Đăng nhập  
KHOA HỌC Y DƯỢC
HỎI ĐÁP VỀ PHÁP LUẬT
KHOA HỌC KỸ THUẬT
-   Bưu chính Viễn thông
-   Chế tạo máy
-   Công nghệ Thực phẩm
-   Tài nguyên Môi trường
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
KỸ THUẬT NUÔI CÁC LOÀI GIA SÚC KHÁC
 
KHOA HỌC KỸ THUẬT
Yêu cầu sinh thái đối với từng giống cà phê khác nhau như thế nào?

Tuỳ từng giống cà phê mà có yêu cầu sinh thái khác nhau:

- Đối với cà phê chè: Phạm vi nhiệt độ biến động từ 15-30oc, nhưng lý tưởng nhất có nhiệt độ trung bình từ 19-24oc, có lượng mưa năm từ 1500-2000mm, độ cao so với mặt biển từ 800-2500m, có một mùa khô hạn kéo dài từ 2-3 tháng. Cà phê chè ưa ánh sáng tán xạ, có cây che bóng.

- Đối với cà phê vối: Phạm vi nhiệt độ biến động từ 15-32oc, nhưng lý tưởng nhất có nhiệt độ trung bình từ 22-26oc, có lượng mưa trên dưới 2000mm, độ cao so với mặt biển trên dưới 500m, có một mùa khô hạn nhẹ kéo dài từ 2-3 tháng.

Nguồn: Thư viện điện tử

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ
Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị