DANH SÁCH LĨNH VỰC DỊCH VỤ
KINH TẾ - HẠ TẦNG
+ Cấp giấy phép xây dựng
TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH
+ Cấp GCN Đăng ký hộ kinh doanh
TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG
+ Cấp mới GCN QSD đất
+ Cấp đổi GCN QSD đất
+ Cấp lại GCN QSD đất
TƯ PHÁP
+ Cấp lại bản chính khai sinh
Y TẾ
+ Cấp CCHN Khám, chữa bệnh
Y TẾ DỰ PHÒNG
+ Cấp GCN đủ điều kiện ATTP
CẤP LẠI BẢN CHÍNH GIẤY KHAI SINH
ĐĂNG KÝ HỒ SƠ TRỰC TUYẾN
THỦ TỤC CẤP LẠI BẢN CHÍNH GIẤY KHAI SINH
Trình tự thực hiện:
 • Công dân đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính cấp huyện;
 • Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, vào sổ tiếp nhận, lập phiếu hẹn (nếu không xử lý ngay trong buổi làm việc); chuyển hồ sơ đến Phòng Tư pháp thụ lý;
 • Công dân đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính cấp huyện

Cách thức thực hiện

 • Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

Thành phần, số lượng hồ sơ

 • Tờ khai cấp lại bản chính giấy khai sinh
 • Bản sao Giấy chứng minh nhân dân và Sổ hộ khẩu
 • Bản sao từ Sổ đăng ký khai sinh (Đối với trường hợp Sổ gốc đăng ký khai sinh chỉ lưu tại cấp xã)
 • Bản chính khai sinh cũ (nếu còn)

Thời hạn giải quyết

 • Trong ngày làm việc (Trường hợp không thực hiện được trong ngày thì thời hạn không quá 3 ngày làm việc)

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

 • Cá nhân

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

 • Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện
 • Người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Trưởng phòng Tư pháp
 • Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

 • Giấy khai sinh (Bản chính - Cấp lại)

Lệ phí

 • Lệ phí cấp lại bản chính giấy khai sinh: 10.000 đồng/bản

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

 • Bản chính giấy khai sinh bị mất hoặc hư hỏng, không sử dụng được
 • Xuất trình giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu (hoặc các giấy tờ hợp pháp thay thế)
 • Nếu người ủy quyền yêu cầu thực hiện thủ tục thì phải có giấy ủy quyền hợp pháp

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

 • Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;
 • Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;
 • Quyết định số 2322/2006/QĐ-UBND ngày 24/10/2006 của UBND thành phố Hải Phòng ban hành Quy định về thủ tục, thời hạn và lệ phí giải quyết các việc về Hộ tịch, Lý lịch tư pháp, Công chứng, Chứng thực theo cơ chế "một cửa" trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 • Quyết định số 620/2008/QĐ-UBND ngày 16/04/2008 của UBND thành phố Hải Phòng về việc sửa đổi thu lệ phí đăng ký hộ tịch.
File đính kèm:
Tờ khai cấp lại bản chính giấy khai sinh
ĐĂNG KÝ HỒ SƠ TRỰC TUYẾN