DANH SÁCH LĨNH VỰC DỊCH VỤ
KINH TẾ - HẠ TẦNG
+ Cấp giấy phép xây dựng
TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH
+ Cấp GCN Đăng ký hộ kinh doanh
TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG
+ Cấp mới GCN QSD đất
+ Cấp đổi GCN QSD đất
+ Cấp lại GCN QSD đất
TƯ PHÁP
+ Cấp lại bản chính khai sinh
Y TẾ
+ Cấp CCHN Khám, chữa bệnh
Y TẾ DỰ PHÒNG
+ Cấp GCN đủ điều kiện ATTP
ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH
ĐĂNG KÝ HỒ SƠ TRỰC TUYẾN
HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KINH DOANH HỘ KINH DOANH

Trình tự thực hiện:

 • Chủ hộ kinh doanh nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính UBND cấp huyện
 • Cán bộ tiếp nhận kiểm tra, nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và trao Giấy biên nhận
 • Chủ hộ kinh doanh nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính UBND cấp huyện

Cách thức thực hiện

 • Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

Thành phần, số lượng hồ sơ

 • Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân của cá nhân/ đại diện nhóm cá nhân/ đại diện hộ gia đình
 • Đối với ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình
 • Đối với ngành, nghề phải có vốn pháp định thì phải có bản sao hợp lệ văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền
 • Danh sách các cá nhân góp vốn (trường hợp hộ kinh doanh do một số cá nhân góp vốn thành lập)

Thời hạn giải quyết

 • 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

 • Cá nhân

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

 • Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện
 • Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh

Lệ phí

 • Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh: 18.000 đồng/ lần cấp

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

 • Người đại diện đăng ký kinh doanh là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên
 • Chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm
 • Không sử dụng quá mười lao động
 • Chủ hộ kinh doanh không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh khác hoặc là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác
 • Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh
 • Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp quy định
 • Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh
 • Chủ hộ kinh doanh xuất trình Giấy chứng minh nhân dân

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

 • Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về Đăng ký kinh doanh;
 • Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 sửa đổi, bổ sung TT số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ KH&ĐT hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại NĐ số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về ĐKKD
File đính kèm:
Giấy đề nghị Đăng ký kinh doanh và danh sách góp vốn
ĐĂNG KÝ HỒ SƠ TRỰC TUYẾN