DANH SÁCH LĨNH VỰC DỊCH VỤ
KINH TẾ - HẠ TẦNG
+ Cấp giấy phép xây dựng
TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH
+ Cấp GCN Đăng ký hộ kinh doanh
TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG
+ Cấp mới GCN QSD đất
+ Cấp đổi GCN QSD đất
+ Cấp lại GCN QSD đất
TƯ PHÁP
+ Cấp lại bản chính khai sinh
Y TẾ
+ Cấp CCHN Khám, chữa bệnh
Y TẾ DỰ PHÒNG
+ Cấp GCN đủ điều kiện ATTP
ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Trước hết muốn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, công dân cần phải có tài khoản, nếu công dân chưa có tài khoản kích vào đăng ký để tạo mới, gồm các bước sau:

  • Chọn đăng ký tài khoản, xuất hiện form đăng ký tài khoản người dùng.
  • Sau khi đã điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu, kích vào nút đăng ký tài khoản.
  • Sau khi bấm chọn đăng ký, hệ thống xuất hiện form thông tin, bấm chọn nút kích hoạt để hoàn tất.
  • Đăng nhập bằng tài khoản vừa đăng ký để sử dụng hệ thống


Sau khi đăng ký tài khoản, công dân đăng nhập vào hệ thống trang web để sử dụng Dịch vụ công trực tuyến, gồm các bước:

  • Chọn dịch vụ từ danh sách dịch vụ (danh sách dịch vụ nằm bên trái).
  • Kích vào nút Đăng ký hồ sơ, xuất hiện form Dịch vụ hành chính công
  • Sau khi đã điền đầy đủ thông tin một cách chính xác, kích nút Cập nhật nội dung hồ sơ để hoàn tất
File đính kèm:
Tài liệu hướng dẫn đăng ký hồ sơ trực tuyến