ĐĂNG NHẬP
Tên truy cập
Mật khẩu:
Lưu cho lần sau
HÌNH ẢNH LIÊN KẾT
 
Đơn vị: SỞ XÂY DỰNG
Thông tin chung Phòng, đơn vị trực thuộc Tài liệu HTQLCL
Thông tin chung Sở Xây dựng
Tên đơn vị Sở Xây dựng
Cấp Sở, ngành
Mã hiệu SXD
Năm áp dụng ISO
Địa chỉ Số 91 Trần Hưng Đạo Thành phố Đông Hà tỉnh Quảng Trị
Điện thoại 0233 3857489 Fax: 0233 3857489
Email
Website
Thủ trưởng

Cổng giao tiếp ISO tỉnh Quảng Trị
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 84.233.3850392.
Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc, Chrome.