Đăng nhập  
KHOA HỌC Y DƯỢC
HỎI ĐÁP VỀ PHÁP LUẬT
KHOA HỌC KỸ THUẬT
-   Bưu chính Viễn thông
-   Chế tạo máy
-   Công nghệ Thực phẩm
-   Tài nguyên Môi trường
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
KỸ THUẬT NUÔI CÁC LOÀI GIA SÚC KHÁC
 
KHOA HỌC KỸ THUẬT
Ai là chủ sỡ hữu công ty nhà nước?

 

Nhà nước là chủ sỡ hữu công ty nhà nước. Chính phủ thống nhất tổ chức thực hiện quyền, nghhĩa vụ của chủ sở hữu đối với công ty nhà nước theo quy định của Luật doanh nghiệp nhà nước và các quy định khác của pháp luật có liên quan.


 

Nguồn: Thư viện điện tử

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ
Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị