ĐĂNG NHẬP
Tên truy cập
Mật khẩu:
Lưu cho lần sau
HÌNH ẢNH LIÊN KẾT
 
Đơn vị: SỞ NỘI VỤ
Thông tin chung Phòng, đơn vị trực thuộc Tài liệu HTQLCL
Thi đua - Khen thưởng cấp tỉnh
Thông tin chung Mục đích Phạm vi áp dụng Căn cứ pháp lý/Tài liệu viện dẫn Thuật ngữ - Định nghĩa Nội dung Hồ sơ/Biểu mẫu
Đơn vị ban hành Sở Nội vụ
Loại tài liệu Thủ tục
Lĩnh vực Các quy trình chuyên môn
Mã số QT-TĐKT1
Ngày ban hành 01/9/2012
Lần ban hành 1
Người soạn thảo Trần Thắng Bình
Người kiểm tra, soát xét Hoàng Văn Mai
Người phê duyệt Phan Hữu Xuấn
File đính kèm

Cổng giao tiếp ISO tỉnh Quảng Trị
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 84.233.3850392.
Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc, Chrome.