DANH SÁCH LĨNH VỰC DỊCH VỤ
KINH TẾ - HẠ TẦNG
+ Cấp giấy phép xây dựng
TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH
+ Cấp GCN Đăng ký hộ kinh doanh
TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG
+ Cấp mới GCN QSD đất
+ Cấp đổi GCN QSD đất
+ Cấp lại GCN QSD đất
TƯ PHÁP
+ Cấp lại bản chính khai sinh
Y TẾ
+ Cấp CCHN Khám, chữa bệnh
Y TẾ DỰ PHÒNG
+ Cấp GCN đủ điều kiện ATTP
CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
GỬI ĐƠN TRỰC TUYẾN
CẤP ĐỔI, XÁC NHẬN BỔ SUNG GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
Trình tự thực hiện:
 • Chủ sử dụng đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính cấp huyện;
 • Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, vào sổ tiếp nhận, lập phiếu hẹn (nếu không xử lý ngay trong buổi làm việc); chuyển hồ sơ đến Phòng Tài nguyên - Môi trường thụ lý;
 • Công dân đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính cấp huyện

Cách thức thực hiện

 • Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

Thành phần, số lượng hồ sơ

 • Đơn đề nghị cấp đổi giấy CNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp;
 • Hồ sơ chứng nhận quyền sở hữu tài sản (Trường hợp yêu cầu bổ sung chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất).

Thời hạn giải quyết

 • Không quá bốn mươi lăm (45) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

 • Cá nhân

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

 • Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện
 • Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên - Môi trường, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

 •  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất và Quyết định

Lệ phí

 • Phí thẩm định: 50.000 đồng/hồ sơ;
 •  Lệ phí: 50.000 đồng/giấy (trường hợp có tài sản), 20.000 đồng (trường hợp không có tài sản));

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

 • Luật Đất đai;
 • Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;
 • Nghị định số  88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
 • Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
 • Thông tư số 16/2011/TT-BTNMT ngày 20/5/2011 quy định sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai;
 • Quyết định số 200/QĐ-UBND ngày 27/01/2011 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Quy định sửa đổi, bổ sung và ban hành mới một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;
 • Quyết định số 2005/QĐ-UBND ngày 25/10/2012 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quyết định thực hiện cơ chế một cửa liên thông đối với lĩnh vực đất đai tại UBND xã, phường, thị trấn./.
File đính kèm:
Mẫu số 02/ĐK-GCN
GỬI ĐƠN TRỰC TUYẾN