ĐĂNG NHẬP
Tên truy cập
Mật khẩu:
Lưu cho lần sau
HÌNH ẢNH LIÊN KẾT
 
Đơn vị: SỞ Y TẾ
Thông tin chung Phòng, đơn vị trực thuộc Tài liệu HTQLCL
Thông tin chung Sở Y Tế
Tên đơn vị Sở Y Tế
Cấp Sở, ngành
Mã hiệu SYT
Năm áp dụng ISO
Địa chỉ 34 Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại 0233.3852583 Fax: 0233.3852583
Email info@dohquangtri.gov.vn
Website dohquangtri.gov.vn
Thủ trưởng

Cổng giao tiếp ISO tỉnh Quảng Trị
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 84.233.3850392.
Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc, Chrome.