Đăng nhập  
KHOA HỌC Y DƯỢC
HỎI ĐÁP VỀ PHÁP LUẬT
-   Đăng ký Hộ tịch, Hộ khẩu, CMND
-   Hệ thống luật đất đai
-   Luật sở hữu trí tuệ
-   Luật Doanh nghiệp
-   Luật ban hành Văn bản quy phạm
-   Luật thừa kế
KHOA HỌC KỸ THUẬT
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
KỸ THUẬT NUÔI CÁC LOÀI GIA SÚC KHÁC
 
HỎI ĐÁP VỀ PHÁP LUẬT: Luật sở hữu trí tuệ
Hãy cho biết thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp hiện nay của Việt Nam được quy định như thế nào?
Hãy cho biết thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hóa ở Việt Nam?
Các doanh nghiệp ở Việt Nam có thể đăng ký nhãn hiệu hàng hóa ra nước ngoài hay không? Làm thế nào để đăng ký được?
Có những điểm khác nhau giữa các quy định hiện hành của Việt Nam và Hiệp định Thương mại Việt - Mỹ về đăng ký độc quyền bằng sáng chế. Vậy việc giải quyết khác biệt này được giải quyết như thế nào?
Đối tượng quyền sở hữu công nghiệp được Nhà nước bảo hộ bao gồm những đối tượng nào?
Hãy cho biết hành vi nào được coi là chiếm đoạt thông tin bí mật?
Hãy cho biết những điểm khác nhau giữa Hiệp định Thương mại Việt - Mỹ và quy chế hiện hành của Việt Nam về bảo hộ kiểu dáng công nghiệp sẽ được xử lý như thế nào?
Hãy cho biết quy trình đăng ký nhãn hiệu hàng hóa theo Hiệp định Thương mại Việt - Mỹ.
Hãy cho biết thông tin nào được coi là thông tin mật theo quy định của Hiệp định Thương mại Việt – Mỹ?
Hãy cho biết thủ tục đăng ký độc quyền sáng chế hiện nay ở Việt Nam.
Hãy cho biết thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hóa ở Việt Nam?
Hiệp định quy định như thế nào về thời hạn bảo hộ thiết kế bố trí mạch tích hợp?
Hiệp định Thương mại Việt - Mỹ đề cập như thế nào về quyền của người biểu diễn âm nhạc?
Khi chủ hàng không thể sử dụng được nhãn hiệu hàng hóa đã đăng ký, trường hợp nào được coi là chính đáng theo quy định tại Hiệp Định Thương Mại Việt – Mỹ?
Khi đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp bị xâm phạm thì cơ chế bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp được thực hiện như thế nào?
Một doanh nghiệp muốn bán lại xí nghiệp của mình cho một người chủ khác thì họ có phải bán luôn cả nhãn hiệu hàng hóa mà xí nghiệp sử dụng hay không theo quy định của Hiệp định Thương mại Việt - Mỹ?
Người biểu diễn có nghĩa vụ gì?
Những đối tượng nào được quyền nộp đơn xin yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp?
Ở Việt Nam có quy định về việc bảo hộ thiết kế bố trí mạch tích hợp hay không?
Phạm vi quyền sử dụng đối với các đối tượng sở hữu công nghiệp được thể hiện như thế nào?
Pháp luật Việt Nam quy định như thế nào về giải pháp hữu ích?
Quyền của tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm khi bị xâm phạm quyền tác giả / quyền sở hữu
Thế nào là kiểu dáng công nghiệp?
Thế nào là tên gọi xuất xứ hàng hóa với tư cách là đối tượng sở hữu công nghiệp?
Thủ tục đăng ký và nộp đơn yêu cầu bảo hộ quyền tác giả, quyền sở hữu tác phẩm?
Trong trường hợp kinh doanh bất hợp pháp thiết kế bố trí mạch tích hợp nhưng bản thân người sử dụng không biết là bất hợp pháp thì giải quyết như thế nào?
Trong trường hợp nào Nhà nước không bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp?
Trường hợp có nhiều người cùng có một đối tượng sở hữu công nghiệp thì việc xác lập việc bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp được thực hiện như thế nào?
Trường hợp nào được coi là sử dụng bất hợp pháp thiết kế bố trí mạch tích hợp?
Việc bảo hộ đối với các đối tượng sở hữu công nghiệp được chấm dứt khi nào?

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ
Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị