ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG
Hướng dẫn đăng ký hồ sơ trực tuyến
Trước hết muốn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, doanh nghiệp nhập khẩu cần phải có tài khoản, nếu công dân chưa có tài khoản kích vào đăng ký để tạo mới, gồm các bước sau:
  • Chọn đăng ký tài khoản, xuất hiện form đăng ký tài khoản người dùng.
  • Sau khi đã điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu, kích vào nút đăng ký tài khoản.
  • Sau khi bấm chọn đăng ký, hệ thống xuất hiện form thông tin, bấm chọn nút kích hoạt để hoàn tất.
  • Đăng nhập bằng tài khoản vừa đăng ký để sử dụng hệ thống