Đăng nhập  
KHOA HỌC Y DƯỢC
HỎI ĐÁP VỀ PHÁP LUẬT
-   Đăng ký Hộ tịch, Hộ khẩu, CMND
-   Hệ thống luật đất đai
-   Luật sở hữu trí tuệ
-   Luật Doanh nghiệp
-   Luật ban hành Văn bản quy phạm
-   Luật thừa kế
KHOA HỌC KỸ THUẬT
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
KỸ THUẬT NUÔI CÁC LOÀI GIA SÚC KHÁC
 
HỎI ĐÁP VỀ PHÁP LUẬT: Hệ thống luật đất đai
Các ông quản lý ruộng đất xã, đội trưởng, Bí thư chi bộ tự nhiên chia gần 50% ao của gia đình tôi cho người khác. Tôi phải yêu cầu ai phán xử và sau đó nếu cán bộ đảng viên làm sai thì có bị xử lý hay không?
Các ông quản lý ruộng đất xã, đội trưởng, Bí thư chi bộ tự nhiên chia gần 50% ao của gia đình tôi cho người khác. Tôi phải yêu cầu ai phán xử và sau đó nếu cán bộ đảng viên làm sai thì có bị xử lý hay không?
Điều 125- Trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép
Điều 25- Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
Điều 30- Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh
Điều 37- Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
Điều 48- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Điều 56- Giá đất do Nhà nước quy định
Điều 57- Tư vấn giá đất
Điều 66- Đất sử dụng ổn định lâu dài
Điều 708. Nội dung chủ yếu của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Điều 709. Nghĩa vụ của bên chuyển quyền sử dụng đất
Điều 727. Thế chấp quyền sử dụng đất
Điều 77- Đất rừng đặc dụng
Điều 88- Đất xây dựng trụ sở cơ quan, xây dựng công trình sự nghiệp
Điều 94- Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
Điều 10- Những bảo đảm cho người sử dụng đất
Điều 100- Đất có các công trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ
Điều 101- Đất làm nghĩa trang, nghiã địa
Điều 102- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối mặt nước chuyên dùng
Điều 103- Quản lý đất chưa sử dụng
Điều 104- Đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng
Điều 105- Quyền chung của người sử dụng đất
Điều 106- Quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; quyền thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất; quyền được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất
Điều 107- Nghĩa vụ chung của người sử dụng đất
Điều 108- Quyền lựa chon hình thức giao đất, thuê đất
Điều 109- quyền và nghĩa vụ của tổ chức sử dụng được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất
Điều 11- Nguyên tắc sử dụng đất
Điều 110- Quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất
Điều 111- Quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế sử dụng đất thuê
Trang 1 / 7 |< << >> >|

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ
Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị