DANH SÁCH LĨNH VỰC DỊCH VỤ
KINH TẾ - HẠ TẦNG
+ Cấp giấy phép xây dựng
TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH
+ Cấp GCN Đăng ký hộ kinh doanh
TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG
+ Cấp mới GCN QSD đất
+ Cấp đổi GCN QSD đất
+ Cấp lại GCN QSD đất
TƯ PHÁP
+ Cấp lại bản chính khai sinh
Y TẾ
+ Cấp CCHN Khám, chữa bệnh
Y TẾ DỰ PHÒNG
+ Cấp GCN đủ điều kiện ATTP
CẤP PHÉP XÂY DỰNG NHÀ Ở RIÊNG LẼ ĐÔ THỊ
ĐĂNG KÝ HỒ SƠ TRỰC TUYẾN
CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NHÀ Ở RIÊNG LẺ TẠI ĐÔ THỊ
Trình tự thực hiện:
 • Chủ đầu tư đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính cấp huyện;
 • Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, vào sổ tiếp nhận, lập phiếu hẹn (nếu không xử lý ngay trong buổi làm việc); chuyển hồ sơ đến Phòng Kinh tế - Hạ tầng thụ lý;
 • Công dân đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính cấp huyện

Cách thức thực hiện

 • Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

Thành phần, số lượng hồ sơ

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng
 • Bản sao được công chứng hoặc chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai
 • Hai bộ bản vẽ thiết kế, mỗi bộ gồm: Bản vẽ mặt bằng công trình, bản vẽ mặt bằng các tầng, bản vẽ mặt bằng, mặt cắt móng

Thời hạn giải quyết

 • 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

 • Cá nhân

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

 • Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện
 • Người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng
 • Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế - Hạ tầng

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

 •  Giấy phép xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế có đóng dấu của UBND cấp huyện hoặc văn bản trả lời đối với trường hợp không đủ điều kiện để cấp giấy phép xây dựng

Lệ phí

 • Lệ phí : 50.000 đồng

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

 • Phù hợp với: Quy hoạch chi tiết xây dựng, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị, thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
 • Đối với công trình xây dựng ở khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết, thì phải phù hợp với Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành;
 • Xuất trình giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu (hoặc các giấy tờ hợp pháp thay thế)
 • Nếu người ủy quyền yêu cầu thực hiện thủ tục thì phải có giấy ủy quyền hợp pháp

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

 • Luật Xây dựng ngày 26/11/ 2003;
 • Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng;
 • Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012  của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng;
 • Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;
 • Công văn số 3803/BQP ngày 28/7/2006 của Bộ Quốc phòng về việc quản lý các công trình xây dựng đảm bảo tĩnh không cho hoạt động bay, quản lý - bảo vệ vùng trời;
 • Quyết định số 266/QĐ-UBND ngày 25/02/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Ủy quyền cấp giấy phép xây dựng;
 • Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND ngày 23/5/2007 của UBND tỉnh Quảng Trị v/v Quy định, sửa đổi bổ sung và ban hành mới các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị./.
File đính kèm:
Đơn đề nghị cấp phép xây dựng nhà ở
ĐĂNG KÝ HỒ SƠ TRỰC TUYẾN