ĐĂNG NHẬP
Tên truy cập
Mật khẩu:
Lưu cho lần sau
HÌNH ẢNH LIÊN KẾT
 
Đơn vị: SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Thông tin chung Phòng, đơn vị trực thuộc Tài liệu HTQLCL
Thông tin chung Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Tên đơn vị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp Sở, ngành
Mã hiệu SNN
Năm áp dụng ISO 2011
Địa chỉ 256 Lê Duẩn - Đông Hà - Quảng Trị
Điện thoại 0233.3852573 Fax: 0233.3852573
Email sonnptnt@quangtri.gov.vn
Website sonongnghiepvaptntquangtri.gov.vn
Thủ trưởng

Cổng giao tiếp ISO tỉnh Quảng Trị
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 84.233.3850392.
Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc, Chrome.