ĐĂNG NHẬP
Tên truy cập
Mật khẩu:
Lưu cho lần sau
HÌNH ẢNH LIÊN KẾT
 
Đơn vị: UBND THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ
Thông tin chung Phòng, đơn vị trực thuộc Tài liệu HTQLCL
Thông tin chung UBND thành phố Đông Hà
Tên đơn vị UBND thành phố Đông Hà
Cấp Huyện, thị xã, thành phố
Mã hiệu
Năm áp dụng ISO
Địa chỉ 01-Huyền Trân Công Chúa, Thành phố Đông Hà
Điện thoại 0233.3852.157 Fax: 0233.3852.157
Email dongha@quangtri.gov.vn
Website htttp://dongha.quangtri.gov.vn
Thủ trưởng

Cổng giao tiếp ISO tỉnh Quảng Trị
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 84.233.3850392.
Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc, Chrome.