ĐĂNG NHẬP
Tên truy cập
Mật khẩu:
Lưu cho lần sau
HÌNH ẢNH LIÊN KẾT
 
DANH SÁCH TÀI LIỆU HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DO CÁC ĐƠN VỊ BAN HÀNH
STT Mã số Ngày ban hành Lần ban hành Tên tài liệu Đơn vị ban hành
1 QT-SCT-46 20/5/2013 1 Quy trình cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm Sở Công thương
2 QT-SCT-44 20/5/2013 1 Quy trình cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm Sở Công thương
3 QT-SCT-43 20/5/2013 1 Quy trình cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (trong sản xuất, chế biến) thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương Sở Công thương
4 QT-SCT-32 01/11/2012 1 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán lẻ LPG chai Sở Công thương
5 QT-SCT-23 01/11/2012 1 Cấp mới; Cấp sửa đổi, bổ sung; Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hoá chất thuộc danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp Sở Công thương
6 QT-SCT-12 01/11/2012 1 Thực hiện cuộc thanh tra Sở Công thương
7 QT-SCT-09 01/11/2012 2 Xây dựng Chương trình/Kế hoạch công tác trọng tâm Sở Công thương
8 QT-SCT-35 01/11/2012 1 Phê duyệt nội quy trung tâm thương mại và siêu thị Sở Công thương
9 QT-SCT-30 01/11/2012 1 Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực Sở Công thương
10 QT-SCT-39 01/11/2012 1 Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung Sở Công thương
11 QT-SCT-16 01/11/2012 1 Thẩm định các đề án khuyến công Sở Công thương
12 QT-SCT-17 01/11/2012 1 Cấp phép sản xuất rượu Sở Công thương
13 QT-SCT-15 01/11/2012 1 Tham gia ý kiến về TKCS dự án đầu tư khai thác, chế biến khoáng sản rắn Sở Công thương
14 QT-SCT-40 01/11/2012 1 Xác nhận đăng ký khuyến mại Sở Công thương
15 QT-SCT-03 01/11/2012 1 Đánh giá chất lượng nội bộ Sở Công thương
16 QT-SCT-37 01/11/2012 1 Cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp Sở Công thương
17 QT-SCT-25 01/11/2012 1 Cấp thông báo xác nhận công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng Sở Công thương
18 QT-SCT-07 01/11/2012 1 Đào tạo bồi dưỡng công chức viên chức Sở Công thương
19 QT-SCT-41 01/11/2012 1 Đăng ký tổ chức Hội chợ Sở Công thương
20 QT-SCT-01 01/11/2012 1 Kiểm soát tài liệu Sở Công thương
21 QT-SCT-20 01/11/2012 1 Thẩm định phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất đối với các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh sử dụng cất trữ và bảo quản hóa chất nguy hiểm thuộc nhóm C Sở Công thương
22 QT-SCT-19 01/11/2012 1 Cấp Giấy xác nhận khai báo hóa chất sản xuất Sở Công thương
23 QT-SCT-16 01/11/2012 1 Quy trình thẩm định các đề án khuyến công Sở Công thương
24 QT-SCT-24 01/11/2012 1 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn của (trạm nạp LPG vào chai; ô tô; trạm cấp LPG) Sở Công thương
25 QT-SCT-08 01/11/2012 1 Quản lý văn bản Sở Công thương
26 QT-SCT-33 01/11/2012 1 Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ thuốc lá Sở Công thương
27 QT-SCT-02 01/11/2012 1 Kiểm soát hồ sơ Sở Công thương
28 QT-SCT-38 01/11/2012 1 Cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương mại nước ngoài tại Việt Nam Sở Công thương
29 QT-SCT-34 01/11/2012 1 Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn rượu Sở Công thương
30 QT-SCT-36 01/11/2012 1 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá Sở Công thương
31 QT-SCT-31 01/11/2012 1 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu đối với cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu Sở Công thương
32 QT-SCT-06 01/11/2012 1 Đánh giá cán bộ công chức viên chức Sở Công thương
33 QT-SCT-18 01/11/2012 1 Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp Sở Công thương
34 QT-SCT-05 01/11/2012 1 Họp xem xét của Lãnh đạo về hệ thống quản lý chất lượng Sở Công thương
35 QT-SCT-26 01/11/2012 1 Tham gia ý kiến TKCS công trình điện Sở Công thương
36 QT-SCT-21 01/11/2012 1 Cấp mới, cấp sửa đổi, bổ sung; cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hoá chất thuộc danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp Sở Công thương
37 QT-SCT-04 01/11/2012 1 Kiểm soát không phù hợp, khắc phục phòng ngừa và cải tiến Sở Công thương
38 QT-SCT-17 01/11/2012 1 Quy trình cấp phép sản xuất rượu công nghiệp có quy mô dưới 3 triệu lít/năm Sở Công thương
39 QT-SCT-15 01/11/2012 1 Tham gia ý kiến về TKCS dự án đầu tư khai thác, chế biến khoáng sản rắn Sở Công thương
40 STCL-QT-SCT-01 01/11/2012 1 Sổ tay chất lượng TCVN/ISO 9001:2008 Sở Công thương
41 QT-SCT-10 01/11/2012 1 Xử lý khiếu nại Sở Công thương
42 QT-SCT-14 01/11/2012 1 Thẩm định hồ sơ thành lập, mở rộng hoặc bổ sung cụm công nghiệp Sở Công thương
43 QT-SCT-29 01/11/2012 1 Thẩm định cấp Giấy phép HĐĐL đối với lĩnh vực phân phối, bán lẻ điện nông thôn Sở Công thương
44 QT-SCT-22 01/11/2012 1 Cấp mới; Cấp sửa đổi, bổ sung; Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoá chất thuộc danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp Sở Công thương
45 QT-SCT-11 01/11/2012 1 Xử lý tố cáo Sở Công thương
46 QT-SCT-13 01/11/2012 1 Xử lý vi phạm hành chính Sở Công thương
47 QT-QUY 01/9/2012 1 Lĩnh vực Quỹ Sở Nội vụ
48 QT-TCBM 01/9/2012 1 Thẩm định việc thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức sự nghiệp Nhà nước Sở Nội vụ
49 QT-TĐKT2 01/9/2012 1 Khen thưởng - Thi đua cấp Trung ương Sở Nội vụ
50 QT-HOI 01/9/2012 1 Lĩnh vực Hội Sở Nội vụ
Trang: 1 2

Cổng giao tiếp ISO tỉnh Quảng Trị
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 84.233.3850392.
Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc, Chrome.