Đăng nhập  
KHOA HỌC Y DƯỢC
HỎI ĐÁP VỀ PHÁP LUẬT
KHOA HỌC KỸ THUẬT
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
-   Giống Nông nghiệp
-   Kỹ thuật trồng trọt
      +   Cây Hồ tiêu
      +   Cây Cà phê
      +   Cây Cao su
      +   Cây lúa
      +   Cây ngô
      +   Cây khoai
      +   Cây sắn
      +   Cây mía
      +   Cây ăn quả
      +   Các loài cây họ đậu
      +   Cây rau
      +   Cây thuốc
      +   Cây hoa, cây cảnh
-   Phòng ngừa dịch hại cho cây trồng
-   Kỹ thuật canh tác nông nghiệp
-   Kỹ thuật Chăn nuôi khác
-   Thế giới Động vật
-   Thực Vật
-   Kỹ thuật chăn nuôi Gia cầm
      +   Kỹ thuật nuôi gà
      +   Kỹ thuật nuôi vịt, ngan
      +   Kỹ thuật nuôi bồ câu
-   Kỹ thuật chăn nuôi Gia súc
      +   Kỹ thuật nuôi trâu, bò
      +   Kỹ thuật nuôi lợn
      +   Kỹ thuật nuôi thỏ
      +   Kỹ thuật nuôi gia súc khác
-   Kỹ thuật nuôi Thuỷ sản
      +   Cá rô phi
      +   Cá trắm
      +   Kỹ thuật nuôi ếch, ba ba
      +   Kỹ thuật nuôi lươn
-   Công nghệ Nông thôn
-   Khoa học Nông nghiệp nói chung
KỸ THUẬT NUÔI CÁC LOÀI GIA SÚC KHÁC
 
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP: Kỹ thuật trồng trọt - Cây ngô
Cây ngô trồng được 1 tháng nhưng có hiện tượng đỏ lá, ngoài ra bình thường. Bị 6 ngày và dùng thuốc nhưng không khỏi. Xin hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?
Có 1 hecta cây ngô đang thu hoạch. Có biểu hiện trên lá và bắp ngô có nhiều đốm nâu đen, lá vàng và rụng. Bị đã 1 tuần nay. Xin hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?
Có 100m2 đất trồng cây ngô được 20 ngày. Hiện tượng vàng lá, ngọn bị bạch tạng, cây giòn, ngoài ra bình thường. Bị 1 tuần và chưa dùng thuốc. Xin hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?
Có 3 sào ngô ADI trồng được 1,5 tháng. Cây bị quắt và thối nõn, nõn bị gục xuống, ngoài ra bình thường. Bị 2 ngày và dùng thuốc nhưng không khỏi. Xin hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?
Có 5 sào ngô, trồng ở đất bồi ven sông, hơn 1 tháng tuổi, xuất hiện con sâu to như ngón chân cái ở dưới đất cắn rễ ngô. Xin hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?
Đã trồng bắp lai F1 được 4 năm, vụ nào cũng cho thu hoạch khá cao nhưng vụ này khi bắp vừa có cờ thì cây yếu và hay ngã (gió nhẹ). Xin cho biết nguyên nhân và cách khắc phục?
Đất trồng ngô có nhiều sâu rúi, sâu đen, Xin hỏi cách khắc phục? Cây khi sắp thu hoạch thì bị thối đốt, gãy ngang thân cây, dùng thuốc khô vằn,... nhưng không khỏi, chết 15 - 20 cây mỗi luống. Xin hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?
Khi hạt bắp còn dính trên trái, trông rất bình thường nhưng khi tách hạt ra thấy phần chân (nơi có mầm hạt) bị đen. Xin hỏi đó là hiện tượng gì, cách khắc phục?
Ngô trồng được 40 ngày, có hiện tượng bạc trắng lá chuyển sang vàng lá, ngoài ra bình thường. Bị 15 ngày và dùng thuốc nhưng không khỏi. Xin hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?
Ngô trồng được 60 ngày, đã vun xong. Cây ngô có hiện tượng lá bị xoăn, chùn cây, lá màu tía, cây lùn không cao lên. Xin hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?
Trồng 3 sào ngô đã chuẩn bị được thu hoạch. Cây bị khô toàn bộ thân cây, hiện tượng này đã xuất hiện khoảng 1 tuần, đã bị chết mất khoảng 50%. Xin hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?
Trồng cây ngô trắng xen với cây đậu xanh có được không? Phun thuốc cho cây đậu xanh có ảnh hưởng gì đến cây ngô không?
Vườn 1 mẫu ngô, bị hiện tượng xoắn tất cả các lá ngô, không vàng. Xin hỏi nguyên nhân và cách khắc phục? Xin cho biết cách điều trị hiện tượng dế ăn rễ ngô?
Xin cho biết cần lưu ý gì khi gieo hạt ngô vụ Xuân để đạt năng suất cao?
Xin cho biết làm cách bảo quản bắp ngô sau thu hoạch để không bị mọt cắn?
Xin cho biết muốn trồng ngô và nghệ xen canh thì khoảng cách trồng như thế nào? Xin hỏi thời gian nào thì trồng được và cách chăm sóc 2 loại cây này?
Xin cho biết về kỹ thuật trồng và năng suất các giống ngô đường và ngô rau được trồng ở miền Bắc?

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ
Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị