Đăng nhập  
KHOA HỌC Y DƯỢC
HỎI ĐÁP VỀ PHÁP LUẬT
KHOA HỌC KỸ THUẬT
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
KỸ THUẬT NUÔI CÁC LOÀI GIA SÚC KHÁC
 
KỸ THUẬT NUÔI CÁC LOÀI GIA SÚC KHÁC
100 cây ổi được 3 năm tuổi, ổi ngon nhưng ít quả. Xin hỏi dùng thuốc gì để cây ổi cho nhiều quả?
Để ổi cho nhiều quả, phải bón đầy đủ và cân đối phân chuồng và phân NPK. Ngoài ra, phun thêm cho cây 1 số chế phẩm sau:
- Phun FLOWER 94 trước khi cây ra hoa một tuần.
- Phun FLOWER 95 trong lúc ra hoa để tăng đậu quả.
- Phun TOBA FRUIT sau khi quả đậu để tránh hiện tượng rụng quả non./.
Nguồn: vtc16.vn

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ
Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị