::.. --:: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ::-- ..::

LỜI HỒ CHỦ TỊCH

Đảng ta là Đảng lãnh đạo cách mạng. Ngoài lợi ích của nhân dân Đảng ta không có lợi ích nào khác. Vì vậy, cán bộ và đảng viên phải một lòng một dạ phục vụ nhân dân, phải là người đày tớ hết sức trung thành của nhân dân.

Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán hai chữ "cộng sản" là ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước. Đồng chí ta nhiều người đã làm được, nhưng vẫn còn những người hủ hóa. Đảng có trách nhiệm gột rửa cho những đồng chí đó.

Bổn phận của người dân Việt Nam, bất kỳ sỹ, nông, công, thương, binh, bất kỳ làm việc gì cũng phải thi đua. Ai cũng thi đua, ai cũng tham gia kháng chiến và kiến quốc, phong trào sôi nổi, thi đua ái quốc sẽ ăn sâu, lan rộng khắp mọi mặt và  mọi tầng lớp nhân dân, và sẽ giúp ta dẹp mọi nỗi khó khăn và mọi âm mưu của địch để đi đến thắng lợi cuối cùng.

Người đảng viên, người cán bộ tốt muốn trở nên người cách mạng chân chính không có gì là khó cả. Điều đó hoàn toàn do lòng mình mà ra. Lòng mình chỉ biết vì Đảng, vì Tổ quốc, vì đồng bào thì mình sẽ tiến đến chỗ chí công vô tư. Mình đã chí công vô tư thì khuyết điểm sẽ ngày càng ít, mà những tính tốt sẽ ngày càng thêm.

Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.

Trong bầu trời không gì quý bằng Nhân dân. Trong thế giới không có gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của Nhân dân.

Bất kỳ địa vị nào, làm công tác gì, chúng ta đều là đầy tớ nhân dân. Cơm chúng ta ăn, áo chúng ta mặc, vật liệu chúng ta dùng đều do mồ hôi nước mắt của nhân dân mà ra. Vì vậy chúng ta phải đền bù xứng đáng cho nhân dân.

Nhân dân ta có hàng chục triệu người, có hàng mấy chục triệu tai, mắt, tay, chân. Nếu biết dựa vào nhân dân thì việc gì cũng xong.

Bản chất của hòn đá là cứ ỳ ra, không nhúc nhích. Nhưng khi nhiều người đồng tâm hiệp lực mà xô đẩy, thì dù đá tảng to mấy, nặng mấy cũng phải lăn.

Mỗi tư tưởng, mỗi lời nói, mỗi chữ viết, phải tỏ rõ cái tư tưởng và lòng ước ao của quần chúng.

THEO GƯƠNG BÁC

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN HIỆU QUẢ CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC

       Ông Hoàng Nghĩa Huỳnh, Phó Trưởng ban Thi đua – khen thưởng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Trong giai đoạn 2014 - 2016, chương trình phối hợp tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước của Thành phố đã tạo được chuyển biến trên nhiều mặt, nhất là nhận thức của đội ngũ cán bộ chuyên trách thi đua đối với vai trò của công tác tuyên truyền, tổ chức phong trào thi đua của thành phố.
        Nội dung và hình thức tuyên truyền ngày càng đa dạng, phong phú và thiết thực gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, có sức lan tỏa trong nhiều tầng lớp nhân dân, tạo động lực thúc đẩy các lĩnh vực kinh tế, xã hội phát triển với chất lượng, hiệu quả ngày càng cao; kịp thời phát hiện và các mô hình mới, cách làm hay, gương điển hình để tôn vinh, biểu dương, nhân rộng. Theo Ban Thi đua – khen thưởng Thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện chương trình phối hợp tuyên truyền, các cơ quan báo, đài trên địa bàn thành phố đã chú trọng xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, các tuyến tin bài, chương trình phát sóng với nhiều thể loại trên các lĩnh vực kinh tế – chính trị – xã hội, tập trung vào các điển hình trong lao động sản xuất, gương người tốt việc tốt, các điển hình sáng kiến; tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng… Qua đó, ngày càng có nhiều mô hình mới, cách làm hay được giới thiệu và nhân rộng, tạo sự lan tỏa rộng khắp trong các ngành, lĩnh vực và đời sống xã hội trên địa bàn thành phố. Nhấn mạnh vai trò của công tác phối hợp tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước và nhân rộng điển hình tiên tiến, bà Thân Thị Thư, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng: Công tác tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn mới cần quan tâm tới việc nhân rộng các cá nhân tiêu biểu, những mô hình hay, cách làm tốt gắn liển với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố. Theo bà Thân Thị Thư, việc lựa chọn cá nhân, tập thể để biểu dương, nhân rộng phải có sự thẩm định, đánh giá toàn diện để tạo sự thuyết phục và sức lan tỏa trong cộng đổng. Ngoài ra, công tác khen thưởng phải được thực hiện kịp thời, trong sáng, làm đòn bẩy để mọi tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của thành phố.
        Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Thành ủy và Ban Thi đua – Khen thưởng Thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết chương trình phối hợp công tác tuyên truyền phong trào thi đua và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2017 - 2018 với các đoàn thể, đơn vị thông tin trên địa bàn thành phố./.

Theo tuyengiao.vn

 

CÁC TIN KHÁC

Bắc Giang: Gắn thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với nhiệm vụ chính trị của địa phương

Học và làm theo Bác góp phần mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân

Bắc Giang: Thực hiện Chỉ thị 05 là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên

Hiệu quả thiết thực từ việc sinh hoạt dưới cờ ở Lâm Đồng

Vận dụng sáng tạo trong học và làm theo Bác ở khu vực miền Trung – Tây Nguyên

Chú trọng biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác

Bắc Giang đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Trao giải Cuộc thi “Bác Hồ với Thanh Hóa, Thanh Hóa làm theo lời Bác dạy”

Nơi lưu giữ những tình cảm của Bác Hồ với xứ Thanh

Làm theo gương Bác Hồ

Cái gì có lợi cho dân thì hết sức làm

Đồng bào Công giáo học tập và làm theo Bác

Học và làm theo Bác trên chính quê hương của Người

Khai trương Website học tập và làm theo gương bác (http://tthcm.viethanit.edu.vn)

Nội dung cơ bản của học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Góp phần tìm hiểu một số vấn đề về phong cách tư duy của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tấm gương đảng viên trẻ người Vân Kiều

Đảng bộ huyện Hải Lăng làm theo lời Bác

Nhân lên những tấm gương tiêu biểu về học và làm theo Bác

“Tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ mọi mặt và năng lực công tác; tận tâm với công việc, chủ động, sáng tạo, linh hoạt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao” Tổng truy cập 486817 "Tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ mọi mặt và năng lực công tác; tận tâm với công việc, chủ động, sáng tạo, linh hoạt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao"

 

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

 

Sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh lên sóng trực tiếp truyền hình Ai Cập

 
 

Nêu cao phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

 
 

Vận dụng phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII

 
 

Quảng Ninh:Sức lan tỏa từ Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ”

 
 

Phụ nữ Lạng Sơn: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 
 

Lạng Sơn: Tiếp tục tích cực chủ động triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh

 
 

"Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

 
 

Học tập và làm theo Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng

 
 

Đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương

 
 

Bình Thuận: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ

 
 

Mừng ngày sinh của Đảng, nhớ lời Bác dặn năm xưa

 
 

Chủ nghĩa yêu nước trong tư tưởng Hồ Chí Minh - sự hoà quyện giữa truyền thống và hiện đại

 
 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân tại Hiến pháp 1946

 
 

Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh để nâng cao hiệu quả tự phê bình và phê bình

 
 

Một số vấn đề trong xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh

 

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thiết kế: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị