ĐĂNG NHẬP
Tên truy cập
Mật khẩu:
Lưu cho lần sau
HÌNH ẢNH LIÊN KẾT
 
Đơn vị: SỞ CÔNG THƯƠNG
Thông tin chung Phòng, đơn vị trực thuộc Tài liệu HTQLCL
Thông tin chung Sở Công thương
Tên đơn vị Sở Công thương
Cấp Sở, ngành
Mã hiệu SCT
Năm áp dụng ISO 2010
Địa chỉ Đường Hùng Vương (nối dài) - Thành phố Đông Hà - Quảng Trị
Điện thoại 0233.3852265 Fax: 0233.3852265
Email congthuongt@congthuong-quangtri.gov.vn
Website http://www.congthuong-quangtri.gov.vn/
Thủ trưởng

Cổng giao tiếp ISO tỉnh Quảng Trị
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 84.233.3850392.
Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc, Chrome.