Đăng nhập  
KHOA HỌC Y DƯỢC
HỎI ĐÁP VỀ PHÁP LUẬT
-   Đăng ký Hộ tịch, Hộ khẩu, CMND
-   Hệ thống luật đất đai
-   Luật sở hữu trí tuệ
-   Luật Doanh nghiệp
-   Luật ban hành Văn bản quy phạm
-   Luật thừa kế
KHOA HỌC KỸ THUẬT
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
KỸ THUẬT NUÔI CÁC LOÀI GIA SÚC KHÁC
 
HỎI ĐÁP VỀ PHÁP LUẬT
Ai có thể thành lập công ty TNHH một thành viên?

 

Công ty TNHH một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức làm chủ sở hữu. Như vậy, trước hết phải khẳng định rằng chỉ tổ chức mới thành lập được công ty TNHH một thành viên; còn cá nhân nhà đầu tư không được quyền thành lập công ty TNHH một thành viên.

Tổ chức làm chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phải là pháp nhân, bao gồm:

1. Cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang.

2. Cơ quan Đảng các cấp trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

3. Uỷ ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam và Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

4. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cơ quan công đoàn ngành và Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộ Trung ương;

5. Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Hội liên hiệp phụ nữ cấp tỉnh, thành phố trực thuộ Trung ương,

6. Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

7. Trung ương Hội cựu chiến binh Việt Nam và Hội cựu chiến binh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

8. Hội nông dân Việt Nam và Hội nông dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

9. Liên hiệp các tổ chức hoà bình, đoàn kết, hữu nghị Việt Nam.

10. Doanh nghiệp nhà nước.

11. Doanh nghiệp của Đảng, của các tổ chức chính trị - xã hội.

12. Hợp tác xã.

13. Công ty trách nhiệm hữu hạn.

14. Công ty cổ phần.

15. Các tổ chức xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp;

16. Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện.

17. Các tổ chức khác

Nguồn: Thư viện điện tử

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ
Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị