Đăng nhập  
KHOA HỌC Y DƯỢC
HỎI ĐÁP VỀ PHÁP LUẬT
KHOA HỌC KỸ THUẬT
-   Bưu chính Viễn thông
-   Chế tạo máy
-   Công nghệ Thực phẩm
-   Tài nguyên Môi trường
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
KỸ THUẬT NUÔI CÁC LOÀI GIA SÚC KHÁC
 
KHOA HỌC KỸ THUẬT
Ý nghĩa của việc Công ty cổ phần phát hành các loại cổ phần khác nhau là gì?

 

Việc Công ty cổ phần phát hành nhiều loại cổ phần khác nhau (như: cổ phần ưu đãi biểu quyết, ưu đãi cổ tức, ưu đãi hoàn lại, …) một mặt giúp cho công ty có cơ cấu vốn linh hoạt, mặt khác tạo điều kiện thuận lợi cho công ty có nhiều kênh huy động vốn và các nguồn lực khác từ những nhà đầu tư có tâm lý đầu tư khác nhau mà không ảnh hưởng đến quyền điều hành công ty. Các loại cổ phần khác nhau với các loại quyền và nghĩa vụ khác nhau giúp cho nhà đầu tư tùy theo điều kiện cụ thể và mục đích đầu tư của mình bỏ tiền góp vốn hoặc mua cổ phần của công ty.

Việc quy định cổ phần ưu đãi biểu quyết giúp cho nhà nước có điều kiện chi phối công ty mà không cần đầu tư nhiều vốn, giúp cho cổ đông sáng lập có cơ hội chi phối công ty trong ba năm đầu để thực hiện ý tưởng đầu tư của mình.

Nguồn: Thư viện điện tử

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ
Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị