ĐĂNG NHẬP
Tên truy cập
Mật khẩu:
Lưu cho lần sau
HÌNH ẢNH LIÊN KẾT
 
Đơn vị: SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thông tin chung Phòng, đơn vị trực thuộc Tài liệu HTQLCL
Quy trình kiểm soát nội bộ
Thông tin chung Mục đích Phạm vi áp dụng Căn cứ pháp lý/Tài liệu viện dẫn Thuật ngữ - Định nghĩa Nội dung Hồ sơ/Biểu mẫu
Đơn vị ban hành Sở Khoa học và Công nghệ
Loại tài liệu Quy trình
Lĩnh vực Quản lý nội bộ
Mã số ISO.QT.01
Ngày ban hành 05/4/2018
Lần ban hành 4
Người soạn thảo Trần Bình Nhân
Người kiểm tra, soát xét Trần Thiềm
Người phê duyệt Trần Ngọc Lân
File đính kèm

Cổng giao tiếp ISO tỉnh Quảng Trị
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 84.233.3850392.
Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc, Chrome.