Đăng nhập  
KHOA HỌC Y DƯỢC
HỎI ĐÁP VỀ PHÁP LUẬT
-   Đăng ký Hộ tịch, Hộ khẩu, CMND
-   Hệ thống luật đất đai
-   Luật sở hữu trí tuệ
-   Luật Doanh nghiệp
-   Luật ban hành Văn bản quy phạm
-   Luật thừa kế
KHOA HỌC KỸ THUẬT
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
KỸ THUẬT NUÔI CÁC LOÀI GIA SÚC KHÁC
 
HỎI ĐÁP VỀ PHÁP LUẬT: Luật Doanh nghiệp
Ai có quyền quyền lựa chọn công ty, phê duyệt phương án chuyển đổi sở hữu, phê duyệt giá trị công ty và quyết định chuyển đổi sở hữu?
Ai có thể thành lập công ty TNHH một thành viên?
Ai được coi là người quản lý doanh nghiệp?
Ai là chủ sỡ hữu công ty nhà nước?
Bộ phận giúp việc có cơ cấu và chức năng gì?
Các ngành, nghề kinh doanh đòi hỏi phải có vốn pháp định là những ngành, nghề nào?
Các quyền và nghĩa vụ của hợp tác xã trong lĩnh vực quản lý tài sản và tài chính của hợp tác xã được quy định cụ thể như thế nào?
Chủ sở hữu nhà nuớc đối với công ty nhà nước có quyền và nghĩa vụ gì?
Cổ đông phổ thông trong công ty cổ phần có những quyền và nhiệm vụ gì?
Cổ đông sáng lập có quyền và nghĩa vụ gì đặc biệt so với cổ đông khác?
Có được đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân không? Việc thừa kế trong trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết thì xử lý như thế nào?
Có phải chủ doanh nghiệp tư nhân có thể cho thuê hoặc bán doanh nghiệp của mình không? Nếu có thì phải làm thủ tục gì?
Cơ quan nhà nước nào có quyền thành lập công ty TNHH một thành viên?
Cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm gì đối với công ty nhà nước?
Có thể đăng ký kinh doanh qua mạng được không?
Có thể góp vốn bằng các loại tài sản nào? Có thể dùng quyền sử dụng đất để góp vốn không? Người góp vốn phải làm thủ tục gì đối với tài sản góp vốn vào Công ty?
Công ty cổ phần nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước có hai thành viên trở lên được thành lập mới và đăng ký kinh doanh theo thủ tục nào?
Công ty hợp danh có những đặc điểm gì?
Công ty nhà nước có những loại vốn và tài sản nào?
Công ty nhà nước giữ quyền chi phối doanh nghiệp khác là gì?
Công ty nhà nước với công ty do mình đầu tư và nắm giữ toàn bộ vốn điều lệ có quan hệ như thế nào?
Công ty TNHH theo Luật Doanh nghiệp khác công ty TNHH theo Luật công ty (1990) như thế nào?
Để bảo vệ quyền lợi cho mình trong quá trình giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp, chủ nợ của doanh nghiệp có những quyền gì và phải thực hiện những nghĩa vụ nào?
Dịch vụ pháp lý bao gồm những ngành, nghề nào? Doanh nghiệp muốn hoạt động kinh doanh dịch vụ pháp lý cần có những điều kiện gì?
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Điều 10. Điều lệ công ty
Điều 10: Tên trùng và tên gây nhầm lẫn
Điều 103. Bán doanh nghiệp tư nhân
Điều 109. Chuyển đổi công ty
Điều 114: Nội dung quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp
Trang 1 / 28 |< << >> >|

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ
Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị