ĐĂNG NHẬP
Tên truy cập
Mật khẩu:
Lưu cho lần sau
HÌNH ẢNH LIÊN KẾT
 
Đơn vị: UBND THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ
Thông tin chung Phòng, đơn vị trực thuộc Tài liệu HTQLCL
Quy trình Cấp phép xây dựng công trình và nhà ở đô thị
Thông tin chung Mục đích Phạm vi áp dụng Căn cứ pháp lý/Tài liệu viện dẫn Thuật ngữ - Định nghĩa Nội dung Hồ sơ/Biểu mẫu
Đơn vị ban hành UBND thành phố Đông Hà
Loại tài liệu
Lĩnh vực Quản lý đô thị
Mã số QT.QD.01
Ngày ban hành 10/3/2010
Lần ban hành 2
Người soạn thảo
Người kiểm tra, soát xét
Người phê duyệt
File đính kèm

Cổng giao tiếp ISO tỉnh Quảng Trị
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 84.233.3850392.
Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc, Chrome.