Chào mừng các bạn đến với website Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quảng Trị
Giới thiệu: Danh bạ điện thoại
Danh bạ điện thoại
STT Họ và tên Chức vụ ĐT cơ quan Di động
1 Dương Mạnh Tường Chi cục trưởng 0233.3852.537 0989.442.171
0913.458.560
2 Lê Hồng Tiên Phó Chi cục trưởng 0233.3858789 01275.846.846
3 Trần Văn Cần Phó Chi cục trưởng 0233.3553551 0913.421.819
4 Thái Thị Khuyến TP. Hành chính – Tổng hợp 0233.3569979 0982.133.126
5 Lê Thế Hưng Kế toán 0233.3851572 0905.032.357
0942.715.607
6 Trần Ngọc Toản Lái xe 0233.3851572 0982.009.538
7 Nguyễn Thị Vân Văn thư 0233.3569.979 0966.832.579
8 Nguyễn Thị Hường PTP Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng 0233.3553995 0914.624.268
9 Nguyễn Thị Thanh CV. phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng 0233.3553995  
10 Nguyễn Lê Hùng CV. phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng 0233.3553995 0914.561.982
11 Nguyễn Tư PTP. Quản lý Đo lường 0233.3521.599 0947.744.573
12 Võ Anh Dũng CV phòng Quản lý Đo lường 0233.3521.599 0949.124.579
Thống kê truy cập
842527
8
Cơ quan chủ quản: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 84.53.857030. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.
Ghi rõ nguồn  khi sử dụng thông tin từ website này