ĐĂNG NHẬP
Tên truy cập
Mật khẩu:
Lưu cho lần sau
HÌNH ẢNH LIÊN KẾT
 
DANH SÁCH VĂN BẢN DO CÁC ĐƠN VỊ CẬP NHẬT
STT Số hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành File
1 3320/QĐ-UBND
Ban hành: 27/12/2016
QĐ v/v Công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị UBND tỉnh Quảng Trị
2 249/QĐ-SKHCN
Ban hành: 19/9/2016
Quyết định Ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
3 2057/QĐ-UBND
Ban hành: 30/8/2016
Quyết định v/v Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016 - 2020 UBND tỉnh Quảng Trị
4 1984/QĐ-UBND
Ban hành: 17/9/2015
Quyết định V/v thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực: Công thương, Xây dựng thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị UBND tỉnh
5 1887/QĐ-UBND
Ban hành: 07/9/2015
Quyết định v/v Công bố các thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi thuộc lĩnh vực Công thương áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị UBND tỉnh
6 1888/QĐ-UBND
Ban hành: 07/9/2015
Quyết định v/v Công bố thủ tục hành chính sửa đổi thuộc lĩnh vực Công thương áp dụng tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị UBND tỉnh
7 1580/UBND
Ban hành: 29/7/2015
Quyết định v/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung: TTHC bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương UBND tỉnh
8 757/QĐ-UBND
Ban hành: 01/4/2014
QĐ về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị UBND tỉnh
9 1541/QĐ-CT
Ban hành: 28/8/2013
Về việc Công bố các thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực Công thương áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị UBND tỉnh Quảng Trị
10 1522/QĐ-CT
Ban hành: 26/8/2013
v/v Công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương UBND tỉnh
11 2935/QĐ-TĐC
Ban hành: 05/7/2013
Về việc cấp Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước Tổng cục Tiêu chuẩn- Đo lường- Chất lượng
12 634/QĐ-CT
Ban hành: 22/4/2013
QĐ công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc lĩnh vực Công Thương áp dụng tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị UBND tỉnh Quảng Trị
13 633/QĐ-CT
Ban hành: 22/4/2013
QĐ công bố các thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực Công thương áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị UBND tỉnh Quảng Trị
14 867/SYT-NVY
Ban hành: 29/11/2012
Về việc phối hợp tổ chức bổ sung Vitamin A đợt II năm 2012 Sở Y Tế
15 871/CV-SYT
Ban hành: 29/11/2012
Về việc chi trả chế độ phụ cấp độc hại cho cán bộ y tế xã, phường, thị trấn Sở Y Tế
16 861/SYT-CV
Ban hành: 28/11/2012
Thông báo V/v bảo vệ đề tài nghiên cứu khoa học năm 2012 Sở Y Tế
17 88/QĐ – SCT
Ban hành: 27/11/2012
QĐ kiện toàn Ban Chỉ đạo ISO của Sở Công Thương Quảng Trị Sở Công Thương Quảng Trị
18 862/SYT
Ban hành: 27/11/2012
Về việc bàn giao trụ sở làm việc Sở Y Tế
19 855/SYT-QLD
Ban hành: 23/11/2012
Về việc báo cáo nhân lực dược Sở Y Tế
20 856/SYT-QLD
Ban hành: 23/11/2012
Về việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh Sở Y Tế
21 857/SYT-QLD
Ban hành: 23/11/2012
V/v thông tin liên quan đến tính an toàn của thuốc có chứa Trimetazidin Sở Y tế Quảng Trị
22 1615/QĐ-CT
Ban hành: 11/9/2012
Quyết định V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền của Sở Y tế tỉnh Quảng Trị UBND tỉnh Quảng Trị
23 12/2012/QĐ-UBND
Ban hành: 28/8/2012
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị UBND tỉnh Quảng Trị
24 1517/QĐ-BĐH
Ban hành: 28/8/2012
Quyết định Thành lập Văn phòng thường trực Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2012-2015 UBND tỉnh Quảng Trị
25 1387/QĐ-UBND
Ban hành: 06/8/2012
Quyết định V/v Phê duyệt dự toán quan trắc, điện báo khí tượng thủy văn phục vụ công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2012 UBND tỉnh Quảng Trị
26 11/ 2012/QĐ-UBND
Ban hành: 28/7/2012
V/v Ban hành Quy chế mẫu công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Trị UBND tỉnh Quảng Trị
27 103/QĐ-CT
Ban hành: 16/01/2012
Quyết định về việc công bố bộ thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị UBND tỉnh Quảng
28 26/2011/QĐ-UBND
Ban hành: 05/9/2011
Quyết định về việc Ban hành Quy chế quản lý các đề tài, dự án khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Trị UBND tỉnh Quảng Trị
29 782/QĐ-UBND
Ban hành: 27/4/2011
Quyết định về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2011 - 2016 UBND tỉnh Quảng Trị
30 1494/QĐ-TĐC
Ban hành: 07/9/2010
QĐ về việc cấp Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Cổng giao tiếp ISO tỉnh Quảng Trị
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 84.233.3850392.
Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc, Chrome.