo các cấp hội, cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đăng ký với tổ chức đảng cùng cấp. Đưa các nội dung Chỉ thị vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, các nghị quyết chuyên đề của Trung ương, của tỉnh, các phong trào thi đua, các nhiệm vụ trọng tâm của hội gắn với việc giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm trong các tầng lớp phụ nữ. Tiếp tục tổ chức thực hiện và nhân rộng việc "Phụ nữ thực hành tiết kiệm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" ở các cấp hội. Có trên 1,9 nghìn chi hội, tổ phụ nữ xây dựng được mô hình tiết kiệm như: Nuôi lợn nhựa, hũ hoặc ống gạo, nhóm tín dụng, tiết kiệm chi tiêu, điện, nước trong gia đình... Số tiền tiết kiệm giúp chị em trong chi hội phát triển kinh tế gia đình, đầu tư cho con em học tập và hỗ trợ được nhiều người khuyết tật, sức yếu. 
     Thời gian tới, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tiếp tục quán triệt, học tập, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ, Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XV. Tiếp tục đưa nội dung làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên, hội viên, nghiêm túc thực hiện tiêu chuẩn, đạo đức, phong cách của Người gắn với việc rèn luyện phẩm chất đạo đức phụ nữ "Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang". Tích cực, chủ động triển khai, thực hiện khâu đột phá; tập trung lựa chọn nội dung một việc làm cụ thể theo gương Bác; giải quyết những vấn đề nổi cộm, tạo sự chuyển biến rõ nét, có tác động tích cực trong việc cải cách, khắc phục những hạn chế của các cấp hội đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Tổ chức học tập chuyên đề "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2016-2020 và theo từng năm. Tiếp tục sưu tầm, triển khai và đưa vào sinh hoạt hằng tháng của các chi hội về học tập một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng, duy trì và nhân rộng các mô hình cá nhân, tập thể học tập và làm theo Bác, đặc biệt là các mô hình "Phụ nữ thực hành tiết kiệm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát, đánh giá việc thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Theo tuyengiao.vn

 

CÁC TIN KHÁC

Giao ban 1 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Hà Tĩnh: Nhiều hoạt động có ý nghĩa kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm

Giao lưu trực tuyến “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Điện Biên: Tăng cường giám sát tình hình thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

Thanh thiếu niên kiều bào tại Thái Lan thi tìm hiểu về Bác Hồ

Sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh lên sóng trực tiếp truyền hình Ai Cập

Nêu cao phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

Vận dụng phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII

Quảng Ninh:Sức lan tỏa từ Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ”

Lạng Sơn: Tiếp tục tích cực chủ động triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh

"Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Học tập và làm theo Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng

Đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương

Bình Thuận: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ

Mừng ngày sinh của Đảng, nhớ lời Bác dặn năm xưa

Chủ nghĩa yêu nước trong tư tưởng Hồ Chí Minh - sự hoà quyện giữa truyền thống và hiện đại

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân tại Hiến pháp 1946

Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh để nâng cao hiệu quả tự phê bình và phê bình

Một số vấn đề trong xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Hội thi thuyết trình “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ”

 

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

 

Giao ban 1 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

 
 

Hà Tĩnh: Nhiều hoạt động có ý nghĩa kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm

 
 

Giao lưu trực tuyến “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

 
 

Điện Biên: Tăng cường giám sát tình hình thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

 
 

Thanh thiếu niên kiều bào tại Thái Lan thi tìm hiểu về Bác Hồ

 
 

Sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh lên sóng trực tiếp truyền hình Ai Cập

 
 

Nêu cao phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

 
 

Vận dụng phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII

 
 

Quảng Ninh:Sức lan tỏa từ Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ”

 
 

Phụ nữ Lạng Sơn: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 
 

Lạng Sơn: Tiếp tục tích cực chủ động triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh

 
 

"Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

 
 

Học tập và làm theo Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng

 
 

Đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương

 
 

Bình Thuận: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ

 

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thiết kế: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị