Đăng nhập  
KHOA HỌC Y DƯỢC
HỎI ĐÁP VỀ PHÁP LUẬT
KHOA HỌC KỸ THUẬT
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
KỸ THUẬT NUÔI CÁC LOÀI GIA SÚC KHÁC
 
CƠ SỞ DỮ HỎI - ĐÁP KHOA HỌC KỸ THUẬT
Xin hỏi trồng rừng bằng gốc tre như thế nào?
Xin hỏi trồng rừng bằng hạt như thế nào?
Xin hỏi trồng rừng tre bằng cây mẹ như thế nào?
Xin hỏi trong sản xất rau sạch thì việc phòng trừ sâu bệnh như thế nào?
Xin hỏi trồng sắn xen với lạc với kích thước bao nhiêu là phù hợp? Xin cho biết kỹ thuật trồng lạc xen sắn?
Xin hỏi trong sản xuất giống tôm càng xanh thường xây dựng hai hình dạng bể nuôi, bể tròn đáy chóp nón cụt và bể hình chữ nhật, loại bể nào sản xuất tốt hơn?
Xin hỏi trước khi cho vào máy ấp, trứng đà điểu được bảo quản ra sao?
Xin hỏi tuổi động dục của đà điểu vào lúc nào?
Xin hỏi tuổi thọ của roi tre bao lâu? Phải trải qua mấy giai đoạn?
Xin hỏi tuổi thọ mỗi loại ong là bao nhiêu?
Xin hỏi vai trò của ánh sáng đối với đời sống cây lúa?
Xin hỏi vai trò của đất đối với cây trồng? Thế nào gọi là đất tốt?
Xin hỏi vai trò của nhiệt độ đối với đời sống cây lúa?
Xin hỏi vai trò của nước đối với đời sống cây lúa?
Xin hỏi vai trò một số loại dinh dưỡng chính?
Xin hỏi vai trò và nhiệm vụ của ong chúa trong đàn ong như thế nào?
Xin hỏi vai trò và nhiệm vụ của ong đực trong đàn nhu thế nào?
Xin hỏi vai trò và nhiệm vụ của ong thợ trong đàn như thế nào?
Xin hỏi về bệnh bạc lá và cách phòng trừ bệnh bạc lá ở cây lúa?
Xin hỏi về bệnh cháy bìa lá và cách phòng trừ bệnh cháy bìa lá ở cây lúa?
Xin hỏi về bệnh cháy lá ở lúa?
Xin hỏi về bệnh đạo ôn và cách phòng trừ bệnh đạo ôn ở cây lúa?
Xin hỏi về bệnh đạo ôn và cách phòng trừ bệnh đạo ôn ở lúa?
Xin hỏi về bệnh đốm nâu ở cây lúa?
Xin hỏi về bệnh đốm nâu và cách phòng trừ bệnh đốm nâu ở cây lúa?
Xin hỏi về bệnh đốm vòng ở lúa?
Xin hỏi về bệnh hoa cúc ở lúa và cách phòng trừ?
Xin hỏi về bệnh hoa cúc và cách phòng trừ bệnh hoa cúc ở cây lúa?
Xin hỏi về bệnh khô vằn ở lúa và cách phòng trừ?
Xin hỏi về bệnh khô vằn và cách phòng trừ bệnh khô vằn ở cây lúa?
Trang 305 / 312 |< << >> >|

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ
Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị