ĐĂNG NHẬP
Tên truy cập
Mật khẩu:
Lưu cho lần sau
HÌNH ẢNH LIÊN KẾT
 
Đơn vị: SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thông tin chung Phòng, đơn vị trực thuộc Tài liệu HTQLCL
Cấp giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế
Thông tin chung Mục đích Phạm vi áp dụng Căn cứ pháp lý/Tài liệu viện dẫn Thuật ngữ - Định nghĩa Nội dung Hồ sơ/Biểu mẫu
Đơn vị ban hành Sở Khoa học và Công nghệ
Loại tài liệu
Lĩnh vực Năng lượng nguyên tử
Mã số TT.ATKSBX.02
Ngày ban hành 22/7/2010
Lần ban hành 1
Người soạn thảo
Người kiểm tra, soát xét
Người phê duyệt
File đính kèm

Cổng giao tiếp ISO tỉnh Quảng Trị
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 84.233.3850392.
Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc, Chrome.