ĐĂNG NHẬP
Tên truy cập
Mật khẩu:
Lưu cho lần sau
HÌNH ẢNH LIÊN KẾT
 
Đơn vị: SỞ CÔNG THƯƠNG
Thông tin chung Phòng, đơn vị trực thuộc Tài liệu HTQLCL
Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Công thương
STT Ký mã hiệu Tên phòng, đơn vị Điện thoại
1 Văn phòng Sở 0233.3852265
2 Phòng Quản lý Công nghiệp 0233.3551393
3 Thanh tra Sở 0233.3552793
4 Phòng Kinh tế- Kỹ thuật- Môi trường 0233.3850824
5 Phòng Quản lý Điện năng 0233.3854724
6 Phòng Quản lý Thương mại 0233.3853473
7 Phòng Xuất nhập khẩu &Hội nhập kinh tế 0233.3856327
8 Phó Giám đốc - Quốc Hồ Hiệp Nghĩa (Phụ trách lĩnh vực công nghiệp) 0233.3854712
9 Giám đốc Sở - Lê Quang Vĩnh 0233.3853897
10 Phó Giám đốc - Phạm Văn Minh (Phụ trách lĩnh vực thương mại) 0233.3554373
11 Phó Giám đốc - Nguyễn Viết Thế (Phụ trách lĩnh vực quản lý thị trường) 0233.3855800
12 Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại 0233.3563399
13 Quản lý thị trường tỉnh (Chi cục) 0233.3550240

Cổng giao tiếp ISO tỉnh Quảng Trị
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 84.233.3850392.
Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc, Chrome.